Förbud mot abortinformation hot mot USA:s bibliotekarier

10 aug 2022 • < 1 min

Den som informerar om sexuell och reproduktiv hälsa kan bryta mot lagen i delstater som infört förbud mot abort. Det befarar USA:s biblioteksförening ALA som fördömer allt begränsande av information.

USA:s bibliotekarier löper risk för straff i delstater där abort och informationsspridning om sexuell och reproduktiv hälsa förbjuds. Bilder: Demaerre, Joel Carillet, Getty.

American Library Association (ALA) konstaterar i ett uttalande att anti abort-lagstiftningen kommer att påverka både bibliotekspersonal och material. Den 24 juni beslutade USA:s högsta domstol att riva upp “Roe mot Wade”, vars beslut 1973 ledde till att abort upp till vecka 24 ansågs vara en konstitutionell rättighet.

Abort är redan förbjudet i minst tio delstater och i ytterligare fyra delstater är det förbjudet med abort efter sex veckors graviditet. Fler förbud väntas de kommande veckorna, rapporterar New York Times.

Den nya lagstiftningen gör det inte bara olagligt att utföra aborter, även rådgivning och information om aborter är olagligt. Det gör att ALA befarar att bibliotekspersonal som tillhandahåller information om exempelvis sexuell och reproduktiv hälsa, riskerar att lagföras. ALA fördömer i sitt uttalande all begränsning av tillgång till information och understryker även biblioteksanvändarnas rätt till integritetsskydd.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min