1 miljon till läsfrämjande

15 maj 2012 • < 1 min

Som alla minns fick Kulturrådet via Litteraturutredningen 3 miljoner kronor i år att fördela för att i en särskild satsning...

Som alla minns fick Kulturrådet via Litteraturutredningen 3 miljoner kronor i år att fördela för att i en särskild satsning stödja litteratur och läsfrämjande i nya former. Nu har 1 miljon kronor fördelats till studieförbund och folkbibliotek i samverkan.

 Medel har beviljats till tre projekt som bedöms vara tillräckligt omfattande för att göra avtryck och som är förankrade på regional nivå. Dessa är:

Länsbiblioteket Gävleborg Uppsala, Sandviken och Uppsala läser och berättar 300 000 kronor

Länsbiblioteket Västernorrland som får 350 000 kronor för LÄSBRYGGAN – ett samarbetsprojekt mellan bibliotek och ABF Västernorrland

 Regionbibliotek Stockholm för Ombud i läsningens tjänst 350 000 kronor.

Folkbibliotek och studieförbund – som är de stora aktörerna när det gäller läsfrämjande utanför skolan – har som gemensam målgrupp ovana läsare. Litteraturutredningen menar att samverkan dem emellan är svagt utvecklad och vill därför stödja nya former och strukturer för samverkan.

I samma veva fördelar Kulturrådet också – enligt Litteraturutredningens intention – 1 miljon kronor till litterära evenemang för bokhandlar.

Tidigare i vår – i slutet av april – beviljades stödet till e-böcker som handlar om att stimulera e-boksutgivningen i Sverige. I slutet av april beviljades 14 ansökningar stöd för totalt en halv miljon kronor. i höst ska en ny omgång av bidraget utlysas. I potten ligger en halv miljon kronor.

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min