Inköpsstöd till bibliotek

1 jun 2011 • < 1 min

När Kulturrådet i år fördelar sitt bidrag till folk- och skolbibliotek för inköp av litteratur får 258 kommuner dela på...

När Kulturrådet i år fördelar sitt bidrag till folk- och skolbibliotek för inköp av litteratur får 258 kommuner dela på drygt 25 miljoner kronor.

För att beviljas stöd är villkoret att kommunerna inte säker sitt medieanslag. Förra årets ekonomiska kris fick till följd att många kommuner tvingades skära i biblioteksanslagen. Med årets fördelning är, enligt Kulturrådet, nivån återställd.

Men Kulturrådet skulle gärna se att fler kommuner arbetade mer övergripande med samarbeten kring läsfrämjande insatser.

I ett tillägg till bibliotekslagen föreskrivs att kommunerna ska upprätta biblioteksplaner och att offentligt finansierade bibliotek ska samverka. Läsfrämjandeplaner är en del av biblioteksplanerna.

Som inspirerande exempel lyfter Kulturrådet fram Ljusnarsbergs kommuns plan för läsfrämjande där man, vilket görs i många kommuner, vill stimulera till läsande i tidig ålder genom samarbete med exempelvis barnavårdscentraler, mödravård, familjecentraler och förskolor. Ljusnarsberg får 40 000 kronor i bidrag. I Knivsta, som beviljats 70 000 kronor i inköpsstöd, medverkar barnbibliotekarien i föräldrautbildningar. Ystad (100 000 kronor) anordnar bokfika för ungdomar tio gånger per år. I Umeå (300 000 kronor) delas bokpresentkort på bland annat somaliska, persiska, sorani och arabiska ut till invandrarföräldrar. Sollefteå (60 000 kronor) lyfts fram som exempel för att man har en väl utvecklad folk- och skolbiblioteksplan och för att aktörerna har ett bra samarbete mellan skola och folkbibliotek.

H Zorn

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min