Årets Liber-konferens är i gång – ”Vill inspireras”

5 jul 2023 • 2 min

Öppen vetenskap och medborgarforskning är några frågor som Mikaela von Horn och Johanna Tagesson ser fram emot att höra mer om. De är två av ett tjugotal svenska deltagare på årets Liber-konferens i Budapest.

Mikaela von Horn och Johanna Tagesson, båda bibliotekarier på Lunds universitetsbibliotek, är på Liber-konferensen för första gången.

– Det verkar som att det mest är en konferens för chefer, men vi ville också testa det här, säger Johanna Tagesson.

– Det verkar över lag vara ett intressant program, vi kommer att fördela oss på olika sessioner, säger Mikaela von Horn.

De ser fram emot att höra mer om bland annat öppen vetenskap och medborgarforskning.

– Medborgarforskning är jätteintressant. Det är ett av benen i öppen vetenskap och något som universitetsbiblioteken inte riktigt har formerat sig kring. Jag tror att det är en fråga som kommer att bli stor, säger Johanna Tagesson.

Liber som är en europeisk sammanslutning för forskningsbibliotek håller en årlig konferens, och i år äger den alltså rum i Budapest.

Kristoffer Holmqvist från Lunds universitetsbibliotek och Sara Kjellgren från Malmö universitetsbibliotek ser fram emot att träffa internationella kollegor och diskutera gemensamma utmaningar. Foto: Annika Clemens

Sara Kjellberg, bibliotekschef på Malmö universitetsbibliotek, och Kristoffer Holmqvist, chef för avdelningen vetenskap och kommunikation på universitetsbiblioteket i Lund, är också på plats i Budapest. De har varit på flera tidigare konferenser och ser fram emot att få inspiration och nya idéer av sina internationella kollegor.

– Vi delar samma utmaningar och jag ser fram emot att vi ska titta på dem, peta på dem och försöka hitta lösningar, säger Kristoffer Holmqvist.

Fakta Liber

  • Liber står för Ligue Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries.
  • Mer än 420 national- och forskningsbibliotek och andra bibliotek är del av Liber.
  • Bland de svenska medlemmarna finns KB biblioteken på Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, SLU, KTH med flera.
  • Håller en årlig konferens. Årets konferens i Budapest är den 52:a konferensen som hålls.
 
Sara Kjellberg ser också fram emot att träffa kollegor från andra länder.

– Att inspireras av andra biblioteksverksamheter, träffa människor och prata med dem om hur de jobbar.

En fråga som intresserar henne handlar om hur bibliotek kan arbeta med innovation.

– Det handlar om hur man kan jobba med biblioteket som plats, hur vi kan jobba relationsskapande och om den demokratiska funktionen. Det är jätteviktigt för lärosätesbiblioteken att vi har den rollen också, säger Sara Kjellberg.

Kristoffer Holmqvist ser fram emot att höra mer om frågor om kostnadseffektiv publicering och öppen vetenskap och vill hitta ett sätt bortom de transformativa avtalen som finns i Sverige i dag.

Liber-konferensen 2023 hålls på Central European University i Budapest.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min