30 bibliotek förstörda i kriget

28 okt 2022 • 2 min

Både personal och samlingar på Nationalbiblioteket Vernadsky i Kiev klarade med en hårsmån de ryska bombningarna den 17 oktober. Men personalens psykiska hälsa, den påverkas av situationen, av kriget, det berättar chefen för biblioteket. Sammanlagt har 30 bibliotek förstörts i Ukraina sedan kriget inleddes.

Lyubov Dubrovina är chef för Nationalalbiblioteket Vernadsky, i Ukraina. I ett långt mail berättar hon för Biblioteksbladet om hur Kiev beskjuts dagligen av ryssarna och om hur, den 17 oktober, två bomber träffade Volodymyrskagatan och Shevchenkoparken där Shevchenko University och Nationalbiblioteket ligger. Tak och fönster skadades men de anställda överlevde attackerna. Lyubov Dubrovina påpekar att ingen brand bröt ut och att samlingarna inte skadades.
”Men det påverkar förstås personalens psykiska hälsa. Bibliotekarierna förväntade sig inte ett så cyniskt anfall mot Ukrainas kulturarv och mot dess utbildnings- och vetenskapssektor. Nu, på grund av kriget, är vår service gentemot läsarna, begränsad. Många av biblioteken är stängda även om personalen fortfarande arbetar.”

Lyubov Dubrovina konstaterar också att de har stora tekniska problem, inte minst på grund av att några svåra ekonomiska år före kriget har gjort att de inte har haft råd att köpa modern utrustning. Men hon passar på att tacka Kungliga biblioteket i Sverige som har hjälpt till med digitaliseringsutrustning för att kunna öka takten med digitaliseringen av det ukrainska kulturarvet.

Hon understryker, vilket hon också gjorde i den rapport hon lämnade till CENL (The Conference of European National Librarians) i somras att biblioteket i Kiev har klarat två världskrig, revolutioner, svält och kommunistregimens förföljelse, men att situationen nu är mycket allvarlig, mycket på grund av att personalen har halverats sedan kriget började den 24 februari.

Yaroslava Soshynska.

Yaroslava Soshynska är verkställande direktör för biblioteksföreningen i Ukraina. Biblioteksbladet har tidigare under kriget varit i kontakt med henne. Nu har hon skrivit igen.

”Situationen här är fortfarande svår. Städerna och byarna bombas ständigt, särskilt hårt drabbas platser som har med elektricitetsinfrastrukturen att göra. Så vi har stora problem med el, vatten och uppvärmning och det gör att biblioteken är väldigt begränsade när det kommer till att hjälpa besökare.”

Biblioteksföreningen i Ukrainas verkställande direktör poängterar att många bibliotek fortsätter att erbjuda digital service men att även det påverkas av att elektriciteten ibland saknas liksom tillgång till Internet.

I sitt mail berättar Yaroslava Soshynska om hur biblioteksföreningen arbetar med olika projekt, bland annat: ”Biblioteket som en säker plats”.

”Vi lär bibliotekarier hur de ska skapa ett säkert rum i biblioteket där de också ska kunna ge både medicinsk och psykologisk första hjälpen.”

Föreningen arbetar också med ett projekt där biblioteken är centrala i att utbilda ukrainare i den digitala världen, inte minst handlar det om cybersäkerhet.

”Det vi vet i dag är att 30 bibliotek har förstörts helt och att ungefär 300 bibliotek har skadats och plundrats, det rör sig om bibliotek som har förlorat både samlingar och utrustningar. Men vi fortsätter att kämpa för vår frihet och för demokrati, för vårt ukrainska språk, kultur och litteratur”, avslutar Yaroslava Soshynska.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min