Krav till Ifla: ”Uteslut ryska biblioteksföreningen”

22 mar 2022 • 2 min

Ukrainas biblioteksförening kräver att dess ryska systerorganisation utesluts ur Ifla. ”Vi uppmanar alla Ifla-medlemmar att stödja vårt krav.”

Biblioteken i Ukraina fortsätter sitt arbete, på de platser det är möjligt, trots kriget, skriver den ukrainska biblioteksföreningen på sin Facebook-sida. Digitalt fortsätter biblioteken att arbeta mot desinformation. Det finns också bibliotek som ger utbildningar och öppnar sina lokaler för människor på flykt undan kriget, skriver föreningen.

Vidare konstaterar föreningen att bibliotekarieyrket förpliktigar till att vara mediekunnig och motverka desinformation och beklagade fem dagar efter krigsutbrottet att ryska bibliotekarier och den ryska biblioteksföreningen inte hade reagerat alls på situationen. Den ukrainska föreningen anser att inte bara ekonomiska sanktioner krävs, utan även kulturella, och vädjar till Iflas ledning att utesluta den ryska biblioteksföreningen.

Vi anser att tystnaden och neutraliteten från Iflas ledning är oacceptabel

Ukrainas biblioteksförening

Föreningen vädjar också till alla Ifla-medelmmer att stötta deras uppmaning. ”Ukrainare dör för europeiska värderingar! Genom att stödja Ukraina stödjer du alla länders demokratiska framtid”, skriver föreningen.

Ett par dagar senare publicerade den ryska biblioteksföreningen ett inlägg på sin hemsida där den konstaterar att vi lever i svåra tider.

”Några dagar har helt förändrat den välbekanta världen… Men bibliotekens arbete blir oerhört viktigt i sådana dagar! Låt oss komma ihåg att biblioteken alltid har varit och förblir de viktigaste institutionerna, oavsett opinion och aktuella politiska förhållanden.”

Kravet på uteslutning nämns inte och inte heller kriget. Däremot skriver föreningen att alla ”behöver fred så snart som möjligt”. Ryska bibliotekarier uppmanas också hålla kontakt med bibliotek och kollegor runt om i världen. ”Vi måste fortsätta att göra vår egen grej, som är så nödvändig för samhället, även i de svåraste tiderna. Stöd dina kollegor över hela världen.”

Svaret från Ifla dröjde och den 16 mars, när det hade gått drygt två veckor efter Ukrainas biblioteksförenings första inlägg, skrev föreningen igen på sin hemsida och konstaterade att Ifla i sitt generella uttalande använde ord som ”situation” och ”konflikt” i Ukrina. ”I sitt uttalande efterfrågar Ifla sanningsenlig information, men erkänner inte ens Ryssland som angripare”, skriver föreningen och slår fast att det är ett fullskaligt, blodigt krig som pågår i Ukraina. ”Vi anser att tystnaden och neutraliteten från Iflas ledning är oacceptabel.”

Den 21 mars publicerade Ifla ett svar på sin hemsida. Biblioteksbladet har sökt Iflas generalsekreterare Gerald Leitner för en kommentar, men inte fått kontakt.

3 kommentarer

 1. Själva grunden för biblioteksverksamhet är öppenhet för alla former av intellektuell verksamhet. Självklart ska IFLA avvisa yrkandet från den ukrainska föreningen!
  Jag finner det mycket oroande med den pågående kampanjen i ”västländerna”, i riktning mot ensidighet, och mot yttrandefrihet, med hänvisning till stödet för Ukraina.
  Stödet till Ukraina motiveras med den så kallade ”Europeiska säkerhetsordningen”, som säger sig vilja förena non-aggression utåt med intern demokrati och yttrandefrihet.
  Just dessa värden har emellertid visat sig hotade i den praktiska politiken, inte minst från svensk sida. Sveriges Radio, t ex, för inte alls fram olika röster, utan bedriver tvärtom en intensiv mobbing mot oliktänkande i Nato/Ryssland frågan.
  Om IFLA skulle ansluta sig till denna antidemokratiska och ensidiga kör, skulle man svika de humanistiska värden som bibliotek är till för.
  Nej alltså, till Ukrainaföreningens bedrövliga yrkande!

  1. Nils Nilson, angående oliktänkande i NATO/Ryssland frågan så sviker du själv de humanistiska värden som du talar om. Om man inte är på den ”pro-ukrainska” sidan, menar man då att NATO utgör ett reellt hot mot Ryssland och att Ukraina styrs av nazister och behöver befrias ifrån sitt illegitima styre? Är det de rösterna vi ska släppa fram i SR och andra rumsrena medier? Den ryska föreningen skriver (ordagrann översättning från ryska): ”Bibliotekets arbete bli extremt viktigt i dessa dagar! Låt oss komma ihåg att biblioteken har alltid varit och är oerhört viktiga institutionen oberoende av opinion och den rådande politiska konjunkturen.” Men om biblioteken inte går samman och höjer sin röst mot regimen så var i ligger deras viktiga roll, på vilket sätt tjänar en lokal med en hårt censurerat samling demokratin?

 2. Jag instämmer i Nils Nilsons inlägg angående ukrainaföreningens yrkande till IFLA.
  Självklart bör IFLA avvisa föreningens yrkande. Det hör varken hemma i en demokrati eller i bibliotek som bas för humanism och öppenhet för oliktänkande.
  Om även bibliotek göres till megafoner för den lokala makten, vilket utrymme återstår då för den andra rösten?
  Gösta Nydren

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min