Förbud mot abortinformation hot mot USA:s bibliotekarier

10 aug 2022 • < 1 min

Den som informerar om sexuell och reproduktiv hälsa kan bryta mot lagen i delstater som infört förbud mot abort. Det befarar USA:s biblioteksförening ALA som fördömer allt begränsande av information.

USA:s bibliotekarier löper risk för straff i delstater där abort och informationsspridning om sexuell och reproduktiv hälsa förbjuds. Bilder: Demaerre, Joel Carillet, Getty.

American Library Association (ALA) konstaterar i ett uttalande att anti abort-lagstiftningen kommer att påverka både bibliotekspersonal och material. Den 24 juni beslutade USA:s högsta domstol att riva upp “Roe mot Wade”, vars beslut 1973 ledde till att abort upp till vecka 24 ansågs vara en konstitutionell rättighet.

Abort är redan förbjudet i minst tio delstater och i ytterligare fyra delstater är det förbjudet med abort efter sex veckors graviditet. Fler förbud väntas de kommande veckorna, rapporterar New York Times.

Den nya lagstiftningen gör det inte bara olagligt att utföra aborter, även rådgivning och information om aborter är olagligt. Det gör att ALA befarar att bibliotekspersonal som tillhandahåller information om exempelvis sexuell och reproduktiv hälsa, riskerar att lagföras. ALA fördömer i sitt uttalande all begränsning av tillgång till information och understryker även biblioteksanvändarnas rätt till integritetsskydd.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min