IFLA om sin globala biblioteksvision

20 apr 2018 • 2 min

IFLA:s Global vision report har släppts. Röster från 213 länder har bland annat enats om att biblioteken måste stå starka som den intellektuella frihetens förkämpar.

Foto: Cathy Loughran Photography.
Gerald Leitner, IFLA:s generalsekreterare. Foto: Cathy Loughran Photography.

Den internationella sammanslutningen av nationella biblioteksorganisationer, IFLA, har utarbetat strategidokument förr – men aldrig på samma sätt som nu. Sedan förra året bedrivs ett grupparbete i kolossalformat där varje enskild bibliotekarie har haft möjlighet att bidra med idéer och reflektioner kring verksamhetens framtida utmaningar och möjligheter. 33 000 personer i 213 länder på alla kontinenter, har hittills deltagit i arbetet via en webbenkät som lanserades i augusti förra året.

– Jag tycker att vi är på god väg. Men vi behöver inte bara tiotusentals individers bidrag utan för att vi ska vara riktigt starka krävs det också att miljoner bibliotekarier agerar, säger IFLA:s generalsekreterare, österrikaren Gerald Leitner.[fakta id=”17743″]

Som ett första resultat av alla insikter från hela världen presenterade IFLA den 19 mars en kortfattad rapport där huvuddragen i en kommande global vision ringas in. I tio punkter pekas tio områden ut som viktiga och/eller i behov utveckling, bland annat läs- och skrivfrämjande, bejakandet av digitalisering, vikten av goda kontakter med makthavare och opinionsbildare och öppenhet för samarbete inom och utom biblioteksvärlden.

Allra först i uppräkningen kommer försvaret av fri och jämlik tillgång till information och kunskap och även om Gerald Leitner säger att det inte ska uppfattas som att punkterna kommer i prioritetsordning, framstår det som en portalformulering.

Exakt hur världens bibliotek ska formulera en strategi för att stötta varandra i försvaret av sina rättigheter, är inget han säger sig veta.

– Jag har inte svaret på det, utan vi ber biblioteksvärlden att komma på idéer och lösningar.

Detta förväntas den göra med hjälp av den nätbaserade ”idébutik” som ska fungera som resurs för världens bibliotekarier och som lanseras vid IFLA:s årliga konferens som äger rum i Malaysia i augusti.

Till konferensen ytterligare ett år senare är det tänkt att allt arbete slutligen ska ha lett fram till IFLA:s nya globala biblioteksstrategi.

Men hur ska världens bibliotek med sina olika förutsättningar – diskussioner om tystnadskultur och utlåning av slagborrar i ett land, knapp tillgång på böcker i ett annat – kunna vara till nytta för varandra?

Det finns självklart stora ­skillnader, men biblioteksverksamhet har i ­grunden alltid samma utgångspunkter, säger Gerald Leitner.

– Alla har samma synsätt på ­inlärning och läsning. Och alla ställer sig samma fråga: hur är vi till nytta för de samhällen vi verkar i? Svaren varierar. Det som behövs är fördjupad kunskap om vad samhällen i olika delar av världen behöver.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min