JO kritiserar bibliotekets Insta-inlägg – "Är inte förvånade"

24 maj 2024 • 2 min

Kulturnämnden i Göteborg kritiseras av JO för Högsbo biblioteks omtalade inlägg i debatten om Lena Anderssons krönika om hungriga barn för ett år sedan. "Vi tar till oss det, såklart."

Annika Cross, verksamhetsområdeschef för biblioteken i sydväst och på Hisingen i Göteborg.

Biblioteket i Göteborgsstadsdelen Högsbo handlade på ett sätt som stred mot kravet på saklighet och opartiskhet, slår Justitieombudsmannen (JO) fast i ett färskt beslut där kritiken riktas mot stadens kulturnämnd.

Bakgrunden är en krönika av författaren Lena Andersson i maj förra året. Texten handlade om fattiga och hungriga barn och väckte starka reaktioner.

Biblioteket i Högsbo gjorde ett eget inlägg i diskussionen i form av ett inlägg på Instagram med bild på fyra böcker av Andersson och texten ”Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker.”

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Anderssons förläggare på bokförlaget Polaris jämförde bibliotekets handlande med konservativa politikers utrensning av böcker från bibliotek.

– Information som en myndighet tillhandahåller omfattas av grundlagens krav på saklighet och opartiskhet, även när den publiceras i sociala medier. Bara att det finns en risk att andra kan uppfatta agerandet som osakligt eller partiskt är tillräckligt för att det kan anses strida mot grundlagens krav. En sådan risk fanns i detta fall, säger JO Katarina Påhlsson i ett pressmeddelande.

I sin utredning har JO kommit fram till att endast två av de fyra böckerna på Instagram-bilden gallrats. Övriga två hade ställts dit för bildens skull.

– Jag kan förstå att ett bibliotek vill nå ut och kommunicera på ett mer lättsamt sätt på sociala medier. Men kravet på saklighet och opartiskhet måste alltid följas, säger JO Katarina Påhlsson.

Det finns en förståelse för JO:s beslut, enligt Annika Cross, verksamhetsområdeschef för biblioteken i sydväst och på Hisingen i Göteborg.

– Vi tar till oss det, såklart. Det ska inte råda någon tveksamhet kring att tjänstepersoner i biblioteksverksamheten agerar opartiskt. Detta är ett samtal som vi behöver hålla levande.

Efter händelsen har flera åtgärder vidtagits, eller kommer att vidtas, både på biblioteket i Högsbo och på förvaltningsnivå, enligt Annika Cross.

– När det kommer till opartiskhet och saklighet har vi arbetat på enhetsnivå. Vi har haft flertalet samtal om tjänstepersonsrollen, bland annat på APT. På avdelningsnivå har vi haft kontinuerliga samtal om samma sak i chefsorganisationen. På förvaltningsnivå kommer vi att arbeta med tjänstepersonsrollen i offentlig verksamhet i något vi kallar för medarbetarakademin. Det är en utbildningsinsats som kommer starta i höst, säger Annika Cross.

Medarbetarakademin var redan planerad, men efter JO:s kritik kommer ännu mer tyngd att läggas vid opartiskhet och saklighet.

Utöver dessa åtgärder kommer en särskild checklista för hanteringen av sociala medier att utarbetas.

– Det finns ju många konton i staden och inom vår avdelning och förvaltning som jobbar med sociala medier. Vi ska ta fram en tydlig och enkel checklista att använda varje gång man publicerar någonting, så att det är ännu mer tydligt vad det är som gäller, säger Annika Cross.

Finns det någonting i JO:s utlåtande som ni inte håller med om?

– Nej, jag tycker att det bekräftar mycket av det vi själva på förvaltningen tog fram. Så vi är inte förvånade, utan vi stödjer den bilden och står bakom den.

Grethe Österberg, som var chef för Högsbo bibliotek för ett år sedan och innehar samma position idag, avstår från att kommentera JO:s kritik.

3 kommentarer

 1. ”Det finns en förståelse för JO:s beslut, enligt Annika Cross, verksamhetsområdeschef för biblioteken i sydväst och på Hisingen i Göteborg.”

  Jag tvivlar på det?
  Under rubriken //Bibliotekschefen i Högsbo: ”Vi är så, så, så ledsna”// 23/5-23 fanns en länk till //Kommentarer från bibliotekssverige// där ett antal bibliotekschefen ger sina kommentarer.

  Några av de kommenterande bibliotekscheferna tycks inte alls förstå allvaret. Jag tänker särskilt på Mjölbys bibliotekschef och Malmö stadsbibliotekarie. Läs gärna dessa båda bibliotekschefers kommentarer och begrunda vad de säger. Har de överhuvudtaget förstått sitt uppdrag?

  En ljuspunkt bland bibliotekschefernas kommentarer var de från den biträdande överbibliotekarien vid Uppsala universitetsbibliotek. Ett föredöme i klarsynthet och civilkurage. Jag önskar att hennes kommentarer ramades in och hängdes upp på alla Sveriges bibliotek. Eller åtminstone på Mjällbys bibliotek och på Malmö stadsbibliotek.

  1. Åke, citatet du refererar till är ju i tydlig hänvisning till hennes egna organisation. Att de har förståelse för JO:s beslut. Hon kan ju knappast ta ansvar för andra kommuners förståelse för beslutet. Eller hur?

   1. Jens,
    Mitt tvivel rör den svenska bibliotekskulturen som helhet även om Annika Cross har extra mycket kvar att bevisa. Alla fina planer och projekt till trots. Att det sedan i en frågerunda (25/5-23) bland några få svenska bibliotekschefer kliver fram två chefer som stöttar gallringstilltaget är något som tär extra hårt på förtroendet. Inte bara för dem själva, utan för den svenska bibliotekskulturen som helhet.

    Jag saxar en del av de kloka orden (25/5-23) från den biträdande överbibliotekarien vid Uppsala universitetsbibliotek angående gallringen –
    ”Biblioteken ska inte värna en viss åsiktsfåra.
 Jag blir ibland lite förvånad över att den professionella reflexen inte är starkare kring detta. Det blir för ofta olika måttstockar beroende på om man håller med om en sak eller inte. Då äventyrar men ett förtroende som jag menar att vi ska vara väldigt rädda om.”

    Jag hoppas verkligen att Annika Cross lyckas med alla sina föresatser och att hon kanske kan hjälpa både Mjölby och Malmö att göra likaledes.

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min