Medborgarforskning – viktig del av öppen vetenskap

6 jul 2023 • 2 min

Även forskningsbiblioteken har ett viktigt demokratiskt uppdrag. Medborgarforskning kan vara en del i arbetet för att öppna upp dem för allmänheten, enligt flera deltagare på årets Liber-konferens.

Universitet och forskningsinstitut liknades vid elfenbenstorn, otillgängliga för allmänheten, av Kirsty Wallice från University College i London, när hon talade på en workshop om medborgarforskning på Libris-konferensen i Budapest.

– Medborgarforskning är ett sätt för oss att öppna upp det här elfenbenstornet och visa forskningen för världen och samhället. Det är väldigt viktigt att bjuda in dem, sade hon.

Flera av deltagarna talade om medborgarforskning, där forskare tar hjälp av allmänheten för att exempelvis samla in information, som ett viktigt sätt att kommunicera med övriga samhället.

– Och vi i vår profession har rätt kunskaper för att utföra medborgarforskning, sade Jeremy Upton från universitetsbiblioteket i Edinburgh.

Enligt Raphaëlle Bats från universitetsbiblioteket i Bordaux, som också deltog på konferensen, har biblioteken en viktig roll i att föra ut kunskapen till medborgarna på ett icke-akademiskt sätt.

– Hur gör man en vetenskaplig skrift tillgänglig på ett icke-akademiskt sätt? Kanske med en tecknad serie eller teater? Vi måste nå ut till allmänheten, men de behöver inte en akademisk uppsats, sade hon.

– Utmaningen är att kommunicera vetenskap till medborgarna, det skulle kunna vara bibliotekets roll.

Alisa Martek och Dolores Mumelas från national- och universitetsbiblioteket i Zagreb berättade om ett projekt där skolklasser och folkbibliotek har varit inblandade i forskning om bin.

Dolores Mumelas från national- och universitetsbiblioteket i Zagreb.

– I Kroatien är det inte många som kopplar samman bibliotek med forskning, men med medborgarforskning kan vi visa dem vilken roll vi har, sade Dolores Mumelas.

Kunskapen är begränsad även bland bibliotekarier och i ett projekt har de också utbildat över 300 bibliotekarier om medborgarforskning.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min