Förbud mot abortinformation hot mot USA:s bibliotekarier

10 aug 2022 • < 1 min

Den som informerar om sexuell och reproduktiv hälsa kan bryta mot lagen i delstater som infört förbud mot abort. Det befarar USA:s biblioteksförening ALA som fördömer allt begränsande av information.

USA:s bibliotekarier löper risk för straff i delstater där abort och informationsspridning om sexuell och reproduktiv hälsa förbjuds. Bilder: Demaerre, Joel Carillet, Getty.

American Library Association (ALA) konstaterar i ett uttalande att anti abort-lagstiftningen kommer att påverka både bibliotekspersonal och material. Den 24 juni beslutade USA:s högsta domstol att riva upp “Roe mot Wade”, vars beslut 1973 ledde till att abort upp till vecka 24 ansågs vara en konstitutionell rättighet.

Abort är redan förbjudet i minst tio delstater och i ytterligare fyra delstater är det förbjudet med abort efter sex veckors graviditet. Fler förbud väntas de kommande veckorna, rapporterar New York Times.

Den nya lagstiftningen gör det inte bara olagligt att utföra aborter, även rådgivning och information om aborter är olagligt. Det gör att ALA befarar att bibliotekspersonal som tillhandahåller information om exempelvis sexuell och reproduktiv hälsa, riskerar att lagföras. ALA fördömer i sitt uttalande all begränsning av tillgång till information och understryker även biblioteksanvändarnas rätt till integritetsskydd.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min