IFLA om sin globala biblioteksvision

20 apr 2018 • 2 min

IFLA:s Global vision report har släppts. Röster från 213 länder har bland annat enats om att biblioteken måste stå starka som den intellektuella frihetens förkämpar.

Foto: Cathy Loughran Photography.
Gerald Leitner, IFLA:s generalsekreterare. Foto: Cathy Loughran Photography.

Den internationella sammanslutningen av nationella biblioteksorganisationer, IFLA, har utarbetat strategidokument förr – men aldrig på samma sätt som nu. Sedan förra året bedrivs ett grupparbete i kolossalformat där varje enskild bibliotekarie har haft möjlighet att bidra med idéer och reflektioner kring verksamhetens framtida utmaningar och möjligheter. 33 000 personer i 213 länder på alla kontinenter, har hittills deltagit i arbetet via en webbenkät som lanserades i augusti förra året.

– Jag tycker att vi är på god väg. Men vi behöver inte bara tiotusentals individers bidrag utan för att vi ska vara riktigt starka krävs det också att miljoner bibliotekarier agerar, säger IFLA:s generalsekreterare, österrikaren Gerald Leitner.[fakta id=”17743″]

Som ett första resultat av alla insikter från hela världen presenterade IFLA den 19 mars en kortfattad rapport där huvuddragen i en kommande global vision ringas in. I tio punkter pekas tio områden ut som viktiga och/eller i behov utveckling, bland annat läs- och skrivfrämjande, bejakandet av digitalisering, vikten av goda kontakter med makthavare och opinionsbildare och öppenhet för samarbete inom och utom biblioteksvärlden.

Allra först i uppräkningen kommer försvaret av fri och jämlik tillgång till information och kunskap och även om Gerald Leitner säger att det inte ska uppfattas som att punkterna kommer i prioritetsordning, framstår det som en portalformulering.

Exakt hur världens bibliotek ska formulera en strategi för att stötta varandra i försvaret av sina rättigheter, är inget han säger sig veta.

– Jag har inte svaret på det, utan vi ber biblioteksvärlden att komma på idéer och lösningar.

Detta förväntas den göra med hjälp av den nätbaserade ”idébutik” som ska fungera som resurs för världens bibliotekarier och som lanseras vid IFLA:s årliga konferens som äger rum i Malaysia i augusti.

Till konferensen ytterligare ett år senare är det tänkt att allt arbete slutligen ska ha lett fram till IFLA:s nya globala biblioteksstrategi.

Men hur ska världens bibliotek med sina olika förutsättningar – diskussioner om tystnadskultur och utlåning av slagborrar i ett land, knapp tillgång på böcker i ett annat – kunna vara till nytta för varandra?

Det finns självklart stora ­skillnader, men biblioteksverksamhet har i ­grunden alltid samma utgångspunkter, säger Gerald Leitner.

– Alla har samma synsätt på ­inlärning och läsning. Och alla ställer sig samma fråga: hur är vi till nytta för de samhällen vi verkar i? Svaren varierar. Det som behövs är fördjupad kunskap om vad samhällen i olika delar av världen behöver.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min