Inköpsstöd till bibliotek

1 jun 2011 • < 1 min

När Kulturrådet i år fördelar sitt bidrag till folk- och skolbibliotek för inköp av litteratur får 258 kommuner dela på...

När Kulturrådet i år fördelar sitt bidrag till folk- och skolbibliotek för inköp av litteratur får 258 kommuner dela på drygt 25 miljoner kronor.

För att beviljas stöd är villkoret att kommunerna inte säker sitt medieanslag. Förra årets ekonomiska kris fick till följd att många kommuner tvingades skära i biblioteksanslagen. Med årets fördelning är, enligt Kulturrådet, nivån återställd.

Men Kulturrådet skulle gärna se att fler kommuner arbetade mer övergripande med samarbeten kring läsfrämjande insatser.

I ett tillägg till bibliotekslagen föreskrivs att kommunerna ska upprätta biblioteksplaner och att offentligt finansierade bibliotek ska samverka. Läsfrämjandeplaner är en del av biblioteksplanerna.

Som inspirerande exempel lyfter Kulturrådet fram Ljusnarsbergs kommuns plan för läsfrämjande där man, vilket görs i många kommuner, vill stimulera till läsande i tidig ålder genom samarbete med exempelvis barnavårdscentraler, mödravård, familjecentraler och förskolor. Ljusnarsberg får 40 000 kronor i bidrag. I Knivsta, som beviljats 70 000 kronor i inköpsstöd, medverkar barnbibliotekarien i föräldrautbildningar. Ystad (100 000 kronor) anordnar bokfika för ungdomar tio gånger per år. I Umeå (300 000 kronor) delas bokpresentkort på bland annat somaliska, persiska, sorani och arabiska ut till invandrarföräldrar. Sollefteå (60 000 kronor) lyfts fram som exempel för att man har en väl utvecklad folk- och skolbiblioteksplan och för att aktörerna har ett bra samarbete mellan skola och folkbibliotek.

H Zorn

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min