Många ansökningar till stärkta bibliotek

13 apr 2021 • < 1 min

Pandemin verkar inte ha hämmat kreativiteten på landets bibliotek. Ungefär lika många som vanligt har sökt bidrag för stärkta bibliotek – men i år finns mindre pengar att dela på.

Förra veckan passerade sista dagen att söka pengar inom ramen för stärkta bibliotek 2021. De flesta kommuner i landet har sökt stödet från Kulturrådet och totalt 242 ansökningar har kommit in.

Men i år finns mindre pengar att dela ut. Landets kommuner får i år dela på 150 miljoner kronor för satsningen på stärkta bibliotek. Det är 75 miljoner kronor mindre än förra året.

Därför gällde i år att varje kommun bara kunde skicka in en ansökan.

– Vi har inte lika mycket pengar att dela ut, så prioriteringarna behöver bli hårdare. Därför tyckte vi att det är bättre att varje kommun gör prioriteringen själv, säger Nina Ström, handläggare på Kulturrådet.

Projekt som handlar om de prioriterade grupperna i bibliotekslagen får förtur i årets ansökningsomgång. Särskilt utpekade är projekt som rör personer med kognitiv funktionsnedsättning samt allmänt projekt som riktar sig till barn och unga.

– Det är mest för att vi tidigare har sett väldigt få sådana ansökningar, säger Nina Ström.

Regeringens satsning på stärkta bibliotek skulle ha pågått till och med förra året, men har förlängts i tre år, men med mindre pengar. År 2022 och 2023 delas 75 miljoner kronor ut vardera år.

Besked om vilka projekt som beviljas stöd kommer före midsommar.

1 kommentarer

  1. Det går inte att beskriva med ord hur fantastiskt viktig den här satsningen har varit och den skulle behöva göras permanent.

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min