Kvinnodominerade bibliotek tema på genuskonferens

26 okt 2022 • 2 min

Bibliotekarieyrkets feminisering är temat för en programpunkt på årets nationella genuskonferens. Biblioteksforskare Ulrika Centerwall kommer att prata om feminint kodade tjänster vars positioner skapar nya feminiseringar.

När den femte nationella konferensen för genusforskning i Sverige arrangeras i Karlstad mellan den 26 och 28 oktober, då är Ulrika Centerwall, filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap, en av föreläsarna.

Ulrika Centerwall kommer att prata om bibliotekarieprofessionens feminisering under genuskonferensens tredje dag. Hennes föreläsning är en av de fyra programpunkterna på temat genus, arbete, plats.

Ur en bibliotekssynvinkel, vad du hoppas få ut av konferensen?

– Eftersom jag tänker att jag ska skriva någonting om arbetsliv framöver, eller skolbibliotekariers arbete, så har jag letat efter programpunkter som handlar om arbete. Men det fanns ingenting annat om kulturarbetare. I vilket fall som helst tänker jag att de föreläsningarna, om arbete, är intressanta även om det handlar om helt andra professioner och yrken. Det går alltid att göra kopplingar.

Bibliotekarieprofessionen i allmänhet och skolbibliotekarietjänsterna i synnerhet är ju feminint kodade, alltså kopplade till genus och femininitet

Hon lyfter också projektet Queerlit som också är en databas med flera olika samarbetspartners. I Karlstad kommer Olov Kriström och Sebastian Lönnlöv att prata om att göra queerlitteraturen sökbar. I samma föreläsningsgrupp ska Sam Holmqvist på Södertörns högskola föreläsa om skönlitteratur som kunskapskälla för queera liv.

– Queerlit säger att det är så svårt att hitta de gamla queera romanerna, för att det inte fanns samma ämnesord, så de sitter och läser även gamla romaner med olika queera ämnesord, jag tycker att det är ett jättespännande arbete som de gör, säger Ulrika Centerwall.

Hon har varit på varje konferens och konstaterar att hon brukar bli jätteintresserad av varje ämnesområde.

– Då tänker jag: Det här skulle jag kunna skriva om. Fast om bibliotekarier. Och det finns tydliga kopplingar till oss i biblioteksvärlden, i ganska många teman och föreläsningar, inte minst när det kommer till punkter om skönlitteratur.

Om sin egen föreläsning, berättar hon att hon ska prata om en text hon skriver på om skolbibliotekarieprofessionens feminisering.

– Bibliotekarieprofessionen i allmänhet och skolbibliotekarietjänsterna i synnerhet är ju feminint kodade, alltså kopplade till genus och femininitet. Inom professionen är 80 procent kvinnor, bland skolbibliotekarier tros siffran vara ännu högre. Därför använder jag begreppet feminisering för att försöka förstå hur skolbibliotekariers arbete är kopplat till maktstrukturer där professionen riskerar en underordnad position, säger Ulrika Centerwall och fortsätter:

– Samtidigt som professionen redan är feminiserad skapar skolbibliotekariens position på skolan nya feminiseringar, exempelvis genom att skolbibliotekarier får ta sig an typiskt kvinnliga arbetsuppgifter och omvårdande och emotionellt arbete.

Fakta Genuskonferens Karlstads universitet

  • Den 26-28 oktober hålls den femte nationella konferensen för genusforskning, g22, på Karlstads universitet.
  • Tema: Att forma en hoppfull framtid i osäkra tider: Genusforskningens utmaningar och möjligheter.
  • Bland talarna finns, förutom Ulrika Centerwall, exempelvis Fataneh Farahani som ska tala om sexualpolitik i Iran med anledning av protesterna mot slöjan och Jack Halberstam, professor i genusvetenskap vid Columbia university i USA.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min