Nu överlämnas omvärldsanalysen

13 sep 2017 • 2 min

I dag överlämnas Nationella Biblioteksstrategins omvärldsanalys till regeringen. I rapporten diskuteras bland annat framtidens digitala bibliotek och de demokratiska utmaningar som bibliotekarierna står inför.

Klockan 13 i dag publicerades omvärldsanalysen på KB:s hemsida. Foto: Ulrika Beck-Friis
Erik Fichtelius överlämnar i dag Nationella Biblioteksstrategins omvärldsanalys till regeringen. Foto t.h.: Ulrika Beck-Friis

Den femte statsmakten är titeln på omvärldsanalysen, som överlämnas till kulturminister Alice Bah Kuhnke på onsdagen. I fokus står demokrati, digitalisering, tillgänglighet och utbildning. Den nationella biblioteksstrategins samordnare Erik Fichtelius beskriver i en inledande text biblioteken som en nödvändig demokratisk institution, en femte statsmakt vid sidan om riksdagen, regeringen, domstolarna och medierna.

Den tidigare justitiekanslern Johan Hirschfeldt är en av de experter som har bidragit till rapporten. I sin text tar han avstamp i den diskussion om bibliotekens inköpsbeslut som har hamnat i strålkastarljuset under sommaren, och benar ut de svåra avvägningar som bibliotekarier måste göra i sitt demokratiska uppdrag.

– Här befinner man sig ju under ett korstryck från olika håll: allmänheten, politiker och tillsynsmyndigheter som JO. Det kan inte vara lätt, säger Hirschfeldt i en längre intervju som kommer i nästa nummer av Biblioteksbladet.

Demokratifrågorna kopplas i flera texter samman med samhällets och bibliotekens digitalisering. Mediestrategen Brit Stakston beskriver behovet av kompetensutveckling och visioner på det här området.

– Biblioteken kan vara en part som för diskussioner om it-företagens särposition och som kanske erbjuder egna sökfunktionsmöjligheter utanför Google, som förespråkar ett fritt internet och kan driva de här frågorna. Det särintresse de ska stå upp för är medborgarnas demokratiutveckling, säger hon i en intervju.

År 2015 fick Kungliga biblioteket i uppdrag av regeringen att lämna förslag till en nationell biblioteksstrategi för att ”främja samverkan och kvalitetsutveckling” i biblioteksväsendet. Målet är att landets alla bibliotek ska leva upp till hög kvalitet och uppfylla de krav som finns i bibliotekslagen från 2013.

Den 31 maj nästa år presenteras en fördjupad delredovisning av uppdraget. Biblioteksstrategins slutredovisning lämnas senast den 1 mars år 2019.

Läs mer: 

Stakston vill att biblioteken tar ett digitalt kliv

Erik Fichtelius: En femte statsmakt i skuggan av Trump

Analysen överlämnas klockan 13 i dag

1 kommentarer

  1. Anser Du verkligen att USA:s nuvalde president, vadl i demokratiska val i ett demokratiskt land är en tyrann?

    Anser Du verkligen att USA:s nuvalde president kan jämföras med Hitler och Stalin?

    Jan

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min