Förslag blev beslut

9 jan 2012 • < 1 min

Strax före jul förra året stod det klart att regeringen anammar de specificerade förslag som Litteraturutredningen inkommit med i syfte...

Strax före jul förra året stod det klart att regeringen anammar de specificerade förslag som Litteraturutredningen inkommit med i syfte att stärka litteraturens ställning, öka läsandet och lyfta fram svensk kvalitetslitteratur.

Som tidigare framgått får Kulturrådet 3 miljoner kronor att fördela till litteratur och läsfrämjande under 2012. Dessa ska nu enligt förslag från Litteraturutredningen och beslut från regeringen fördelas som följer:
1 miljon kronor fördelas till samarbete mellan folkbiblioteken och det civila samhällets organisationer i det läsfrämjande arbetet; 1 miljon kronor avsätts som ett riktat stöd till bokhandlare för litterära evenemang; 1 miljon kronor fördelas till förlag för elektronisk utgivning av svenska kvalitetsböcker.

Regeringen har beslutat att totalt 9 miljoner kronor ska avsättas under perioden 2012-2014 för särskilda satsningar på litteratur och läsfrämjande.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min