Klart: De får pengar från satsningen Stärkta bibliotek

13 jun 2018 • 3 min

Nu är det klart vilka folkbibliotek som får de första pengarna från regeringens nya satsning Stärkta bibliotek. Fler än 200 insatser över hela landet ska dela på 153 miljoner kronor.

Foto: Getty.
Foto: Getty.

Via regeringens satsning Stärkta bibliotek delas 225 miljoner kronor ut årligen under tre år till folkbiblioteken. Kulturrådet har nu för första gången fördelat pengarna och myndigheten konstaterar att söktrycket har varit högt.

Totalt har 240 ansökningar från 198 kommuner skickats in och i dag meddelade Kulturrådet att fler än 200 insatser över hela landet får dela på 153 miljoner kronor, se lista på Kulturrådets hemsida.

Nina Ström.
Nina Ström. Foto: Kulturrådet.

Nina Ström är handläggare på Kulturrådet.

– Det har varit jättespännande att arbeta med ansökningarna, framför allt eftersom de gett en väldigt bra bild av vilka behov som biblioteken har. Ansökningarna har varierat mycket, men gemensamt är att många behöver personal, dels för att kunna genomföra insatsen och dels för att leva upp till bibliotekslagen, säger hon.

Kulturrådet pekar ut fyra områden som de flesta kommuner sökt stöd inom:

  • Uppsökande verksamhet för att nå fler, exempelvis pop up-bibliotek och biblioteksbussar.
  • Investeringar i biblioteksrummet, exempelvis inköp av möbler och utrusning för att vara bättre rustat för nya målgrupper och en större mängd barnfamiljer.
  • Integrationsprojekt och mångspråkighet.
  • Digitala verktyg och digital kompetens.

Nina Ström menar att bibliotekens behov att investera i biblioteksrummet är särskilt intressant. De kommuner som tagit emot många nyanlända behöver nämligen inte bara satsa på mångspråkig litteratur och språkcaféer utan även göra om sitt biblioteksrum.

Det kan exempelvis handla om behov av att bygga om barnavdelningen i takt med att allt fler barnfamiljer besöker biblioteket, eller bygga glasväggar för ett ökat antal SFI-studenter som vill sitta på biblioteket och plugga ostört.

– Det här visar att biblioteksrummet fortfarande har en stor betydelse och är en viktig mötesplats i lokalsamhället.

Tanken är att Stärkta bibliotek ska leda till ökad tillgänglighet till biblioteksverksamhet i hela landet. När Kulturrådet bedömt ansökningarna har de prioriterat satsningar som kan fungera långsiktigt och som riktar sig till de prioriterade målgrupper som anges i bibliotekslagen. Exempelvis har Malmö stad fått pengar för att satsa på teknik och kompetensutveckling i frågor som rör funktionshinder.

Flera kommuner har också valt att samverka. Bland annat jobbar Stockholms kommun och Malmö stad tillsammans för att vidareutveckla och sprida biblioteksappen Bibblix nationellt.

– Det är väldigt roligt att det görs en nationell satsning. Bibblix har varit väldigt populär i Malmö, Stockholm och Katrineholm och många kommuner har efterfrågat att vara med i Bibblix, säger Nina Ström.

Också Huddinge kommun har fått pengar. De har tagit fram statistik på ett nytt sätt för att fokusera på de som inte använder biblioteket och för att kunna utvärdera riktade insatser. Kommunen har fått lite extra från Kulturrådet eftersom tanken är att mätmetoden ska lyftas nationellt så småningom. Läs mer om Huddinge bibliotekschefs tankar om mätmetoder här.

Ewa Rolander. Foto: Privat.
Ewa Rolander. Foto: Privat.

Ett annat exempel är folkbiblioteket i Vingåker som fått 900 000 kronor för att anställa en uppsökande landsbygdsbibliotekarie på heltid.

– Det känns jättekul, spännande och lite pirrigt att dra igång ett sådant här stort projekt i en liten kommun, säger Ewa Rolander, bibliotekschef i Vingåker.

I kommunen bor drygt 9 000 invånare och många av dem tar sig inte in till biblioteket i tätorten. Den uppsökande bibliotekarien ska därför åka ut till barn och vuxna i kransorterna för att informera om bibliotekets tjänster men också se till att öka den digitala kompetensen.

Exakt hur tjänsten kommer att se ut är inte klart, tanken är att den ska utformas utifrån användarnas behov, berättar Ewa Rolander.

– Men vi kommer att samarbeta mycket med andra, exempelvis har kommunen satsat på att fler ska få tillgång till bredband. Det är sådant vi kan åka ut och informera om och då även berätta hur man använder sig av digitala tjänster, säger hon.

I år kommer medlen i Stärkta bibliotek kunna sökas vid två tillfällen, nästa år blir det däremot bara en ansökningsomgång på våren.

Läs mer: 

http://biblioteksbladet.test/fragor-och-svar-om-biblioteksmiljonerna/

http://biblioteksbladet.test/kvartsmiljarden-gar-till-folkbiblioteken/

http://biblioteksbladet.test/bibblix-i-mobilen-snabbare-an-planerat/

0 kommentarer

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till bbl@a4.se.


Senaste nytt

Debatt

Fjärrlån: Skåne ett varnande exempel

Om vi menar allvar med att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser krävs det en ny struktur för fjärrlån. Det skriver Astrid Larsson, Vellinge bibliotek, och efterlyser ett större engagemang från KB i frågan.

29 sep 2020 • 3 min

Nyheter

Ett år efter stormen

Det har gått ett år sedan Sofia Lenninger berättade om svårigheterna med den nya biblioteksplanen i SD-ledda Sölvesborg. Det ledde till att hon tvingades sluta. I dag tycker hon att det är viktigt att lyfta debatten.

25 sep 2020 • 3 min

Nyheter

DIK prisar alla bibliotekarier

Utmärkelsen Årets bibliotek går inte till något enskild verksamhet. Istället prisas alla landets bibliotekiarer för att de, enligt motiveringen, förkroppsligar tanken om kulturen som en självklar samhällsbärare.

24 sep 2020 • < 1 min

Annons

Annons

Axiell om Quria i Kungsbacka: det blir en spännande höst

Den 31 mars gick Axiell ut med nyheten att Kungsbacka blir svenskt premiärbibliotek för deras molnbaserade bibliotekstjänst Quria. Läs deras summering om allt från startmöte till framtidsplaner. Det råder ingen tvekan om att det kommer att bli en spännande höst. Quria är här för att stanna.

22 sep 2020 • 2 min