Bibsam vill vänta ut Elsevier

29 okt 2018 • 2 min

Sedan Bibsamkonsortiet sa upp avtalet med forskningsförlaget Elsevier i maj har det varit tyst mellan parterna. Det ligger på Elsevier att ­komma tillbaka till förhandlingsbordet, enligt Bibsam.

Elseviers huvudkontor och Kungliga Biblioteket. Foto: Bram Belloni och Istvan Borbas/KB.
Elseviers huvudkontor och Kungliga Biblioteket. Foto: Bram Belloni och Istvan Borbas/KB.

Jätteförlaget Elsevier tar betalt både för öppen publicering på internet och för läsrättigheter. De ökande kostnaderna fick i våras Bibsamkonsortiet att säga upp avtalet med förlaget, och sedan den första juli kan forskare inte längre läsa nya artiklar i Elsevier. Artiklar som publicerats fram till och med juni i år går dock fortfarande att komma åt.

– Den kontakt vi haft med Elsevier sedan i maj rör bara tillgången till artiklar som publicerats före den första juli. Vi har inga vidare förhandlingar framåt, säger Kungliga bibliotekets enhetschef för Nationell bibliotekssamverkan, Anna Lundén.

På bibsamkonsortiets höstkonferens Bibsam Open i början av oktober diskuterades läget och de reaktioner som kommit på uppsägningen av avtalet.

– Det har kommit in lite forskarsynpunkter, både positiva och negativa. Men lärosätena har fått mindre problem och färre frågor än man förväntat sig. Stödet för öppen tillgång är starkt, säger Anna Lundén.

Sara Kjellberg, tf bibliotekschef på Malmö högskola bekräftar bilden.

– De forskare jag träffar har förståelse för att situationen uppstått. Snarare diskuteras nu att vi behöver arbeta med de här frågorna gemensamt – forskare, bibliotek och ledning.

Vissa lärosäten har börjat använda pengarna de sparar genom det hävda avtalet till att betala publiceringsavgifter för rena open acess-tidskrifter. Extra pengar läggs också på dokumentleveranstjänsten Get it now.

Bibsamkonsortiets styrgrupp har tillsatt en nationell utvärderingsgrupp som ska ta reda på konsekvenserna för forskarsamhället av uppsägningen, enligt Anna Lundén. Fyra personer ska utvärdera effekter för forskare, studenter, lärosäten, bibliotek och för konsortiet i stort.

Nu avvaktar Bibsams förhandlingsgrupp vidare samtal med Elsevier.

– Det är något av ett chicken race. Elsevier gör små kontaktförsök. Men sådana trevare avböjer vi, de får komma till förhandlingsbordet i stället.

Anna Lundén representerar Sveriges universitets- och högskoleförbund i EUA:s (European University Association) high level group on big deals. På det senaste mötet var det tydligt att flera andra länder är på väg åt samma håll som Tyskland och Sverige.

– Både Nederländerna och Norge har ett rektorsstöd att låta bli att förnya avtalet med Elsevier. De är inte framme vid att säga upp det än, men har stödet i ryggen. Det är viktigt att de förbereder sig, säger Anna Lundén.

Läs mer:

http://biblioteksbladet.test/sverige-tar-strid-mot-vetenskapsjatten-branschen-jublar/

http://biblioteksbladet.test/en-mindre-katastrof-utom-for-matematikerna/

http://biblioteksbladet.test/svenska-larosaten-sager-upp-avtal-med-ledande-forskningsforlag/

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min