Förbud mot abortinformation hot mot USA:s bibliotekarier

10 aug 2022 • < 1 min

Den som informerar om sexuell och reproduktiv hälsa kan bryta mot lagen i delstater som infört förbud mot abort. Det befarar USA:s biblioteksförening ALA som fördömer allt begränsande av information.

USA:s bibliotekarier löper risk för straff i delstater där abort och informationsspridning om sexuell och reproduktiv hälsa förbjuds. Bilder: Demaerre, Joel Carillet, Getty.

American Library Association (ALA) konstaterar i ett uttalande att anti abort-lagstiftningen kommer att påverka både bibliotekspersonal och material. Den 24 juni beslutade USA:s högsta domstol att riva upp “Roe mot Wade”, vars beslut 1973 ledde till att abort upp till vecka 24 ansågs vara en konstitutionell rättighet.

Abort är redan förbjudet i minst tio delstater och i ytterligare fyra delstater är det förbjudet med abort efter sex veckors graviditet. Fler förbud väntas de kommande veckorna, rapporterar New York Times.

Den nya lagstiftningen gör det inte bara olagligt att utföra aborter, även rådgivning och information om aborter är olagligt. Det gör att ALA befarar att bibliotekspersonal som tillhandahåller information om exempelvis sexuell och reproduktiv hälsa, riskerar att lagföras. ALA fördömer i sitt uttalande all begränsning av tillgång till information och understryker även biblioteksanvändarnas rätt till integritetsskydd.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min