Kvinnodominerade bibliotek tema på genuskonferens

26 okt 2022 • 2 min

Bibliotekarieyrkets feminisering är temat för en programpunkt på årets nationella genuskonferens. Biblioteksforskare Ulrika Centerwall kommer att prata om feminint kodade tjänster vars positioner skapar nya feminiseringar.

När den femte nationella konferensen för genusforskning i Sverige arrangeras i Karlstad mellan den 26 och 28 oktober, då är Ulrika Centerwall, filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap, en av föreläsarna.

Ulrika Centerwall kommer att prata om bibliotekarieprofessionens feminisering under genuskonferensens tredje dag. Hennes föreläsning är en av de fyra programpunkterna på temat genus, arbete, plats.

Ur en bibliotekssynvinkel, vad du hoppas få ut av konferensen?

– Eftersom jag tänker att jag ska skriva någonting om arbetsliv framöver, eller skolbibliotekariers arbete, så har jag letat efter programpunkter som handlar om arbete. Men det fanns ingenting annat om kulturarbetare. I vilket fall som helst tänker jag att de föreläsningarna, om arbete, är intressanta även om det handlar om helt andra professioner och yrken. Det går alltid att göra kopplingar.

Bibliotekarieprofessionen i allmänhet och skolbibliotekarietjänsterna i synnerhet är ju feminint kodade, alltså kopplade till genus och femininitet

Hon lyfter också projektet Queerlit som också är en databas med flera olika samarbetspartners. I Karlstad kommer Olov Kriström och Sebastian Lönnlöv att prata om att göra queerlitteraturen sökbar. I samma föreläsningsgrupp ska Sam Holmqvist på Södertörns högskola föreläsa om skönlitteratur som kunskapskälla för queera liv.

– Queerlit säger att det är så svårt att hitta de gamla queera romanerna, för att det inte fanns samma ämnesord, så de sitter och läser även gamla romaner med olika queera ämnesord, jag tycker att det är ett jättespännande arbete som de gör, säger Ulrika Centerwall.

Hon har varit på varje konferens och konstaterar att hon brukar bli jätteintresserad av varje ämnesområde.

– Då tänker jag: Det här skulle jag kunna skriva om. Fast om bibliotekarier. Och det finns tydliga kopplingar till oss i biblioteksvärlden, i ganska många teman och föreläsningar, inte minst när det kommer till punkter om skönlitteratur.

Om sin egen föreläsning, berättar hon att hon ska prata om en text hon skriver på om skolbibliotekarieprofessionens feminisering.

– Bibliotekarieprofessionen i allmänhet och skolbibliotekarietjänsterna i synnerhet är ju feminint kodade, alltså kopplade till genus och femininitet. Inom professionen är 80 procent kvinnor, bland skolbibliotekarier tros siffran vara ännu högre. Därför använder jag begreppet feminisering för att försöka förstå hur skolbibliotekariers arbete är kopplat till maktstrukturer där professionen riskerar en underordnad position, säger Ulrika Centerwall och fortsätter:

– Samtidigt som professionen redan är feminiserad skapar skolbibliotekariens position på skolan nya feminiseringar, exempelvis genom att skolbibliotekarier får ta sig an typiskt kvinnliga arbetsuppgifter och omvårdande och emotionellt arbete.

Fakta Genuskonferens Karlstads universitet

  • Den 26-28 oktober hålls den femte nationella konferensen för genusforskning, g22, på Karlstads universitet.
  • Tema: Att forma en hoppfull framtid i osäkra tider: Genusforskningens utmaningar och möjligheter.
  • Bland talarna finns, förutom Ulrika Centerwall, exempelvis Fataneh Farahani som ska tala om sexualpolitik i Iran med anledning av protesterna mot slöjan och Jack Halberstam, professor i genusvetenskap vid Columbia university i USA.

0 kommentarer

Senaste nytt

English

ESSAY: Librarians have responsibilities in these times

Global tensions with war, economic instability, climate threats – in addition to internal challenges. But a historical review shows that even in past crises IFLA has managed to maintain free research and truth, as well as access to information and freedom of expression, writes former IFLA president Alex Byrne.

28 nov 2022 • 7 min

English

Fear. Illness. Silence.

REPORTAGE What is happening within IFLA? In search of answers, journalist Lisa Bjurwald travelled to The Hague, where IFLA’s headquarters are located. She found a culture of silence and an organisation that lacks confidence in its leaders.

28 nov 2022 • 13 min

English

Closed doors damage trust

SURVEY Limited transparency and poor communication. Biblioteksbladet’s survey shows that the turbulence is raising questions among IFLA members in Sweden.

28 nov 2022 • 5 min

English

Out of Step with the Times

There was also testimony of an outdated leadership style in his previous place of work. Nevertheless, Gerald Leitner was given the task of modernising the global library sector.

27 nov 2022 • 3 min

English

The Whistleblower

Suzanne Reid was an employee representative at IFLA headquarters. She has since changed careers and recovered from the experience. IFLA she feels, however, is beyond rescue.

27 nov 2022 • 6 min

Krönika

Tack för mig!

Det är beklagligt att det fort­farande saknas en stark strategi för bibliotekssektorn. Målen borde vara individens demokratiska delaktighet och sam­hällets kunskaps­utveckling, skriver Svensk biblioteksförenings avgående generalsekreterare Karin Linder i sin avskedskrönika.

25 nov 2022 • 2 min

English

IFLA needs to change

CHRONICLE Karin Linder, secretary general, Swedish Library Association: Why is the Swedish Library Association fighting with IFLA? The answers are rooted in the principles of democracy and responsibility.

25 nov 2022 • 2 min

Reportage

Rädsla. Sjukdom. Tystnad.

Vad händer inom Ifla? Journalisten Lisa Bjurwald åkte till Haag där biblioteks­­federationens huvudkontor ligger. Hon fann en kompakt tystnadskultur och en skräckslagen organisation utan förtroende för sin ledning.

24 nov 2022 • 13 min