Inköpsstöd till bibliotek

1 jun 2011 • < 1 min

När Kulturrådet i år fördelar sitt bidrag till folk- och skolbibliotek för inköp av litteratur får 258 kommuner dela på...

När Kulturrådet i år fördelar sitt bidrag till folk- och skolbibliotek för inköp av litteratur får 258 kommuner dela på drygt 25 miljoner kronor.

För att beviljas stöd är villkoret att kommunerna inte säker sitt medieanslag. Förra årets ekonomiska kris fick till följd att många kommuner tvingades skära i biblioteksanslagen. Med årets fördelning är, enligt Kulturrådet, nivån återställd.

Men Kulturrådet skulle gärna se att fler kommuner arbetade mer övergripande med samarbeten kring läsfrämjande insatser.

I ett tillägg till bibliotekslagen föreskrivs att kommunerna ska upprätta biblioteksplaner och att offentligt finansierade bibliotek ska samverka. Läsfrämjandeplaner är en del av biblioteksplanerna.

Som inspirerande exempel lyfter Kulturrådet fram Ljusnarsbergs kommuns plan för läsfrämjande där man, vilket görs i många kommuner, vill stimulera till läsande i tidig ålder genom samarbete med exempelvis barnavårdscentraler, mödravård, familjecentraler och förskolor. Ljusnarsberg får 40 000 kronor i bidrag. I Knivsta, som beviljats 70 000 kronor i inköpsstöd, medverkar barnbibliotekarien i föräldrautbildningar. Ystad (100 000 kronor) anordnar bokfika för ungdomar tio gånger per år. I Umeå (300 000 kronor) delas bokpresentkort på bland annat somaliska, persiska, sorani och arabiska ut till invandrarföräldrar. Sollefteå (60 000 kronor) lyfts fram som exempel för att man har en väl utvecklad folk- och skolbiblioteksplan och för att aktörerna har ett bra samarbete mellan skola och folkbibliotek.

H Zorn

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min