Kiruna bibliotek förbereder sig när staden ska flytta

10 dec 2020 • 2 min

Personalen på biblioteket planerar för nya arbetssätt inför stadsflytten. I centrum står barn och unga.

Stora delar av Kiruna ska flytta på grund av att gruvan underminerar marken som staden står på. Till en början var det tänkt att biblioteket skulle flytta redan till våren, men flytten har skjutits fram till hösten 2022. Då ska affärerna i centrum flytta, alla samtidigt, för att ingen ska bli ensam först på nya platsen och ingen sist kvar ensam i det gamla centrumet.

– Det känns spännande och det blir jättejättefint, säger bibliotekschef Carina Bergsten om det nya bygget som snart är färdigt.

Biblioteket ska inrymmas i ett kulturhus i det nya centrum som håller på att byggas upp.

Carina Bergsten, bibliotekschef i Kiruna.

– I dag har vi ett ganska utspritt centrum i Kiruna. Den nya staden kommer att ha en ganska liten centrumkärna, mer koncentrerat, med bostäder, skola och simhall. Kulturhuset, som ska stå intill stadshuset, kommer att bli lite som hjärtat.

Även om det är en tid kvar till själva flytten har personalen börjat fundera på nya arbetssätt. Klart är att digitaliseringen kommer att ta mer plats i nya biblioteket som kommer att rymmas på ett enda plan. Mer fokus ska också riktas mot unga.

– Barn och ungdomar kommer att vara en större del av det nya biblioteket, säger Carina Bergsten.

Redan i själva flyttprocessen har barn och unga fått en större plats. Med hjälp av medel från Stärkta bibliotek har barnbibliotekarierna Sanna Barsk och Malene Jensen tagit reda på vad barn och unga önskade sig av det nya biblioteket. Det visade sig att flera barn förknippar läsning med att mysa och utifrån detta föreslår de bland annat läskojor som barnen kan klättra upp i.

De två barnbibliotekarierna uppmärksammades i höstas av Svensk biblioteksförening då de tilldelades barnrättsutmärkelsen Elefanten för sitt arbete med barns inflytande över nya biblioteket.

Kulturhuset ska enligt planen stå helt klart i början av nästa år. Viss verksamhet kommer att hållas där, även om själva inflyttningen inte sker förrän om ett och ett halvt år. Förutsatt att pandemin ger med sig planeras för både konferenser och andra arrangemang.

Arkitektens skiss över hur nya kulturhuset i Kiruna ska se ut sommartid.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min