IFLA om sin globala biblioteksvision

20 apr 2018 • 2 min

IFLA:s Global vision report har släppts. Röster från 213 länder har bland annat enats om att biblioteken måste stå starka som den intellektuella frihetens förkämpar.

Foto: Cathy Loughran Photography.
Gerald Leitner, IFLA:s generalsekreterare. Foto: Cathy Loughran Photography.

Den internationella sammanslutningen av nationella biblioteksorganisationer, IFLA, har utarbetat strategidokument förr – men aldrig på samma sätt som nu. Sedan förra året bedrivs ett grupparbete i kolossalformat där varje enskild bibliotekarie har haft möjlighet att bidra med idéer och reflektioner kring verksamhetens framtida utmaningar och möjligheter. 33 000 personer i 213 länder på alla kontinenter, har hittills deltagit i arbetet via en webbenkät som lanserades i augusti förra året.

– Jag tycker att vi är på god väg. Men vi behöver inte bara tiotusentals individers bidrag utan för att vi ska vara riktigt starka krävs det också att miljoner bibliotekarier agerar, säger IFLA:s generalsekreterare, österrikaren Gerald Leitner.[fakta id=”17743″]

Som ett första resultat av alla insikter från hela världen presenterade IFLA den 19 mars en kortfattad rapport där huvuddragen i en kommande global vision ringas in. I tio punkter pekas tio områden ut som viktiga och/eller i behov utveckling, bland annat läs- och skrivfrämjande, bejakandet av digitalisering, vikten av goda kontakter med makthavare och opinionsbildare och öppenhet för samarbete inom och utom biblioteksvärlden.

Allra först i uppräkningen kommer försvaret av fri och jämlik tillgång till information och kunskap och även om Gerald Leitner säger att det inte ska uppfattas som att punkterna kommer i prioritetsordning, framstår det som en portalformulering.

Exakt hur världens bibliotek ska formulera en strategi för att stötta varandra i försvaret av sina rättigheter, är inget han säger sig veta.

– Jag har inte svaret på det, utan vi ber biblioteksvärlden att komma på idéer och lösningar.

Detta förväntas den göra med hjälp av den nätbaserade ”idébutik” som ska fungera som resurs för världens bibliotekarier och som lanseras vid IFLA:s årliga konferens som äger rum i Malaysia i augusti.

Till konferensen ytterligare ett år senare är det tänkt att allt arbete slutligen ska ha lett fram till IFLA:s nya globala biblioteksstrategi.

Men hur ska världens bibliotek med sina olika förutsättningar – diskussioner om tystnadskultur och utlåning av slagborrar i ett land, knapp tillgång på böcker i ett annat – kunna vara till nytta för varandra?

Det finns självklart stora ­skillnader, men biblioteksverksamhet har i ­grunden alltid samma utgångspunkter, säger Gerald Leitner.

– Alla har samma synsätt på ­inlärning och läsning. Och alla ställer sig samma fråga: hur är vi till nytta för de samhällen vi verkar i? Svaren varierar. Det som behövs är fördjupad kunskap om vad samhällen i olika delar av världen behöver.

0 kommentarer

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min