KB prisas för öppnat arkiv under pandemin

30 okt 2020 • 4 min

Tankesmedjan Humtank delar ut sitt årliga pris till Kungliga biblioteket. ”Fantastiskt roligt”, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Humtankpriset 2020 går till Kungliga biblioteket. Foto: Jens Östman / KB

När KB under pandemin i våras öppnade det digitala tidningsarkivet för allmänheten var det ett sätt att staka ut vägen till framtiden, enligt tankesmedjan som alltså ger årets Humtankpris till KB.

Humtank är en tankesmedja som jobbar för att sprida humanistiska kunskaper i samhället.  Ett årligt pris delas ut till institutioner eller akademiker som bidrar med viktiga humanioraperspektiv.

”I en samtid präglad av upphovsrättsliga och kommersiella tunnelseenden gav KB alla möjligheten att utforska nästan 400 år av svensk nyhetsrapportering och historia”, lyder en del av motiveringen.

– Det är fantastiskt roligt som en uppmuntran, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

– Det är det här vi jobbar väldigt mycket med, att förbättra tillgången till kulturarvet i en digital tid.

I samband med att pandemin stärkte sitt grepp om samhället öppnade KB de digitala tidningsarkiven för allmänheten tillfälligt under april och maj månad, en händelse Biblioteksbladet har berättat om tidigare. Nu syns återigen en ökad smittspridning och i samband med de skärpta allmänna råd som gäller i bland annat Stockholm har KB återigen endast öppet för bokade besök.

Kommer ni att öppna de digitala tidningsarkiven igen?

– Vi jobbar med frågan på många sätt, men vi jobbar långsiktigt. Vi skulle vilja öppna upp igen, men det är ganska många steg på vägen, säger Karin Grönvall.

Vi har inte kommit så långt i hur vi jobbar med digitaliseringen, säger nya riksbibliotekarien Karin Grönvall. Foto: Viktor Gårdsäter

Hon vill inte säga hur lång tid det kan ta, men konstaterar att mycket arbete kvarstår. Dels med upphovsrättsinnehavarna, och dels med både juridiska och tekniska frågor som måste lösas.

Det brukar sägas att Sverige ligger efter andra länder i digitaliseringen av kulturarvet. Exempelvis Norge ligger långt fram med bland annat 2,8 miljoner digitaliserade tidningar och en halv miljon böcker. Men riktigt så enkelt är det inte, tycker Karin Grönvall.

– Det behöver tittas på i olika perspektiv och det beror på i vilket syfte man digitaliserar. Är det för lästjänster eller för forskningstjänster? Och vad är det som ska digitaliseras? Urvalsfrågan är viktig. På KB finns enorma mängder material, säger hon.

Men visst, medger hon, det borde gå fortare.

– Visst, vi vill öka takten och öka tillgången på digitalt material.

För att lyckas måste hela bibliotekssfären och kulturarvssfären samlas, tror Karin Grönvall.

– Vi har inte varit så bra på det här i Sverige, vi behöver samla våra krafter och jobba framåt mer tillsammans och ha en aktiv dialog med upphovsrättsinnehavarna.

Hela motiveringen till Humtankpriset

Kungliga Biblioteket (KB) har genom att öppna upp hela sitt digitaliserade dagstidningsarkiv på internet under coronapandemin stakat ut vägen in i framtiden. I en samtid präglad av upphovsrättsliga och kommersiella tunnelseenden gav KB alla möjligheten att utforska nästan 400 år av svensk nyhetsrapportering och historia – oavsett var man befinner sig i landet. Ett tillfälligt upphovsrättsavtal gjorde att hela arkivet bara kunde nås fritt under några månader, men genom initiativet har biblioteket öppnat ett fönster på vid gavel, som ingen forskare eller god medborgare vill se stängt längre. På ett framsynt och förtjänstfullt sätt har KB därmed visat en genuint digitaliserad framtid, där historien är fri och tillgänglig att utforska för alla. Prisutdelningen kommer att filmas och läggas ut på sociala medier och andra kanaler.

Andra länder före i digitalisering av kunskapsarvet

Flera länder har hunnit längre än Sverige i digitaliseringen av kulturarvet.

1. Nederländerna: 123 miljoner sidor i den digitala samlingen

Delpher | delpher.nl
◆ Ett samarbete mellan det nederländska nationalbiblioteket Koninklijke bibliotheek och universitetsvärlden. Nederländerna saknar pliktlagstiftning och samlingen är istället byggd genom samverkan, avtal och donationer. Delpher, som är koncentrerat kring det skrivna ordet, rymmer cirka 18 miljoner tidningssidor, 650 000 böcker, 10,5 miljoner tidskriftssidor och mer än 900 000 böcker.
En procent av beståndet är av rättighetsskäl endast tillgängligt på plats i bibliotekets lokaler i Haag. Totalt innehåller arkivet nästan 123 miljoner sidor.

2. Finland: 17 miljoner poster i den digitala samlingen

Finna | finna.fi
◆ Nationalbiblioteket utvecklar och förvaltar det nationella digitala biblioteket Finna.fi som fungerar som en paraplytjänst för hela arkiv-, bibliotek- och museisektorn. Varje halvtimme hämtar tjänsten metadata och webbadresser hos de 11 arkiv, 73 bibliotek och 60 museer som är anslutna.
Målet är att Finna.fi ska ersätta de enskilda kulturarvsinstitutionernas gränssnitt mot sina användare. Databasen innehåller närmare 17 miljoner poster varav cirka 2,2 miljoner är tillgängliga online.

