Bibsam vill vänta ut Elsevier

29 okt 2018 • 2 min

Sedan Bibsamkonsortiet sa upp avtalet med forskningsförlaget Elsevier i maj har det varit tyst mellan parterna. Det ligger på Elsevier att ­komma tillbaka till förhandlingsbordet, enligt Bibsam.

Elseviers huvudkontor och Kungliga Biblioteket. Foto: Bram Belloni och Istvan Borbas/KB.
Elseviers huvudkontor och Kungliga Biblioteket. Foto: Bram Belloni och Istvan Borbas/KB.

Jätteförlaget Elsevier tar betalt både för öppen publicering på internet och för läsrättigheter. De ökande kostnaderna fick i våras Bibsamkonsortiet att säga upp avtalet med förlaget, och sedan den första juli kan forskare inte längre läsa nya artiklar i Elsevier. Artiklar som publicerats fram till och med juni i år går dock fortfarande att komma åt.

– Den kontakt vi haft med Elsevier sedan i maj rör bara tillgången till artiklar som publicerats före den första juli. Vi har inga vidare förhandlingar framåt, säger Kungliga bibliotekets enhetschef för Nationell bibliotekssamverkan, Anna Lundén.

På bibsamkonsortiets höstkonferens Bibsam Open i början av oktober diskuterades läget och de reaktioner som kommit på uppsägningen av avtalet.

– Det har kommit in lite forskarsynpunkter, både positiva och negativa. Men lärosätena har fått mindre problem och färre frågor än man förväntat sig. Stödet för öppen tillgång är starkt, säger Anna Lundén.

Sara Kjellberg, tf bibliotekschef på Malmö högskola bekräftar bilden.

– De forskare jag träffar har förståelse för att situationen uppstått. Snarare diskuteras nu att vi behöver arbeta med de här frågorna gemensamt – forskare, bibliotek och ledning.

Vissa lärosäten har börjat använda pengarna de sparar genom det hävda avtalet till att betala publiceringsavgifter för rena open acess-tidskrifter. Extra pengar läggs också på dokumentleveranstjänsten Get it now.

Bibsamkonsortiets styrgrupp har tillsatt en nationell utvärderingsgrupp som ska ta reda på konsekvenserna för forskarsamhället av uppsägningen, enligt Anna Lundén. Fyra personer ska utvärdera effekter för forskare, studenter, lärosäten, bibliotek och för konsortiet i stort.

Nu avvaktar Bibsams förhandlingsgrupp vidare samtal med Elsevier.

– Det är något av ett chicken race. Elsevier gör små kontaktförsök. Men sådana trevare avböjer vi, de får komma till förhandlingsbordet i stället.

Anna Lundén representerar Sveriges universitets- och högskoleförbund i EUA:s (European University Association) high level group on big deals. På det senaste mötet var det tydligt att flera andra länder är på väg åt samma håll som Tyskland och Sverige.

– Både Nederländerna och Norge har ett rektorsstöd att låta bli att förnya avtalet med Elsevier. De är inte framme vid att säga upp det än, men har stödet i ryggen. Det är viktigt att de förbereder sig, säger Anna Lundén.

Läs mer:

http://biblioteksbladet.test/sverige-tar-strid-mot-vetenskapsjatten-branschen-jublar/

http://biblioteksbladet.test/en-mindre-katastrof-utom-for-matematikerna/

http://biblioteksbladet.test/svenska-larosaten-sager-upp-avtal-med-ledande-forskningsforlag/

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min