Kritik mot förslag om slopade pliktexemplar

9 mar 2021 • 3 min

Endast två av de sju bibliotek som idag tar emot pliktexemplar, ska göra det i framtiden, enligt ett kommande utredningsförslag. Följden kan bli utarmade samlingar och hela biblioteksväsendet skulle drabbas, varnar de berörda institutionerna.

Mikael Sjögren, överbibliotekarie för Umeå universitetsbibliotek. Foto: Mattias Pettersson

Den statliga utredningen om pliktexemplar ska presenteras i slutet av april. Men Biblioteksbladet kan redan nu berätta att förslaget som ligger är att ta bort pliktleveranserna till alla utom Lunds universitet och Kungliga biblioteket som måste bevara pliktexemplaren, enligt lag.

Det skulle innebära att universitetsbiblioteken i Stockholm, Umeå, Uppsala, Linköping och Göteborg, som i dag också får pliktleveranser, blir utan i framtiden.

Stockholms universitetsbibliotek har tidigare uttryckt att de vill slippa få pliktexemplaren skickade till sig. Men såväl Umeå som Göteborg och Uppsala tycker att pliktexemplaren är ett välkommet tillskott till samlingarna.

– De fyller en funktion, inte bara för vår egen del, de är en viktig del av försörjningen till Bibliotekssverige, säger Mikael Sjögren, överbibliotekarie på Umeå universitet.

De stora universitetsbiblioteken som i dag tar emot pliktleveranser är också de som står för flest fjärrlån.

– Det kommer på sikt inte att kunna göras på samma sätt, säger Mikael Sjögren.

Enligt Morgan Palmqvist, överbibliotekarie på Göteborgs universitet, fyller pliktexemplaren en demokratisk funktion.

Mindre universitets möjligheter att forska bygger på att några av de stora universitetsbiblioteken har det här materialet tillgängligt.

Morgan Palmqvist, överbibliotekarie vid Göteborgs universitet. Foto: Johan Wingborg

Dessutom lånas en stor del av materialet ut till folkbiblioteken runt om i landet. Därför hoppas Morgan Palmqvist på en remissrunda som vänder sig till många olika instanser, och inte endast universitetsbiblioteken.

– Det är viktigt att kommuner och regioner också får ta del av förslaget. Det är inte bara en fråga mellan lärosäten, det är absolut en resurs även för dem som har slutat att studera och som samhällsmedborgare vill fortsätta att läsa.

Även Lars Burman, överbibliotekarie på Uppsala universitet, uppger att de har ett intresse av pliktexemplaren och tycker att det är ett bra sätt att säkra samlingsbyggandet. Men han vill inte uttala sig mer om utredningens kommande förslag innan han har sett det på papper. Även övriga överbibliotekarier uttalar sig med viss försiktighet.

– Jag kan säga så här. Jag argumenterar inte för att vi ska bli av med det. Om vi ställs inför faktum får vi ställa om verksamheten, men vissa problem uppstår, säger Mikael Sjögren i Umeå.

Lars Burman. Foto. Magnus Hjalmarsson

Alla är dock överens om att utredningen behövs, inte minst när det gäller digitalt material. Och på sikt kan vikten av pliktexemplar minska när det digitala växer, säger Morgan Palmqvist.

– Vi är inne i en process där det är mindre och mindre som trycks. Men vi är inte riktigt där än.

Fotnot: Biblioteksbladet har sökt Linköpings universitetsbibliotek.

Fakta Utredningen om pliktleveranser

  • I november 2019 tillsatte regeringen en särskild utredning om pliktleveranser och Kungliga bibliotekets övriga arbete med att samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla material.
  • Regelverket behöver ses över med anledning av den tekniska utvecklingen och utgångspunkten är att ta fram en medie-, teknik- och formatoberoende reglering.
  • Utredningen skulle ha presenterats den 30 december, man har fått förlängt till slutet av april.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min