30 bibliotek förstörda i kriget

28 okt 2022 • 2 min

Både personal och samlingar på Nationalbiblioteket Vernadsky i Kiev klarade med en hårsmån de ryska bombningarna den 17 oktober. Men personalens psykiska hälsa, den påverkas av situationen, av kriget, det berättar chefen för biblioteket. Sammanlagt har 30 bibliotek förstörts i Ukraina sedan kriget inleddes.

Lyubov Dubrovina är chef för Nationalalbiblioteket Vernadsky, i Ukraina. I ett långt mail berättar hon för Biblioteksbladet om hur Kiev beskjuts dagligen av ryssarna och om hur, den 17 oktober, två bomber träffade Volodymyrskagatan och Shevchenkoparken där Shevchenko University och Nationalbiblioteket ligger. Tak och fönster skadades men de anställda överlevde attackerna. Lyubov Dubrovina påpekar att ingen brand bröt ut och att samlingarna inte skadades.
”Men det påverkar förstås personalens psykiska hälsa. Bibliotekarierna förväntade sig inte ett så cyniskt anfall mot Ukrainas kulturarv och mot dess utbildnings- och vetenskapssektor. Nu, på grund av kriget, är vår service gentemot läsarna, begränsad. Många av biblioteken är stängda även om personalen fortfarande arbetar.”

Lyubov Dubrovina konstaterar också att de har stora tekniska problem, inte minst på grund av att några svåra ekonomiska år före kriget har gjort att de inte har haft råd att köpa modern utrustning. Men hon passar på att tacka Kungliga biblioteket i Sverige som har hjälpt till med digitaliseringsutrustning för att kunna öka takten med digitaliseringen av det ukrainska kulturarvet.

Hon understryker, vilket hon också gjorde i den rapport hon lämnade till CENL (The Conference of European National Librarians) i somras att biblioteket i Kiev har klarat två världskrig, revolutioner, svält och kommunistregimens förföljelse, men att situationen nu är mycket allvarlig, mycket på grund av att personalen har halverats sedan kriget började den 24 februari.

Yaroslava Soshynska.

Yaroslava Soshynska är verkställande direktör för biblioteksföreningen i Ukraina. Biblioteksbladet har tidigare under kriget varit i kontakt med henne. Nu har hon skrivit igen.

”Situationen här är fortfarande svår. Städerna och byarna bombas ständigt, särskilt hårt drabbas platser som har med elektricitetsinfrastrukturen att göra. Så vi har stora problem med el, vatten och uppvärmning och det gör att biblioteken är väldigt begränsade när det kommer till att hjälpa besökare.”

Biblioteksföreningen i Ukrainas verkställande direktör poängterar att många bibliotek fortsätter att erbjuda digital service men att även det påverkas av att elektriciteten ibland saknas liksom tillgång till Internet.

I sitt mail berättar Yaroslava Soshynska om hur biblioteksföreningen arbetar med olika projekt, bland annat: ”Biblioteket som en säker plats”.

”Vi lär bibliotekarier hur de ska skapa ett säkert rum i biblioteket där de också ska kunna ge både medicinsk och psykologisk första hjälpen.”

Föreningen arbetar också med ett projekt där biblioteken är centrala i att utbilda ukrainare i den digitala världen, inte minst handlar det om cybersäkerhet.

”Det vi vet i dag är att 30 bibliotek har förstörts helt och att ungefär 300 bibliotek har skadats och plundrats, det rör sig om bibliotek som har förlorat både samlingar och utrustningar. Men vi fortsätter att kämpa för vår frihet och för demokrati, för vårt ukrainska språk, kultur och litteratur”, avslutar Yaroslava Soshynska.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Startar bibliotek för social rättvisa

Organisationen Helamalmö startar sitt andra bibliotek. Ambitionen är samarbeta med universitetsbibliotek runtom i landet. ”När nya rapporter kommer så ska man kunna läsa dem hos oss”, säger verksamhetsledaren Nicolas Lunabba.

28 mar 2023 • 2 min

Debatt

Behövs folkbibliotekens eget museum?

Trots uppmärksamhet och uppskattning är framtiden för Biblioteksmuseet i Borås oviss. Det behövs bidrag till drift och fler engagerade individer – "och det brådskar", skriver Biblioteksmuseiföreningens ordförande Tommy Olsson.

27 mar 2023 • 3 min

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min