Medborgarforskning – viktig del av öppen vetenskap

6 jul 2023 • 2 min

Även forskningsbiblioteken har ett viktigt demokratiskt uppdrag. Medborgarforskning kan vara en del i arbetet för att öppna upp dem för allmänheten, enligt flera deltagare på årets Liber-konferens.

Universitet och forskningsinstitut liknades vid elfenbenstorn, otillgängliga för allmänheten, av Kirsty Wallice från University College i London, när hon talade på en workshop om medborgarforskning på Libris-konferensen i Budapest.

– Medborgarforskning är ett sätt för oss att öppna upp det här elfenbenstornet och visa forskningen för världen och samhället. Det är väldigt viktigt att bjuda in dem, sade hon.

Flera av deltagarna talade om medborgarforskning, där forskare tar hjälp av allmänheten för att exempelvis samla in information, som ett viktigt sätt att kommunicera med övriga samhället.

– Och vi i vår profession har rätt kunskaper för att utföra medborgarforskning, sade Jeremy Upton från universitetsbiblioteket i Edinburgh.

Enligt Raphaëlle Bats från universitetsbiblioteket i Bordaux, som också deltog på konferensen, har biblioteken en viktig roll i att föra ut kunskapen till medborgarna på ett icke-akademiskt sätt.

– Hur gör man en vetenskaplig skrift tillgänglig på ett icke-akademiskt sätt? Kanske med en tecknad serie eller teater? Vi måste nå ut till allmänheten, men de behöver inte en akademisk uppsats, sade hon.

– Utmaningen är att kommunicera vetenskap till medborgarna, det skulle kunna vara bibliotekets roll.

Alisa Martek och Dolores Mumelas från national- och universitetsbiblioteket i Zagreb berättade om ett projekt där skolklasser och folkbibliotek har varit inblandade i forskning om bin.

Dolores Mumelas från national- och universitetsbiblioteket i Zagreb.

– I Kroatien är det inte många som kopplar samman bibliotek med forskning, men med medborgarforskning kan vi visa dem vilken roll vi har, sade Dolores Mumelas.

Kunskapen är begränsad även bland bibliotekarier och i ett projekt har de också utbildat över 300 bibliotekarier om medborgarforskning.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min