Krav till Ifla: ”Uteslut ryska biblioteksföreningen”

22 mar 2022 • 2 min

Ukrainas biblioteksförening kräver att dess ryska systerorganisation utesluts ur Ifla. ”Vi uppmanar alla Ifla-medlemmar att stödja vårt krav.”

Biblioteken i Ukraina fortsätter sitt arbete, på de platser det är möjligt, trots kriget, skriver den ukrainska biblioteksföreningen på sin Facebook-sida. Digitalt fortsätter biblioteken att arbeta mot desinformation. Det finns också bibliotek som ger utbildningar och öppnar sina lokaler för människor på flykt undan kriget, skriver föreningen.

Vidare konstaterar föreningen att bibliotekarieyrket förpliktigar till att vara mediekunnig och motverka desinformation och beklagade fem dagar efter krigsutbrottet att ryska bibliotekarier och den ryska biblioteksföreningen inte hade reagerat alls på situationen. Den ukrainska föreningen anser att inte bara ekonomiska sanktioner krävs, utan även kulturella, och vädjar till Iflas ledning att utesluta den ryska biblioteksföreningen.

Vi anser att tystnaden och neutraliteten från Iflas ledning är oacceptabel

Ukrainas biblioteksförening

Föreningen vädjar också till alla Ifla-medelmmer att stötta deras uppmaning. ”Ukrainare dör för europeiska värderingar! Genom att stödja Ukraina stödjer du alla länders demokratiska framtid”, skriver föreningen.

Ett par dagar senare publicerade den ryska biblioteksföreningen ett inlägg på sin hemsida där den konstaterar att vi lever i svåra tider.

”Några dagar har helt förändrat den välbekanta världen… Men bibliotekens arbete blir oerhört viktigt i sådana dagar! Låt oss komma ihåg att biblioteken alltid har varit och förblir de viktigaste institutionerna, oavsett opinion och aktuella politiska förhållanden.”

Kravet på uteslutning nämns inte och inte heller kriget. Däremot skriver föreningen att alla ”behöver fred så snart som möjligt”. Ryska bibliotekarier uppmanas också hålla kontakt med bibliotek och kollegor runt om i världen. ”Vi måste fortsätta att göra vår egen grej, som är så nödvändig för samhället, även i de svåraste tiderna. Stöd dina kollegor över hela världen.”

Svaret från Ifla dröjde och den 16 mars, när det hade gått drygt två veckor efter Ukrainas biblioteksförenings första inlägg, skrev föreningen igen på sin hemsida och konstaterade att Ifla i sitt generella uttalande använde ord som ”situation” och ”konflikt” i Ukrina. ”I sitt uttalande efterfrågar Ifla sanningsenlig information, men erkänner inte ens Ryssland som angripare”, skriver föreningen och slår fast att det är ett fullskaligt, blodigt krig som pågår i Ukraina. ”Vi anser att tystnaden och neutraliteten från Iflas ledning är oacceptabel.”

Den 21 mars publicerade Ifla ett svar på sin hemsida. Biblioteksbladet har sökt Iflas generalsekreterare Gerald Leitner för en kommentar, men inte fått kontakt.

3 kommentarer

 1. Jag instämmer i Nils Nilsons inlägg angående ukrainaföreningens yrkande till IFLA.
  Självklart bör IFLA avvisa föreningens yrkande. Det hör varken hemma i en demokrati eller i bibliotek som bas för humanism och öppenhet för oliktänkande.
  Om även bibliotek göres till megafoner för den lokala makten, vilket utrymme återstår då för den andra rösten?
  Gösta Nydren

 2. Själva grunden för biblioteksverksamhet är öppenhet för alla former av intellektuell verksamhet. Självklart ska IFLA avvisa yrkandet från den ukrainska föreningen!
  Jag finner det mycket oroande med den pågående kampanjen i ”västländerna”, i riktning mot ensidighet, och mot yttrandefrihet, med hänvisning till stödet för Ukraina.
  Stödet till Ukraina motiveras med den så kallade ”Europeiska säkerhetsordningen”, som säger sig vilja förena non-aggression utåt med intern demokrati och yttrandefrihet.
  Just dessa värden har emellertid visat sig hotade i den praktiska politiken, inte minst från svensk sida. Sveriges Radio, t ex, för inte alls fram olika röster, utan bedriver tvärtom en intensiv mobbing mot oliktänkande i Nato/Ryssland frågan.
  Om IFLA skulle ansluta sig till denna antidemokratiska och ensidiga kör, skulle man svika de humanistiska värden som bibliotek är till för.
  Nej alltså, till Ukrainaföreningens bedrövliga yrkande!

  1. Nils Nilson, angående oliktänkande i NATO/Ryssland frågan så sviker du själv de humanistiska värden som du talar om. Om man inte är på den ”pro-ukrainska” sidan, menar man då att NATO utgör ett reellt hot mot Ryssland och att Ukraina styrs av nazister och behöver befrias ifrån sitt illegitima styre? Är det de rösterna vi ska släppa fram i SR och andra rumsrena medier? Den ryska föreningen skriver (ordagrann översättning från ryska): ”Bibliotekets arbete bli extremt viktigt i dessa dagar! Låt oss komma ihåg att biblioteken har alltid varit och är oerhört viktiga institutionen oberoende av opinion och den rådande politiska konjunkturen.” Men om biblioteken inte går samman och höjer sin röst mot regimen så var i ligger deras viktiga roll, på vilket sätt tjänar en lokal med en hårt censurerat samling demokratin?

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min