Inköpsstöd till bibliotek

1 jun 2011 • < 1 min

När Kulturrådet i år fördelar sitt bidrag till folk- och skolbibliotek för inköp av litteratur får 258 kommuner dela på...

När Kulturrådet i år fördelar sitt bidrag till folk- och skolbibliotek för inköp av litteratur får 258 kommuner dela på drygt 25 miljoner kronor.

För att beviljas stöd är villkoret att kommunerna inte säker sitt medieanslag. Förra årets ekonomiska kris fick till följd att många kommuner tvingades skära i biblioteksanslagen. Med årets fördelning är, enligt Kulturrådet, nivån återställd.

Men Kulturrådet skulle gärna se att fler kommuner arbetade mer övergripande med samarbeten kring läsfrämjande insatser.

I ett tillägg till bibliotekslagen föreskrivs att kommunerna ska upprätta biblioteksplaner och att offentligt finansierade bibliotek ska samverka. Läsfrämjandeplaner är en del av biblioteksplanerna.

Som inspirerande exempel lyfter Kulturrådet fram Ljusnarsbergs kommuns plan för läsfrämjande där man, vilket görs i många kommuner, vill stimulera till läsande i tidig ålder genom samarbete med exempelvis barnavårdscentraler, mödravård, familjecentraler och förskolor. Ljusnarsberg får 40 000 kronor i bidrag. I Knivsta, som beviljats 70 000 kronor i inköpsstöd, medverkar barnbibliotekarien i föräldrautbildningar. Ystad (100 000 kronor) anordnar bokfika för ungdomar tio gånger per år. I Umeå (300 000 kronor) delas bokpresentkort på bland annat somaliska, persiska, sorani och arabiska ut till invandrarföräldrar. Sollefteå (60 000 kronor) lyfts fram som exempel för att man har en väl utvecklad folk- och skolbiblioteksplan och för att aktörerna har ett bra samarbete mellan skola och folkbibliotek.

H Zorn

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min