Regional kulturverksamhet

4 feb 2013 • < 1 min

Västra Götaland får mest och Region Blekinge minst – nu har Kulturrådets styrelse fattat beslut om stöd till regional kulturverksamhet...

Västra Götaland får mest och Region Blekinge minst – nu har Kulturrådets styrelse fattat beslut om stöd till regional kulturverksamhet för 2013.

Totalt fördelas drygt 1,2 miljarder kronor. Av landets 21 län är det 20 som från årsskiftet ingår i kultursamverkansmodellen. Av dessa är fyra nya: Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmlands län. Stockholm står fortfarande utanför modellen.

Riksdagen beslutade för tre år sedan att införa en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet. Enligt kultursamverkansmodellen tar varje landsting/region fram en regional kulturplan som utgör underlag för statens bidragsgivning.

De 20 landstingen/regionerna som är med i kultursamverkansmodellen har alla en kulturplan vilken beskriver den regionala kulturverksamheten och hur den ska utvecklas. Planen utgör underlag för Kulturrådets styrelses beslut om bidrag. Den dryga miljarden fördelas mellan olika konst- och kulturformer: teater, musik, dans, museer, bibliotek, arkiv, hemslöjd, konst- och kulturfrämjande – och filmkulturell verksamhet.

Gemensamt för alla planer är att man tar upp barns och ungas rätt till konst och kultur, funktionshinderspolitiken och de nationella minoriteternas kultur.

I många län finns exempel på strategiska utvecklingsarbeten. Bland annat kan nämnas Norrbottens satsning på dansområdet och de nationella minoriteternas kultur samt Region Skånes utveckling av biblioteken som kulturhus.

Regionförbundet Västra Götaland ligger i bidragstoppen och får 298 470 000 kronor i stöd, följt av Region Skåne som får 178 980 000 kronor. Region Västerbotten får drygt 75 miljoner och Regionförbundet Östsam drygt 65 miljoner. Det stöd övriga regioner får ligger i spannet 16-50 miljoner.

Kulturrådet har ytterligare cirka 48 miljoner kronor att fördela i utvecklingsbidrag till regionerna under året.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min