Ett kulturarvslyft men inget bibliotekslyft

29 sep 2011 • 3 min

Inget nytt om bibliotekslagen, inga nya pengar till KB och i Utbildningsdepartementets del av budgeten nämns inte skolbiblioteken ens med...

Inget nytt om bibliotekslagen, inga nya pengar till KB och i Utbildningsdepartementets del av budgeten nämns inte skolbiblioteken ens med ord. Många hade nog önskat ett bibliotekslyft men det blev, som tidigare aviserats, ett kulturarvslyft istället. Arbetsmarknadspolitik istället för kulturpolitik.

Kulturarvslyftet är en variant på Access-projektet som den socialdemokratiska regeringen införde 2005/2006 med den skillnaden att då handlade det om att minska arbetslösheten bland kulturarbetare (akademiker eller arbetslösa med yrkeserfarenhet på området) i kombination med de behov som fanns ifråga om att vårda och bevara kulturarvet.

Kulturarvslyftet, som ska löpa under tre år, 2012-2014, handlar också om kulturarvsvård såsom digitalisering, inventering och vård inom regionala, kommunala och statliga kulturinstitutioner. Men denna gång riktar sig satsningen till dem med en, som det heter, ”särskilt svag förankring” på arbetsmarknaden. Det vill säga de som stått utanför arbetsmarknaden länge och/eller som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Satsningen finansieras av Arbetsmarknadsdepartementet med 270 miljoner per år, totalt alltså drygt 800 miljoner kronor, och det är Riksantikvarieämbetet som ska administrera och utbilda handledare. Totalt beräknas 4 400 personer få anställning med lönebidrag.

En annan nyhet i kulturbudgeten är att programarkiven hos SVT, SR och UR ska göras tillgängliga för allmänheten och andra medieföretag. Till detta avsätter regeringen 100 miljoner.

Kulturbudgeten 2012 landar på totalt 6,7 miljoner kronor – en ökning från förra året med 105 miljoner kronor. Ungefär hälften av ökningen går till pris- och lönejusteringar. I de ökningar som regeringen talar om inkluderas alltså arbetsmarknadssatsningarna inom ramen för Kulturarvslyftet.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min