1 miljon till läsfrämjande

15 maj 2012 • < 1 min

Som alla minns fick Kulturrådet via Litteraturutredningen 3 miljoner kronor i år att fördela för att i en särskild satsning...

Som alla minns fick Kulturrådet via Litteraturutredningen 3 miljoner kronor i år att fördela för att i en särskild satsning stödja litteratur och läsfrämjande i nya former. Nu har 1 miljon kronor fördelats till studieförbund och folkbibliotek i samverkan.

 Medel har beviljats till tre projekt som bedöms vara tillräckligt omfattande för att göra avtryck och som är förankrade på regional nivå. Dessa är:

Länsbiblioteket Gävleborg Uppsala, Sandviken och Uppsala läser och berättar 300 000 kronor

Länsbiblioteket Västernorrland som får 350 000 kronor för LÄSBRYGGAN – ett samarbetsprojekt mellan bibliotek och ABF Västernorrland

 Regionbibliotek Stockholm för Ombud i läsningens tjänst 350 000 kronor.

Folkbibliotek och studieförbund – som är de stora aktörerna när det gäller läsfrämjande utanför skolan – har som gemensam målgrupp ovana läsare. Litteraturutredningen menar att samverkan dem emellan är svagt utvecklad och vill därför stödja nya former och strukturer för samverkan.

I samma veva fördelar Kulturrådet också – enligt Litteraturutredningens intention – 1 miljon kronor till litterära evenemang för bokhandlar.

Tidigare i vår – i slutet av april – beviljades stödet till e-böcker som handlar om att stimulera e-boksutgivningen i Sverige. I slutet av april beviljades 14 ansökningar stöd för totalt en halv miljon kronor. i höst ska en ny omgång av bidraget utlysas. I potten ligger en halv miljon kronor.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Bibliotek oförberedda på lag om tillgänglighet

Nästa sommar träder en ny lag om tillgängliga medier i kraft. Myndigheten för tillgängliga medier informerar just nu bibliotekspersonal, men bilden är ännu oklar. "Vi vet inte riktigt hur bibliotek och läsare kommer påverkas."

23 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min