Stöd till digitalt läsfrämjande

8 jan 2015 • 2 min

30 projekt i 13 län fick dela på totalt 6,2 miljoner kronor när Kulturrådet strax innan årsskiftet beviljade bidrag till...

30 projekt i 13 län fick dela på totalt 6,2 miljoner kronor när Kulturrådet strax innan årsskiftet beviljade bidrag till läsfrämjande satsningar. Det var den andra fördelningen för 2014 och bl a får två större projekt av mer nationell omfattning stöd.

Ett större projekt är exempelvis Barnens boktipsare som drivs av Digitala biblioteket vid Stockholm stadsbibliotek i samarbete med Digitala biblioteket vid Malmö stadsbibliotek och som beviljas 1,2 miljoner kronor. Barnens boktipsare är en del i en gemensam nationell delningsbar plattform för digitala folkbibliotek. Bakgrunden är att folkbiblioteken i Sverige behöver stöd för att utveckla sitt läsfrämjande arbete i digitala medier, inte minst för målgruppen barn och unga. I projektet ska nationell barnredaktion byggas upp och startas. Redaktionen ska samverka med bland annat Barnens bibliotek i Västra Götaland samt med Barnbokskatalogen.

Projektet låter på pappret väldigt mycket som det som redan finns permanentat inom ramen för Barnens bibliotek.

– Tanken är inte en dubblering utan Barnens boktipsare ska vara ett komplement och man ska ju också samverka med Barnens bibliotek, säger Nina Frid, handläggare på Kulturrådet.

Projektet Sommarboken, som har pågått i tre år med stöd av Kulturrådet, är även det en större satsning av nationell karaktär som får 600 000 kronor i stöd för att eventuellt kunna permanentas och spridas till fler än de 130 bibliotek som är involverade idag. Projektet drivs av Kultur i Väst och syftar till att locka barn att läsa under sommarlovet och att prata om läsningen med varandra. Praktiskt handlar det om att bibliotek runt om i Sverige under sommaren satsar på att få barn att upptäcka hur roligt det kan vara att läsa. Det handlar inte om att man måste läsa ett visst antal sidor eller böcker för att få vara med. Alla får vara med och på biblioteken följer man upp med träffar, pyssel, boktips, stafettskrivning, tävlingar för att nämna några exempel. Sommarboken har en egen hemsida som nås via Barnens biblioteks (http://www.barnensbibliotek.se/tabid/538/Default.aspx/).

Vid den första fördelningen, i början av juni förra året, gick cirka 30 miljoner till läsfrämjande insatser runtom i landet.

Till den andra fördelningen av läsfrämjande bidrag var söktrycket stort: 107 ansökningar till en summa av 21 miljoner kronor. Vid bedömningen har Kulturrådet bland annat tittat på faktorer som samverkan, hur förankrade projekten är, om de uppmuntrar till delaktighet och eget skapande samt om och hur olika medier är integrerade. Små barns läs- och språkutveckling, litteratur och hälsa, demokratifrämjande åtgärder samt uppsökande verksamhet där man når nya målgrupper avspeglar sig i de projekt som fått bidrag.

Regionbibliotek Stockholm har fått drygt en halv miljon för ett projekt som går under rubriken Möten med litteratur.
– Det är ett jättespännande projekt som handlar om läsfrämjande för dementa – ett exempel på hur man kan arbeta med litteratur och hälsa.

Intressant låter också projektet Letterbox Club Sverige som Regionförbundet Jönköpings län beviljats 700 000 kronor för.
– Det handlar om att arbeta uppsökande och läsfrämjande mot målgruppen fosterhemsplacerade barn – ett led i ambitionen att nå nya målgrupper och tanken om att barn ska ges samma möjligheter. Modellen kommer ursprungligen från England, därav namnet Letterbox, berättar Nina Frid.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min