Nu överlämnas omvärldsanalysen

13 sep 2017 • 2 min

I dag överlämnas Nationella Biblioteksstrategins omvärldsanalys till regeringen. I rapporten diskuteras bland annat framtidens digitala bibliotek och de demokratiska utmaningar som bibliotekarierna står inför.

Klockan 13 i dag publicerades omvärldsanalysen på KB:s hemsida. Foto: Ulrika Beck-Friis
Erik Fichtelius överlämnar i dag Nationella Biblioteksstrategins omvärldsanalys till regeringen. Foto t.h.: Ulrika Beck-Friis

Den femte statsmakten är titeln på omvärldsanalysen, som överlämnas till kulturminister Alice Bah Kuhnke på onsdagen. I fokus står demokrati, digitalisering, tillgänglighet och utbildning. Den nationella biblioteksstrategins samordnare Erik Fichtelius beskriver i en inledande text biblioteken som en nödvändig demokratisk institution, en femte statsmakt vid sidan om riksdagen, regeringen, domstolarna och medierna.

Den tidigare justitiekanslern Johan Hirschfeldt är en av de experter som har bidragit till rapporten. I sin text tar han avstamp i den diskussion om bibliotekens inköpsbeslut som har hamnat i strålkastarljuset under sommaren, och benar ut de svåra avvägningar som bibliotekarier måste göra i sitt demokratiska uppdrag.

– Här befinner man sig ju under ett korstryck från olika håll: allmänheten, politiker och tillsynsmyndigheter som JO. Det kan inte vara lätt, säger Hirschfeldt i en längre intervju som kommer i nästa nummer av Biblioteksbladet.

Demokratifrågorna kopplas i flera texter samman med samhällets och bibliotekens digitalisering. Mediestrategen Brit Stakston beskriver behovet av kompetensutveckling och visioner på det här området.

– Biblioteken kan vara en part som för diskussioner om it-företagens särposition och som kanske erbjuder egna sökfunktionsmöjligheter utanför Google, som förespråkar ett fritt internet och kan driva de här frågorna. Det särintresse de ska stå upp för är medborgarnas demokratiutveckling, säger hon i en intervju.

År 2015 fick Kungliga biblioteket i uppdrag av regeringen att lämna förslag till en nationell biblioteksstrategi för att ”främja samverkan och kvalitetsutveckling” i biblioteksväsendet. Målet är att landets alla bibliotek ska leva upp till hög kvalitet och uppfylla de krav som finns i bibliotekslagen från 2013.

Den 31 maj nästa år presenteras en fördjupad delredovisning av uppdraget. Biblioteksstrategins slutredovisning lämnas senast den 1 mars år 2019.

Läs mer: 

Stakston vill att biblioteken tar ett digitalt kliv

Erik Fichtelius: En femte statsmakt i skuggan av Trump

Analysen överlämnas klockan 13 i dag

1 kommentarer

  1. Anser Du verkligen att USA:s nuvalde president, vadl i demokratiska val i ett demokratiskt land är en tyrann?

    Anser Du verkligen att USA:s nuvalde president kan jämföras med Hitler och Stalin?

    Jan

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min