Stöd till digitalt läsfrämjande

8 jan 2015 • 2 min

30 projekt i 13 län fick dela på totalt 6,2 miljoner kronor när Kulturrådet strax innan årsskiftet beviljade bidrag till...

30 projekt i 13 län fick dela på totalt 6,2 miljoner kronor när Kulturrådet strax innan årsskiftet beviljade bidrag till läsfrämjande satsningar. Det var den andra fördelningen för 2014 och bl a får två större projekt av mer nationell omfattning stöd.

Ett större projekt är exempelvis Barnens boktipsare som drivs av Digitala biblioteket vid Stockholm stadsbibliotek i samarbete med Digitala biblioteket vid Malmö stadsbibliotek och som beviljas 1,2 miljoner kronor. Barnens boktipsare är en del i en gemensam nationell delningsbar plattform för digitala folkbibliotek. Bakgrunden är att folkbiblioteken i Sverige behöver stöd för att utveckla sitt läsfrämjande arbete i digitala medier, inte minst för målgruppen barn och unga. I projektet ska nationell barnredaktion byggas upp och startas. Redaktionen ska samverka med bland annat Barnens bibliotek i Västra Götaland samt med Barnbokskatalogen.

Projektet låter på pappret väldigt mycket som det som redan finns permanentat inom ramen för Barnens bibliotek.

– Tanken är inte en dubblering utan Barnens boktipsare ska vara ett komplement och man ska ju också samverka med Barnens bibliotek, säger Nina Frid, handläggare på Kulturrådet.

Projektet Sommarboken, som har pågått i tre år med stöd av Kulturrådet, är även det en större satsning av nationell karaktär som får 600 000 kronor i stöd för att eventuellt kunna permanentas och spridas till fler än de 130 bibliotek som är involverade idag. Projektet drivs av Kultur i Väst och syftar till att locka barn att läsa under sommarlovet och att prata om läsningen med varandra. Praktiskt handlar det om att bibliotek runt om i Sverige under sommaren satsar på att få barn att upptäcka hur roligt det kan vara att läsa. Det handlar inte om att man måste läsa ett visst antal sidor eller böcker för att få vara med. Alla får vara med och på biblioteken följer man upp med träffar, pyssel, boktips, stafettskrivning, tävlingar för att nämna några exempel. Sommarboken har en egen hemsida som nås via Barnens biblioteks (http://www.barnensbibliotek.se/tabid/538/Default.aspx/).

Vid den första fördelningen, i början av juni förra året, gick cirka 30 miljoner till läsfrämjande insatser runtom i landet.

Till den andra fördelningen av läsfrämjande bidrag var söktrycket stort: 107 ansökningar till en summa av 21 miljoner kronor. Vid bedömningen har Kulturrådet bland annat tittat på faktorer som samverkan, hur förankrade projekten är, om de uppmuntrar till delaktighet och eget skapande samt om och hur olika medier är integrerade. Små barns läs- och språkutveckling, litteratur och hälsa, demokratifrämjande åtgärder samt uppsökande verksamhet där man når nya målgrupper avspeglar sig i de projekt som fått bidrag.

Regionbibliotek Stockholm har fått drygt en halv miljon för ett projekt som går under rubriken Möten med litteratur.
– Det är ett jättespännande projekt som handlar om läsfrämjande för dementa – ett exempel på hur man kan arbeta med litteratur och hälsa.

Intressant låter också projektet Letterbox Club Sverige som Regionförbundet Jönköpings län beviljats 700 000 kronor för.
– Det handlar om att arbeta uppsökande och läsfrämjande mot målgruppen fosterhemsplacerade barn – ett led i ambitionen att nå nya målgrupper och tanken om att barn ska ges samma möjligheter. Modellen kommer ursprungligen från England, därav namnet Letterbox, berättar Nina Frid.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min