Bibsam vill vänta ut Elsevier

29 okt 2018 • 2 min

Sedan Bibsamkonsortiet sa upp avtalet med forskningsförlaget Elsevier i maj har det varit tyst mellan parterna. Det ligger på Elsevier att ­komma tillbaka till förhandlingsbordet, enligt Bibsam.

Elseviers huvudkontor och Kungliga Biblioteket. Foto: Bram Belloni och Istvan Borbas/KB.
Elseviers huvudkontor och Kungliga Biblioteket. Foto: Bram Belloni och Istvan Borbas/KB.

Jätteförlaget Elsevier tar betalt både för öppen publicering på internet och för läsrättigheter. De ökande kostnaderna fick i våras Bibsamkonsortiet att säga upp avtalet med förlaget, och sedan den första juli kan forskare inte längre läsa nya artiklar i Elsevier. Artiklar som publicerats fram till och med juni i år går dock fortfarande att komma åt.

– Den kontakt vi haft med Elsevier sedan i maj rör bara tillgången till artiklar som publicerats före den första juli. Vi har inga vidare förhandlingar framåt, säger Kungliga bibliotekets enhetschef för Nationell bibliotekssamverkan, Anna Lundén.

På bibsamkonsortiets höstkonferens Bibsam Open i början av oktober diskuterades läget och de reaktioner som kommit på uppsägningen av avtalet.

– Det har kommit in lite forskarsynpunkter, både positiva och negativa. Men lärosätena har fått mindre problem och färre frågor än man förväntat sig. Stödet för öppen tillgång är starkt, säger Anna Lundén.

Sara Kjellberg, tf bibliotekschef på Malmö högskola bekräftar bilden.

– De forskare jag träffar har förståelse för att situationen uppstått. Snarare diskuteras nu att vi behöver arbeta med de här frågorna gemensamt – forskare, bibliotek och ledning.

Vissa lärosäten har börjat använda pengarna de sparar genom det hävda avtalet till att betala publiceringsavgifter för rena open acess-tidskrifter. Extra pengar läggs också på dokumentleveranstjänsten Get it now.

Bibsamkonsortiets styrgrupp har tillsatt en nationell utvärderingsgrupp som ska ta reda på konsekvenserna för forskarsamhället av uppsägningen, enligt Anna Lundén. Fyra personer ska utvärdera effekter för forskare, studenter, lärosäten, bibliotek och för konsortiet i stort.

Nu avvaktar Bibsams förhandlingsgrupp vidare samtal med Elsevier.

– Det är något av ett chicken race. Elsevier gör små kontaktförsök. Men sådana trevare avböjer vi, de får komma till förhandlingsbordet i stället.

Anna Lundén representerar Sveriges universitets- och högskoleförbund i EUA:s (European University Association) high level group on big deals. På det senaste mötet var det tydligt att flera andra länder är på väg åt samma håll som Tyskland och Sverige.

– Både Nederländerna och Norge har ett rektorsstöd att låta bli att förnya avtalet med Elsevier. De är inte framme vid att säga upp det än, men har stödet i ryggen. Det är viktigt att de förbereder sig, säger Anna Lundén.

Läs mer:

http://biblioteksbladet.test/sverige-tar-strid-mot-vetenskapsjatten-branschen-jublar/

http://biblioteksbladet.test/en-mindre-katastrof-utom-for-matematikerna/

http://biblioteksbladet.test/svenska-larosaten-sager-upp-avtal-med-ledande-forskningsforlag/

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min