Regional kulturverksamhet

4 feb 2013 • < 1 min

Västra Götaland får mest och Region Blekinge minst – nu har Kulturrådets styrelse fattat beslut om stöd till regional kulturverksamhet...

Västra Götaland får mest och Region Blekinge minst – nu har Kulturrådets styrelse fattat beslut om stöd till regional kulturverksamhet för 2013.

Totalt fördelas drygt 1,2 miljarder kronor. Av landets 21 län är det 20 som från årsskiftet ingår i kultursamverkansmodellen. Av dessa är fyra nya: Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmlands län. Stockholm står fortfarande utanför modellen.

Riksdagen beslutade för tre år sedan att införa en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet. Enligt kultursamverkansmodellen tar varje landsting/region fram en regional kulturplan som utgör underlag för statens bidragsgivning.

De 20 landstingen/regionerna som är med i kultursamverkansmodellen har alla en kulturplan vilken beskriver den regionala kulturverksamheten och hur den ska utvecklas. Planen utgör underlag för Kulturrådets styrelses beslut om bidrag. Den dryga miljarden fördelas mellan olika konst- och kulturformer: teater, musik, dans, museer, bibliotek, arkiv, hemslöjd, konst- och kulturfrämjande – och filmkulturell verksamhet.

Gemensamt för alla planer är att man tar upp barns och ungas rätt till konst och kultur, funktionshinderspolitiken och de nationella minoriteternas kultur.

I många län finns exempel på strategiska utvecklingsarbeten. Bland annat kan nämnas Norrbottens satsning på dansområdet och de nationella minoriteternas kultur samt Region Skånes utveckling av biblioteken som kulturhus.

Regionförbundet Västra Götaland ligger i bidragstoppen och får 298 470 000 kronor i stöd, följt av Region Skåne som får 178 980 000 kronor. Region Västerbotten får drygt 75 miljoner och Regionförbundet Östsam drygt 65 miljoner. Det stöd övriga regioner får ligger i spannet 16-50 miljoner.

Kulturrådet har ytterligare cirka 48 miljoner kronor att fördela i utvecklingsbidrag till regionerna under året.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min