Stöd till digitalt läsfrämjande

8 jan 2015 • 2 min

30 projekt i 13 län fick dela på totalt 6,2 miljoner kronor när Kulturrådet strax innan årsskiftet beviljade bidrag till...

30 projekt i 13 län fick dela på totalt 6,2 miljoner kronor när Kulturrådet strax innan årsskiftet beviljade bidrag till läsfrämjande satsningar. Det var den andra fördelningen för 2014 och bl a får två större projekt av mer nationell omfattning stöd.

Ett större projekt är exempelvis Barnens boktipsare som drivs av Digitala biblioteket vid Stockholm stadsbibliotek i samarbete med Digitala biblioteket vid Malmö stadsbibliotek och som beviljas 1,2 miljoner kronor. Barnens boktipsare är en del i en gemensam nationell delningsbar plattform för digitala folkbibliotek. Bakgrunden är att folkbiblioteken i Sverige behöver stöd för att utveckla sitt läsfrämjande arbete i digitala medier, inte minst för målgruppen barn och unga. I projektet ska nationell barnredaktion byggas upp och startas. Redaktionen ska samverka med bland annat Barnens bibliotek i Västra Götaland samt med Barnbokskatalogen.

Projektet låter på pappret väldigt mycket som det som redan finns permanentat inom ramen för Barnens bibliotek.

– Tanken är inte en dubblering utan Barnens boktipsare ska vara ett komplement och man ska ju också samverka med Barnens bibliotek, säger Nina Frid, handläggare på Kulturrådet.

Projektet Sommarboken, som har pågått i tre år med stöd av Kulturrådet, är även det en större satsning av nationell karaktär som får 600 000 kronor i stöd för att eventuellt kunna permanentas och spridas till fler än de 130 bibliotek som är involverade idag. Projektet drivs av Kultur i Väst och syftar till att locka barn att läsa under sommarlovet och att prata om läsningen med varandra. Praktiskt handlar det om att bibliotek runt om i Sverige under sommaren satsar på att få barn att upptäcka hur roligt det kan vara att läsa. Det handlar inte om att man måste läsa ett visst antal sidor eller böcker för att få vara med. Alla får vara med och på biblioteken följer man upp med träffar, pyssel, boktips, stafettskrivning, tävlingar för att nämna några exempel. Sommarboken har en egen hemsida som nås via Barnens biblioteks (http://www.barnensbibliotek.se/tabid/538/Default.aspx/).

Vid den första fördelningen, i början av juni förra året, gick cirka 30 miljoner till läsfrämjande insatser runtom i landet.

Till den andra fördelningen av läsfrämjande bidrag var söktrycket stort: 107 ansökningar till en summa av 21 miljoner kronor. Vid bedömningen har Kulturrådet bland annat tittat på faktorer som samverkan, hur förankrade projekten är, om de uppmuntrar till delaktighet och eget skapande samt om och hur olika medier är integrerade. Små barns läs- och språkutveckling, litteratur och hälsa, demokratifrämjande åtgärder samt uppsökande verksamhet där man når nya målgrupper avspeglar sig i de projekt som fått bidrag.

Regionbibliotek Stockholm har fått drygt en halv miljon för ett projekt som går under rubriken Möten med litteratur.
– Det är ett jättespännande projekt som handlar om läsfrämjande för dementa – ett exempel på hur man kan arbeta med litteratur och hälsa.

Intressant låter också projektet Letterbox Club Sverige som Regionförbundet Jönköpings län beviljats 700 000 kronor för.
– Det handlar om att arbeta uppsökande och läsfrämjande mot målgruppen fosterhemsplacerade barn – ett led i ambitionen att nå nya målgrupper och tanken om att barn ska ges samma möjligheter. Modellen kommer ursprungligen från England, därav namnet Letterbox, berättar Nina Frid.

0 kommentarer

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Den judiska kulturen tar plats på bokmässan

Ett av Bokmässans teman i år är judisk kultur. Bland annat visar Resursbiblioteket för jiddisch sitt nya minoritetskit. Tanken är att bibliotek ska kunna, på ett enkelt sätt synliggöra judisk kultur i biblioteksrummet.

29 sep 2023 • 3 min

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min