30 bibliotek förstörda i kriget

28 okt 2022 • 2 min

Både personal och samlingar på Nationalbiblioteket Vernadsky i Kiev klarade med en hårsmån de ryska bombningarna den 17 oktober. Men personalens psykiska hälsa, den påverkas av situationen, av kriget, det berättar chefen för biblioteket. Sammanlagt har 30 bibliotek förstörts i Ukraina sedan kriget inleddes.

Lyubov Dubrovina är chef för Nationalalbiblioteket Vernadsky, i Ukraina. I ett långt mail berättar hon för Biblioteksbladet om hur Kiev beskjuts dagligen av ryssarna och om hur, den 17 oktober, två bomber träffade Volodymyrskagatan och Shevchenkoparken där Shevchenko University och Nationalbiblioteket ligger. Tak och fönster skadades men de anställda överlevde attackerna. Lyubov Dubrovina påpekar att ingen brand bröt ut och att samlingarna inte skadades.
”Men det påverkar förstås personalens psykiska hälsa. Bibliotekarierna förväntade sig inte ett så cyniskt anfall mot Ukrainas kulturarv och mot dess utbildnings- och vetenskapssektor. Nu, på grund av kriget, är vår service gentemot läsarna, begränsad. Många av biblioteken är stängda även om personalen fortfarande arbetar.”

Lyubov Dubrovina konstaterar också att de har stora tekniska problem, inte minst på grund av att några svåra ekonomiska år före kriget har gjort att de inte har haft råd att köpa modern utrustning. Men hon passar på att tacka Kungliga biblioteket i Sverige som har hjälpt till med digitaliseringsutrustning för att kunna öka takten med digitaliseringen av det ukrainska kulturarvet.

Hon understryker, vilket hon också gjorde i den rapport hon lämnade till CENL (The Conference of European National Librarians) i somras att biblioteket i Kiev har klarat två världskrig, revolutioner, svält och kommunistregimens förföljelse, men att situationen nu är mycket allvarlig, mycket på grund av att personalen har halverats sedan kriget började den 24 februari.

Yaroslava Soshynska.

Yaroslava Soshynska är verkställande direktör för biblioteksföreningen i Ukraina. Biblioteksbladet har tidigare under kriget varit i kontakt med henne. Nu har hon skrivit igen.

”Situationen här är fortfarande svår. Städerna och byarna bombas ständigt, särskilt hårt drabbas platser som har med elektricitetsinfrastrukturen att göra. Så vi har stora problem med el, vatten och uppvärmning och det gör att biblioteken är väldigt begränsade när det kommer till att hjälpa besökare.”

Biblioteksföreningen i Ukrainas verkställande direktör poängterar att många bibliotek fortsätter att erbjuda digital service men att även det påverkas av att elektriciteten ibland saknas liksom tillgång till Internet.

I sitt mail berättar Yaroslava Soshynska om hur biblioteksföreningen arbetar med olika projekt, bland annat: ”Biblioteket som en säker plats”.

”Vi lär bibliotekarier hur de ska skapa ett säkert rum i biblioteket där de också ska kunna ge både medicinsk och psykologisk första hjälpen.”

Föreningen arbetar också med ett projekt där biblioteken är centrala i att utbilda ukrainare i den digitala världen, inte minst handlar det om cybersäkerhet.

”Det vi vet i dag är att 30 bibliotek har förstörts helt och att ungefär 300 bibliotek har skadats och plundrats, det rör sig om bibliotek som har förlorat både samlingar och utrustningar. Men vi fortsätter att kämpa för vår frihet och för demokrati, för vårt ukrainska språk, kultur och litteratur”, avslutar Yaroslava Soshynska.

0 kommentarer

Senaste nytt

English

ESSAY: Librarians have responsibilities in these times

Global tensions with war, economic instability, climate threats – in addition to internal challenges. But a historical review shows that even in past crises IFLA has managed to maintain free research and truth, as well as access to information and freedom of expression, writes former IFLA president Alex Byrne.

28 nov 2022 • 7 min

English

Fear. Illness. Silence.

REPORTAGE What is happening within IFLA? In search of answers, journalist Lisa Bjurwald travelled to The Hague, where IFLA’s headquarters are located. She found a culture of silence and an organisation that lacks confidence in its leaders.

28 nov 2022 • 13 min

English

Closed doors damage trust

SURVEY Limited transparency and poor communication. Biblioteksbladet’s survey shows that the turbulence is raising questions among IFLA members in Sweden.

28 nov 2022 • 5 min

English

Out of Step with the Times

There was also testimony of an outdated leadership style in his previous place of work. Nevertheless, Gerald Leitner was given the task of modernising the global library sector.

27 nov 2022 • 3 min

English

The Whistleblower

Suzanne Reid was an employee representative at IFLA headquarters. She has since changed careers and recovered from the experience. IFLA she feels, however, is beyond rescue.

27 nov 2022 • 6 min

Krönika

Tack för mig!

Det är beklagligt att det fort­farande saknas en stark strategi för bibliotekssektorn. Målen borde vara individens demokratiska delaktighet och sam­hällets kunskaps­utveckling, skriver Svensk biblioteksförenings avgående generalsekreterare Karin Linder i sin avskedskrönika.

25 nov 2022 • 2 min

English

IFLA needs to change

CHRONICLE Karin Linder, secretary general, Swedish Library Association: Why is the Swedish Library Association fighting with IFLA? The answers are rooted in the principles of democracy and responsibility.

25 nov 2022 • 2 min

Reportage

Rädsla. Sjukdom. Tystnad.

Vad händer inom Ifla? Journalisten Lisa Bjurwald åkte till Haag där biblioteks­­federationens huvudkontor ligger. Hon fann en kompakt tystnadskultur och en skräckslagen organisation utan förtroende för sin ledning.

24 nov 2022 • 13 min