Möten och drömmar driver Barakat Aldammad

13 okt 2020 • 2 min

Möten med människor från världens olika hörn gör att Barakat Aldammad tycker att det är roligt att gå till jobbet varje dag. Han brinner för mångspråksarbetet och är en av årets Bengt Hjelmqvist-pristagare.

Ibland får Barakat Aldammad inköpsförslag på böcker av låntagare med andra modersmål än svenska. Det händer att de är svåra att hitta, men när han lyckas är han nöjd med sitt jobb.

– Det är jätteroligt att se det där leendet på låntagaren som till sist kommer och hämtar boken.

Att få träffa folk från hela världen och höra deras berättelser är drivkraften som gör att han tycker att det är roligt att gå till jobbet på dagarna.

Fakta Barakat Aldammad

  • Jobbar som: Mångspråksbibliotekarie vid Lidköpings bibliotek, kontaktperson för expertnätverket för bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända.
  • Jobbade tidigare: På bank i Qatar i fem år, Skara bibliotek i två och ett halvt år.
  • Utbildning: Bibiotekarieutbildad i Damaskus, Syrien.
  • Bor: I Lidköping.
  • Familj: Fru och två barn.
  • Gör på fritiden: Spelar od (stränginstrument från Mellanöstern) i ett band, tycker om simning.
  • Läser just nu: Sverigevänner av Arash Sanari.

Barakat har genom sitt arbete tydligt bidragit till att öppna dörrarna gentemot prioriterade målgrupper som har ett stort behov av biblioteksservice, men av olika anledningar tidigare haft svårt för att komma över tröskeln”, skriver juryn i sin motivering.

– Det känns jättebra, det är svårt att beskriva känslan. Jag vill tacka juryn och de som nominerade mig, säger Barakat Aldammad om att få priset till Bengt Hjelmqvists minne.

– Jag vet vad biblioteket betyder för alla som har kommit hit. Det engagerar mig väldigt mycket.

Han jobbar på Lidköpings bibliotek sedan två år tillbaka. Genom samarbete med bland annat SFI har han lyckats utöka och utveckla både mediebestånd och programverksamhet på andra språk än svenska. Hans arbete handlar inte bara om att bygga ett bestånd, berättar han. Det handlar om att lyfta fram litteraturen och koppla den till aktiviteter.

– De som kommer hit ska känna att, aha, det finns böcker för mig att läsa här.

Hans arbete är också kopplat till integration. Gruppen med andra modersmål än svenska har stort behov av biblioteket.

– När jag kom hit var jag också mycket på biblioteket och läste svenska. Det var en viktig aktör i samhället för mig.

Innan han kom till Sverige 2014 hade han arbetat på bank i Qatar. Men dessförinnan hade han utbildat sig till bibliotekarie i Damaskus och gjort praktik på ett av världens mest kända bibliotek, det i Alexandria. Skillnaderna är givetvis stora, Alexandrias bibliotek är långt mycket större och mer historietungt än något bibliotek i Sverige. Men det finns också likheter.

– I Alexandria jobbar man professionellt och läsfrämjande på ett fantastiskt sätt. Biblioteket tillhör alla.

I Syrien är det annorlunda, där är biblioteken inte en öppen plats på samma sätt.

– Det är stor skillnad, det finns inte så stora möjligheter att jobba fritt och det är svårt att få tag på böcker för alla som vill läsa. Det handlar om makt, säger Barakat Aldammad.

Läs mer › Cecilia Brisander prisas för sitt arbete med nationella minoriteter.

Öppenheten på de svenska biblioteken och deras bidrag till samhället utgör också en drivkraft i hans arbete. Och han älskar att kunna ta del av personers berättelser från andra delar av världen.

– Det är ett fantastiskt arbete att möta andra. Jag vill inte bara göra arbetsuppgifter bakom disken, jag vill lyssna. Jag vill bli en bra lyssnare.

Mycket har hänt de senaste åren, men det finns fortfarande mycket kvar att göra, tycker han. Han är bland annat kontaktperson för expertnätverket för mångspråksbibliotekarier.

– Det är inte så lätt, men vi har kommit en bra bit. Folkbiblioteken har blivit bättre och bättre på att jobba med de här målgrupperna.

Han har alltid haft stora drömmar. Han ser fram emot att jobba med större nätverk där alla kan få hjälp och ta del av varandras kompetenser.

– Jag är stolt över jobbet jag gör. Vill man göra något, kämpar man för det, kan det bli av, säger han.

Juryns motivering

Barakat Aldammad kom till Sverige 2014 och började arbeta på Lidköpings bibliotek hösten 2018 med uppdraget att vidareutveckla mångspråkarbetet. På kort tid har Barakat byggt upp en framgångsrik verksamhet med SFI som främsta samarbetspart där särskilt mediebeståndet på andra språk har utvecklats. Likaså har utbudet av aktiviteter skapats i nära samarbete med SFI och biblioteket erbjuder nu bland annat flera bokcirklar på lättläst svenska, föreläsningar och kulturarrangemang riktade mot de som har annat modersmål än svenska. Barakat har genom sitt arbete tydligt bidragit till att öppna dörrarna gentemot prioriterade målgrupper som har ett stort behov av biblioteksservice, men av olika anledningar tidigare haft svårt för att komma över tröskeln.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min