1 miljon till läsfrämjande

15 maj 2012 • < 1 min

Som alla minns fick Kulturrådet via Litteraturutredningen 3 miljoner kronor i år att fördela för att i en särskild satsning...

Som alla minns fick Kulturrådet via Litteraturutredningen 3 miljoner kronor i år att fördela för att i en särskild satsning stödja litteratur och läsfrämjande i nya former. Nu har 1 miljon kronor fördelats till studieförbund och folkbibliotek i samverkan.

 Medel har beviljats till tre projekt som bedöms vara tillräckligt omfattande för att göra avtryck och som är förankrade på regional nivå. Dessa är:

Länsbiblioteket Gävleborg Uppsala, Sandviken och Uppsala läser och berättar 300 000 kronor

Länsbiblioteket Västernorrland som får 350 000 kronor för LÄSBRYGGAN – ett samarbetsprojekt mellan bibliotek och ABF Västernorrland

 Regionbibliotek Stockholm för Ombud i läsningens tjänst 350 000 kronor.

Folkbibliotek och studieförbund – som är de stora aktörerna när det gäller läsfrämjande utanför skolan – har som gemensam målgrupp ovana läsare. Litteraturutredningen menar att samverkan dem emellan är svagt utvecklad och vill därför stödja nya former och strukturer för samverkan.

I samma veva fördelar Kulturrådet också – enligt Litteraturutredningens intention – 1 miljon kronor till litterära evenemang för bokhandlar.

Tidigare i vår – i slutet av april – beviljades stödet till e-böcker som handlar om att stimulera e-boksutgivningen i Sverige. I slutet av april beviljades 14 ansökningar stöd för totalt en halv miljon kronor. i höst ska en ny omgång av bidraget utlysas. I potten ligger en halv miljon kronor.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min