Bibsam vill vänta ut Elsevier

29 okt 2018 • 2 min

Sedan Bibsamkonsortiet sa upp avtalet med forskningsförlaget Elsevier i maj har det varit tyst mellan parterna. Det ligger på Elsevier att ­komma tillbaka till förhandlingsbordet, enligt Bibsam.

Elseviers huvudkontor och Kungliga Biblioteket. Foto: Bram Belloni och Istvan Borbas/KB.
Elseviers huvudkontor och Kungliga Biblioteket. Foto: Bram Belloni och Istvan Borbas/KB.

Jätteförlaget Elsevier tar betalt både för öppen publicering på internet och för läsrättigheter. De ökande kostnaderna fick i våras Bibsamkonsortiet att säga upp avtalet med förlaget, och sedan den första juli kan forskare inte längre läsa nya artiklar i Elsevier. Artiklar som publicerats fram till och med juni i år går dock fortfarande att komma åt.

– Den kontakt vi haft med Elsevier sedan i maj rör bara tillgången till artiklar som publicerats före den första juli. Vi har inga vidare förhandlingar framåt, säger Kungliga bibliotekets enhetschef för Nationell bibliotekssamverkan, Anna Lundén.

På bibsamkonsortiets höstkonferens Bibsam Open i början av oktober diskuterades läget och de reaktioner som kommit på uppsägningen av avtalet.

– Det har kommit in lite forskarsynpunkter, både positiva och negativa. Men lärosätena har fått mindre problem och färre frågor än man förväntat sig. Stödet för öppen tillgång är starkt, säger Anna Lundén.

Sara Kjellberg, tf bibliotekschef på Malmö högskola bekräftar bilden.

– De forskare jag träffar har förståelse för att situationen uppstått. Snarare diskuteras nu att vi behöver arbeta med de här frågorna gemensamt – forskare, bibliotek och ledning.

Vissa lärosäten har börjat använda pengarna de sparar genom det hävda avtalet till att betala publiceringsavgifter för rena open acess-tidskrifter. Extra pengar läggs också på dokumentleveranstjänsten Get it now.

Bibsamkonsortiets styrgrupp har tillsatt en nationell utvärderingsgrupp som ska ta reda på konsekvenserna för forskarsamhället av uppsägningen, enligt Anna Lundén. Fyra personer ska utvärdera effekter för forskare, studenter, lärosäten, bibliotek och för konsortiet i stort.

Nu avvaktar Bibsams förhandlingsgrupp vidare samtal med Elsevier.

– Det är något av ett chicken race. Elsevier gör små kontaktförsök. Men sådana trevare avböjer vi, de får komma till förhandlingsbordet i stället.

Anna Lundén representerar Sveriges universitets- och högskoleförbund i EUA:s (European University Association) high level group on big deals. På det senaste mötet var det tydligt att flera andra länder är på väg åt samma håll som Tyskland och Sverige.

– Både Nederländerna och Norge har ett rektorsstöd att låta bli att förnya avtalet med Elsevier. De är inte framme vid att säga upp det än, men har stödet i ryggen. Det är viktigt att de förbereder sig, säger Anna Lundén.

Läs mer:

http://biblioteksbladet.test/sverige-tar-strid-mot-vetenskapsjatten-branschen-jublar/

http://biblioteksbladet.test/en-mindre-katastrof-utom-for-matematikerna/

http://biblioteksbladet.test/svenska-larosaten-sager-upp-avtal-med-ledande-forskningsforlag/

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min