3. Frankrike: 4,4 miljoner tidningar i den digitala samlingen

Gallica | gallica.bnf.fr
◆ Bibliothèque Nationale de France har en digital strategi som går ut på att skapa nya vägar till kulturupplevelser för alla. Det digitala nationalbiblioteket Gallica, som etablerades redan 1997, omfattar bland annat cirka 700 000 böcker, 4,4 miljoner tidningar och 1,5 miljoner bilder. Totalt är närmare
7 miljoner dokument tillgängliga online.

4. USA: 40 miljoner digitaliserade bilder, texter, video- och ljudupptagningar och andra medier från fler än 4 000 bibliotek och kulturarvsinstitutioner

Digital Public Library of America | dp.la
◆ Lanserades 2013 och ger idag tillgång till mer än 40 miljoner bilder, texter, video- och ljudupptagningar och andra medier från fler än 4 000 bibliotek och kulturarvsinstitutioner. Den parallella e-boksportalen Open Bookshelf erbjuder fri tillgång till drygt 7 000 e-böcker – vid slutet av det här året beräknas antalet ha stigit till cirka 10 000 titlar. DPLA producerar även eget material och har publicerat e-bokversioner av Mueller-rapporten och underlaget för riksrättsprocessen mot president Donald Trump.

5. Norge: 60 000 tidskrifter i den digitala samlingen

Nettbiblioteket | nb.no
◆ Ledande i Skandinavien inom digitalt tillgängliggörande. Om fem-tio år har det norska nationalbibliotekets hela samling skannats in och gjorts tillgänglig via webbplatsen nb.no, enligt nationalbibliotekarie Aslak Sira Myhre – se intervju på nästa uppslag. Så gott som alla böcker
i samlingen är digitaliserade och tillgängliga via nätet tack vare en licens som slutits genom det så kallade bokhylla-avtalet. Bara i år har en halv miljon bilder lagts upp i data­basen, antalet tidskrifter som förra sommaren uppgick till 10 000 är nu uppe
i drygt 60 000 och landets insamlade film- och tv-material kommer att vara tillgängligt om något år eller två. Vid nationalbibliotekets digitaliseringscenter i Mo i Rana jobbar närmare 150 personer varav 70 tjänster är nytillsatta.

6. Sverige: 27 miljoner tidningssidor är digitaliserade

◆ Cirka 27 av cirka 130 miljoner tidningssidor är digitaliserade. I Svensk mediedatabas finns över tio miljoner timmar audiovisuellt material, som av rättighetsskäl dock bara är tillgängligt på plats i Humlegården i Stockholm. När det gäller böcker, broschyrer, tidskrifter, reklamblad, menyer, bildsamlingar, personarkiv, audiovisuellt osv är det mesta ogjort. I början av året undertecknade KB och universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Stockholm och Umeå en avsiktsförklaring om att göra hela den svenska tryckproduktionen från 1400-­talet fram till i dag digitalt tillgänglig.

Text: Annika Clemens och Thord Eriksson

2 kommentarer

  1. Hoppas att det går att öppna upp tidningsarkivet igen om covid19 inte minskar. På grund av pandemin avstår jag de besök jag annars tänkt göra på biblioteket. Ur miljösynpunkt är det ju också optimalt att jobba hemma och inte ta t.ex. bil till KB eller annat bibliotek.

  2. Jag tycker att KB ska lämna tillbaka priset (oavsett vad det bestod av) så länge dom inte öppnar upp igen och låter det vara öppet.

Kommentarer är avstängda.

Senaste nytt

English

ESSAY: Librarians have responsibilities in these times

Global tensions with war, economic instability, climate threats – in addition to internal challenges. But a historical review shows that even in past crises IFLA has managed to maintain free research and truth, as well as access to information and freedom of expression, writes former IFLA president Alex Byrne.

28 nov 2022 • 7 min

English

Fear. Illness. Silence.

REPORTAGE What is happening within IFLA? In search of answers, journalist Lisa Bjurwald travelled to The Hague, where IFLA’s headquarters are located. She found a culture of silence and an organisation that lacks confidence in its leaders.

28 nov 2022 • 13 min

English

Closed doors damage trust

SURVEY Limited transparency and poor communication. Biblioteksbladet’s survey shows that the turbulence is raising questions among IFLA members in Sweden.

28 nov 2022 • 5 min

English

Out of Step with the Times

There was also testimony of an outdated leadership style in his previous place of work. Nevertheless, Gerald Leitner was given the task of modernising the global library sector.

27 nov 2022 • 3 min

English

The Whistleblower

Suzanne Reid was an employee representative at IFLA headquarters. She has since changed careers and recovered from the experience. IFLA she feels, however, is beyond rescue.

27 nov 2022 • 6 min

Krönika

Tack för mig!

Det är beklagligt att det fort­farande saknas en stark strategi för bibliotekssektorn. Målen borde vara individens demokratiska delaktighet och sam­hällets kunskaps­utveckling, skriver Svensk biblioteksförenings avgående generalsekreterare Karin Linder i sin avskedskrönika.

25 nov 2022 • 2 min

English

IFLA needs to change

CHRONICLE Karin Linder, secretary general, Swedish Library Association: Why is the Swedish Library Association fighting with IFLA? The answers are rooted in the principles of democracy and responsibility.

25 nov 2022 • 2 min

Reportage

Rädsla. Sjukdom. Tystnad.

Vad händer inom Ifla? Journalisten Lisa Bjurwald åkte till Haag där biblioteks­­federationens huvudkontor ligger. Hon fann en kompakt tystnadskultur och en skräckslagen organisation utan förtroende för sin ledning.

24 nov 2022 • 13 min