1 miljon till läsfrämjande

15 maj 2012 • < 1 min

Som alla minns fick Kulturrådet via Litteraturutredningen 3 miljoner kronor i år att fördela för att i en särskild satsning...

Som alla minns fick Kulturrådet via Litteraturutredningen 3 miljoner kronor i år att fördela för att i en särskild satsning stödja litteratur och läsfrämjande i nya former. Nu har 1 miljon kronor fördelats till studieförbund och folkbibliotek i samverkan.

 Medel har beviljats till tre projekt som bedöms vara tillräckligt omfattande för att göra avtryck och som är förankrade på regional nivå. Dessa är:

Länsbiblioteket Gävleborg Uppsala, Sandviken och Uppsala läser och berättar 300 000 kronor

Länsbiblioteket Västernorrland som får 350 000 kronor för LÄSBRYGGAN – ett samarbetsprojekt mellan bibliotek och ABF Västernorrland

 Regionbibliotek Stockholm för Ombud i läsningens tjänst 350 000 kronor.

Folkbibliotek och studieförbund – som är de stora aktörerna när det gäller läsfrämjande utanför skolan – har som gemensam målgrupp ovana läsare. Litteraturutredningen menar att samverkan dem emellan är svagt utvecklad och vill därför stödja nya former och strukturer för samverkan.

I samma veva fördelar Kulturrådet också – enligt Litteraturutredningens intention – 1 miljon kronor till litterära evenemang för bokhandlar.

Tidigare i vår – i slutet av april – beviljades stödet till e-böcker som handlar om att stimulera e-boksutgivningen i Sverige. I slutet av april beviljades 14 ansökningar stöd för totalt en halv miljon kronor. i höst ska en ny omgång av bidraget utlysas. I potten ligger en halv miljon kronor.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min