Klart: De får pengar från satsningen Stärkta bibliotek

13 jun 2018 • 3 min

Nu är det klart vilka folkbibliotek som får de första pengarna från regeringens nya satsning Stärkta bibliotek. Fler än 200 insatser över hela landet ska dela på 153 miljoner kronor.

Foto: Getty.
Foto: Getty.

Via regeringens satsning Stärkta bibliotek delas 225 miljoner kronor ut årligen under tre år till folkbiblioteken. Kulturrådet har nu för första gången fördelat pengarna och myndigheten konstaterar att söktrycket har varit högt.

Totalt har 240 ansökningar från 198 kommuner skickats in och i dag meddelade Kulturrådet att fler än 200 insatser över hela landet får dela på 153 miljoner kronor, se lista på Kulturrådets hemsida.

Nina Ström.
Nina Ström. Foto: Kulturrådet.

Nina Ström är handläggare på Kulturrådet.

– Det har varit jättespännande att arbeta med ansökningarna, framför allt eftersom de gett en väldigt bra bild av vilka behov som biblioteken har. Ansökningarna har varierat mycket, men gemensamt är att många behöver personal, dels för att kunna genomföra insatsen och dels för att leva upp till bibliotekslagen, säger hon.

Kulturrådet pekar ut fyra områden som de flesta kommuner sökt stöd inom:

  • Uppsökande verksamhet för att nå fler, exempelvis pop up-bibliotek och biblioteksbussar.
  • Investeringar i biblioteksrummet, exempelvis inköp av möbler och utrusning för att vara bättre rustat för nya målgrupper och en större mängd barnfamiljer.
  • Integrationsprojekt och mångspråkighet.
  • Digitala verktyg och digital kompetens.

Nina Ström menar att bibliotekens behov att investera i biblioteksrummet är särskilt intressant. De kommuner som tagit emot många nyanlända behöver nämligen inte bara satsa på mångspråkig litteratur och språkcaféer utan även göra om sitt biblioteksrum.

Det kan exempelvis handla om behov av att bygga om barnavdelningen i takt med att allt fler barnfamiljer besöker biblioteket, eller bygga glasväggar för ett ökat antal SFI-studenter som vill sitta på biblioteket och plugga ostört.

– Det här visar att biblioteksrummet fortfarande har en stor betydelse och är en viktig mötesplats i lokalsamhället.

Tanken är att Stärkta bibliotek ska leda till ökad tillgänglighet till biblioteksverksamhet i hela landet. När Kulturrådet bedömt ansökningarna har de prioriterat satsningar som kan fungera långsiktigt och som riktar sig till de prioriterade målgrupper som anges i bibliotekslagen. Exempelvis har Malmö stad fått pengar för att satsa på teknik och kompetensutveckling i frågor som rör funktionshinder.

Flera kommuner har också valt att samverka. Bland annat jobbar Stockholms kommun och Malmö stad tillsammans för att vidareutveckla och sprida biblioteksappen Bibblix nationellt.

– Det är väldigt roligt att det görs en nationell satsning. Bibblix har varit väldigt populär i Malmö, Stockholm och Katrineholm och många kommuner har efterfrågat att vara med i Bibblix, säger Nina Ström.

Också Huddinge kommun har fått pengar. De har tagit fram statistik på ett nytt sätt för att fokusera på de som inte använder biblioteket och för att kunna utvärdera riktade insatser. Kommunen har fått lite extra från Kulturrådet eftersom tanken är att mätmetoden ska lyftas nationellt så småningom. Läs mer om Huddinge bibliotekschefs tankar om mätmetoder här.

Ewa Rolander. Foto: Privat.
Ewa Rolander. Foto: Privat.

Ett annat exempel är folkbiblioteket i Vingåker som fått 900 000 kronor för att anställa en uppsökande landsbygdsbibliotekarie på heltid.

– Det känns jättekul, spännande och lite pirrigt att dra igång ett sådant här stort projekt i en liten kommun, säger Ewa Rolander, bibliotekschef i Vingåker.

I kommunen bor drygt 9 000 invånare och många av dem tar sig inte in till biblioteket i tätorten. Den uppsökande bibliotekarien ska därför åka ut till barn och vuxna i kransorterna för att informera om bibliotekets tjänster men också se till att öka den digitala kompetensen.

Exakt hur tjänsten kommer att se ut är inte klart, tanken är att den ska utformas utifrån användarnas behov, berättar Ewa Rolander.

– Men vi kommer att samarbeta mycket med andra, exempelvis har kommunen satsat på att fler ska få tillgång till bredband. Det är sådant vi kan åka ut och informera om och då även berätta hur man använder sig av digitala tjänster, säger hon.

I år kommer medlen i Stärkta bibliotek kunna sökas vid två tillfällen, nästa år blir det däremot bara en ansökningsomgång på våren.

Läs mer: 

http://biblioteksbladet.test/fragor-och-svar-om-biblioteksmiljonerna/

http://biblioteksbladet.test/kvartsmiljarden-gar-till-folkbiblioteken/

http://biblioteksbladet.test/bibblix-i-mobilen-snabbare-an-planerat/

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min