Nu överlämnas omvärldsanalysen

13 sep 2017 • 2 min

I dag överlämnas Nationella Biblioteksstrategins omvärldsanalys till regeringen. I rapporten diskuteras bland annat framtidens digitala bibliotek och de demokratiska utmaningar som bibliotekarierna står inför.

Klockan 13 i dag publicerades omvärldsanalysen på KB:s hemsida. Foto: Ulrika Beck-Friis
Erik Fichtelius överlämnar i dag Nationella Biblioteksstrategins omvärldsanalys till regeringen. Foto t.h.: Ulrika Beck-Friis

Den femte statsmakten är titeln på omvärldsanalysen, som överlämnas till kulturminister Alice Bah Kuhnke på onsdagen. I fokus står demokrati, digitalisering, tillgänglighet och utbildning. Den nationella biblioteksstrategins samordnare Erik Fichtelius beskriver i en inledande text biblioteken som en nödvändig demokratisk institution, en femte statsmakt vid sidan om riksdagen, regeringen, domstolarna och medierna.

Den tidigare justitiekanslern Johan Hirschfeldt är en av de experter som har bidragit till rapporten. I sin text tar han avstamp i den diskussion om bibliotekens inköpsbeslut som har hamnat i strålkastarljuset under sommaren, och benar ut de svåra avvägningar som bibliotekarier måste göra i sitt demokratiska uppdrag.

– Här befinner man sig ju under ett korstryck från olika håll: allmänheten, politiker och tillsynsmyndigheter som JO. Det kan inte vara lätt, säger Hirschfeldt i en längre intervju som kommer i nästa nummer av Biblioteksbladet.

Demokratifrågorna kopplas i flera texter samman med samhällets och bibliotekens digitalisering. Mediestrategen Brit Stakston beskriver behovet av kompetensutveckling och visioner på det här området.

– Biblioteken kan vara en part som för diskussioner om it-företagens särposition och som kanske erbjuder egna sökfunktionsmöjligheter utanför Google, som förespråkar ett fritt internet och kan driva de här frågorna. Det särintresse de ska stå upp för är medborgarnas demokratiutveckling, säger hon i en intervju.

År 2015 fick Kungliga biblioteket i uppdrag av regeringen att lämna förslag till en nationell biblioteksstrategi för att ”främja samverkan och kvalitetsutveckling” i biblioteksväsendet. Målet är att landets alla bibliotek ska leva upp till hög kvalitet och uppfylla de krav som finns i bibliotekslagen från 2013.

Den 31 maj nästa år presenteras en fördjupad delredovisning av uppdraget. Biblioteksstrategins slutredovisning lämnas senast den 1 mars år 2019.

Läs mer: 

Stakston vill att biblioteken tar ett digitalt kliv

Erik Fichtelius: En femte statsmakt i skuggan av Trump

Analysen överlämnas klockan 13 i dag

1 kommentarer

  1. Anser Du verkligen att USA:s nuvalde president, vadl i demokratiska val i ett demokratiskt land är en tyrann?

    Anser Du verkligen att USA:s nuvalde president kan jämföras med Hitler och Stalin?

    Jan

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min