Krav till EU-politikerna: Öronmärk pengar till biblioteken

24 maj 2024 • 2 min

I ett gemensamt manifest uppmanar Europas bibliotek EU att öronmärka pengar till biblioteken och stärka infrastrukturen av bibliotek.

Uppropet är gemensamt och kommer från Eblida, Ifla, Naple, Public Libraries 2030 samt Liber. De internationella biblioteksorganisationerna kräver att EU avsätter resurser till utbildnings- och kulturprojekt där bibliotek involveras. Ett annat krav handlar om bibliotekens infrastruktur och inbegriper såväl den fysiska som digitala strukturen. Infrastrukturen bör stärkas, så att alla medborgare har möjlighet att använda sig av biblioteksservice av god kvalitet.

Uppropet kallas Bibliotek för en hållbar framtid och innehåller fem delar:

1. Biblioteken en nyckelspelare

Biblioteken garanterar likvärdig tillgång och ger alla möjlighet att kunna delta i kulturlivet, vilket är en mänsklig rättighet. Biblioteken är också en nyckelspelare i folkbildning och bidrar till att öka den digitala kunskapen. Därför uppmanar biblioteksorganisationerna EU att föra in biblioteken som egna poster i finansieringen av EU:s programverksamhet samt att stärka bibliotekens infrastruktur, även den digitala.

2. För framtidsfrågorna

Biblioteken bidrar till ett demokratiskt samhälle genom att erbjuda kultur och information samt bidra till mer välinformerade medborgare. När vikten av kunskap och utbildning ökar kommer Europa att behöva alla typer av bibliotek, skriver biblioteksorganisationerna och kräver att detta ska tydliggöras i EU:s budget samt att EU samarbetar med biblioteken i kommunikationen med medborgarna om framtidsfrågor som demokrati, hållbarhet och digitalisering.

3. Fokus på öppen vetenskap

Biblioteken står för inkludering och kan bidra till innovation. Bland annat genom fortsatt fokus på öppen vetenskap. Bibliotekens möjligheter att bidra till medborgarforskning kan både öka läskunnighet och förståelse för vetenskap och utföra forskning som annars inte skulle kunna vara möjlig. EU uppmanas att förstärka sitt fokus på öppen vetenskap och stötta biblioteken i arbetet med medborgarforskning.

4. En garanti för det gemensamma minnet

Biblioteken är en garanti för Europas minne och detta bör tas hänsyn till i EU:s kulturprogram, skriver biblioteksorganisationerna. Det är avgörande att se till att Europas kulturarv fortsatt finns kvar och är tillgängligt för européerna. Kulturarvet bör dokumenteras och digitaliseras och biblioteken ha möjlighet att erbjuda digitala tjänster och texter.

5. Global utveckling

Biblioteken spelar en viktig roll i den globala utvecklingen och de bör användas på bästa sätt i EU:s utvecklingsprojekt. EU uppmanas också att driva en internationell upphovsrättsreform för att det möjligt för bibliotek att verka.

Läs också ›› Eblida: ”Vi måste höja rösten och berätta vad vi står för”

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min