Regional kulturverksamhet

4 feb 2013 • < 1 min

Västra Götaland får mest och Region Blekinge minst – nu har Kulturrådets styrelse fattat beslut om stöd till regional kulturverksamhet...

Västra Götaland får mest och Region Blekinge minst – nu har Kulturrådets styrelse fattat beslut om stöd till regional kulturverksamhet för 2013.

Totalt fördelas drygt 1,2 miljarder kronor. Av landets 21 län är det 20 som från årsskiftet ingår i kultursamverkansmodellen. Av dessa är fyra nya: Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmlands län. Stockholm står fortfarande utanför modellen.

Riksdagen beslutade för tre år sedan att införa en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet. Enligt kultursamverkansmodellen tar varje landsting/region fram en regional kulturplan som utgör underlag för statens bidragsgivning.

De 20 landstingen/regionerna som är med i kultursamverkansmodellen har alla en kulturplan vilken beskriver den regionala kulturverksamheten och hur den ska utvecklas. Planen utgör underlag för Kulturrådets styrelses beslut om bidrag. Den dryga miljarden fördelas mellan olika konst- och kulturformer: teater, musik, dans, museer, bibliotek, arkiv, hemslöjd, konst- och kulturfrämjande – och filmkulturell verksamhet.

Gemensamt för alla planer är att man tar upp barns och ungas rätt till konst och kultur, funktionshinderspolitiken och de nationella minoriteternas kultur.

I många län finns exempel på strategiska utvecklingsarbeten. Bland annat kan nämnas Norrbottens satsning på dansområdet och de nationella minoriteternas kultur samt Region Skånes utveckling av biblioteken som kulturhus.

Regionförbundet Västra Götaland ligger i bidragstoppen och får 298 470 000 kronor i stöd, följt av Region Skåne som får 178 980 000 kronor. Region Västerbotten får drygt 75 miljoner och Regionförbundet Östsam drygt 65 miljoner. Det stöd övriga regioner får ligger i spannet 16-50 miljoner.

Kulturrådet har ytterligare cirka 48 miljoner kronor att fördela i utvecklingsbidrag till regionerna under året.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min