Medborgarforskning – viktig del av öppen vetenskap

6 jul 2023 • 2 min

Även forskningsbiblioteken har ett viktigt demokratiskt uppdrag. Medborgarforskning kan vara en del i arbetet för att öppna upp dem för allmänheten, enligt flera deltagare på årets Liber-konferens.

Universitet och forskningsinstitut liknades vid elfenbenstorn, otillgängliga för allmänheten, av Kirsty Wallice från University College i London, när hon talade på en workshop om medborgarforskning på Libris-konferensen i Budapest.

– Medborgarforskning är ett sätt för oss att öppna upp det här elfenbenstornet och visa forskningen för världen och samhället. Det är väldigt viktigt att bjuda in dem, sade hon.

Flera av deltagarna talade om medborgarforskning, där forskare tar hjälp av allmänheten för att exempelvis samla in information, som ett viktigt sätt att kommunicera med övriga samhället.

– Och vi i vår profession har rätt kunskaper för att utföra medborgarforskning, sade Jeremy Upton från universitetsbiblioteket i Edinburgh.

Enligt Raphaëlle Bats från universitetsbiblioteket i Bordaux, som också deltog på konferensen, har biblioteken en viktig roll i att föra ut kunskapen till medborgarna på ett icke-akademiskt sätt.

– Hur gör man en vetenskaplig skrift tillgänglig på ett icke-akademiskt sätt? Kanske med en tecknad serie eller teater? Vi måste nå ut till allmänheten, men de behöver inte en akademisk uppsats, sade hon.

– Utmaningen är att kommunicera vetenskap till medborgarna, det skulle kunna vara bibliotekets roll.

Alisa Martek och Dolores Mumelas från national- och universitetsbiblioteket i Zagreb berättade om ett projekt där skolklasser och folkbibliotek har varit inblandade i forskning om bin.

Dolores Mumelas från national- och universitetsbiblioteket i Zagreb.

– I Kroatien är det inte många som kopplar samman bibliotek med forskning, men med medborgarforskning kan vi visa dem vilken roll vi har, sade Dolores Mumelas.

Kunskapen är begränsad även bland bibliotekarier och i ett projekt har de också utbildat över 300 bibliotekarier om medborgarforskning.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min