Nu överlämnas omvärldsanalysen

13 sep 2017 • 2 min

I dag överlämnas Nationella Biblioteksstrategins omvärldsanalys till regeringen. I rapporten diskuteras bland annat framtidens digitala bibliotek och de demokratiska utmaningar som bibliotekarierna står inför.

Klockan 13 i dag publicerades omvärldsanalysen på KB:s hemsida. Foto: Ulrika Beck-Friis
Erik Fichtelius överlämnar i dag Nationella Biblioteksstrategins omvärldsanalys till regeringen. Foto t.h.: Ulrika Beck-Friis

Den femte statsmakten är titeln på omvärldsanalysen, som överlämnas till kulturminister Alice Bah Kuhnke på onsdagen. I fokus står demokrati, digitalisering, tillgänglighet och utbildning. Den nationella biblioteksstrategins samordnare Erik Fichtelius beskriver i en inledande text biblioteken som en nödvändig demokratisk institution, en femte statsmakt vid sidan om riksdagen, regeringen, domstolarna och medierna.

Den tidigare justitiekanslern Johan Hirschfeldt är en av de experter som har bidragit till rapporten. I sin text tar han avstamp i den diskussion om bibliotekens inköpsbeslut som har hamnat i strålkastarljuset under sommaren, och benar ut de svåra avvägningar som bibliotekarier måste göra i sitt demokratiska uppdrag.

– Här befinner man sig ju under ett korstryck från olika håll: allmänheten, politiker och tillsynsmyndigheter som JO. Det kan inte vara lätt, säger Hirschfeldt i en längre intervju som kommer i nästa nummer av Biblioteksbladet.

Demokratifrågorna kopplas i flera texter samman med samhällets och bibliotekens digitalisering. Mediestrategen Brit Stakston beskriver behovet av kompetensutveckling och visioner på det här området.

– Biblioteken kan vara en part som för diskussioner om it-företagens särposition och som kanske erbjuder egna sökfunktionsmöjligheter utanför Google, som förespråkar ett fritt internet och kan driva de här frågorna. Det särintresse de ska stå upp för är medborgarnas demokratiutveckling, säger hon i en intervju.

År 2015 fick Kungliga biblioteket i uppdrag av regeringen att lämna förslag till en nationell biblioteksstrategi för att ”främja samverkan och kvalitetsutveckling” i biblioteksväsendet. Målet är att landets alla bibliotek ska leva upp till hög kvalitet och uppfylla de krav som finns i bibliotekslagen från 2013.

Den 31 maj nästa år presenteras en fördjupad delredovisning av uppdraget. Biblioteksstrategins slutredovisning lämnas senast den 1 mars år 2019.

Läs mer: 

Stakston vill att biblioteken tar ett digitalt kliv

Erik Fichtelius: En femte statsmakt i skuggan av Trump

Analysen överlämnas klockan 13 i dag

1 kommentarer

  1. Anser Du verkligen att USA:s nuvalde president, vadl i demokratiska val i ett demokratiskt land är en tyrann?

    Anser Du verkligen att USA:s nuvalde president kan jämföras med Hitler och Stalin?

    Jan

Kommentarer är avstängda.

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min