Negativt eller positivt – beroende på hur man ser på saken

6 maj 2013 • 3 min

Vad säger man? Det var inte meningen att vara så negativ? I mitt förra förord skrev jag om de nedåtgående...

Vad säger man? Det var inte meningen att vara så negativ? I mitt förra förord skrev jag om de nedåtgående siffrorna i biblioteksstatisktiken som tycks ha bitit sig fast och en negativ trend svår att bryta. Jag skrev om en passivitet som kan vara förlamande och om vår tendens att inför svåra problem hoppas att det löser sig av sig självt.

– Men vi förhåller oss ju till det här, det görs ju jättemycket, påpekade en klok biblioteksperson som menade att så där negativt upplevde inte hen det.

Och jag ger delvis hen rätt: Det finns faktiskt andra siffror i den senaste folkbiblioteksstatistiken som man kan lyfta fram och det var Maria Ehrenberg som på mars-konferensen i Umeå satte mig på spåret. Förra året höll Sveriges bibliotek i närmare 6 000 läsecirklar som slutna sammankomster, 2 600 läsecirklar var öppna. Man höll vidare i 21 443 bokprat och man arrangerade sammanlagt drygt 2 400 författarbesök. Det arrangerades över 12 000 sagostunder, över 8 600 data- och internetkurser och över 6 500 utställningar. Därutöver filmvisningar, skapande verksamheter och teaterföreställningar… Biblioteken är utan tvekan stora kulturinstitutioner där det görs väldigt mycket.

Och om vi ska fortsätta i en mer positiv anda så är detta något som kommunerna i allt större utsträckning tar fasta på. Det pågår för närvarande en byggvåg av kombinerade biblioteks- och kulturhus runt om i Sverige. Det satsas mångmiljonbelopp på så kallade märkesbyggnader som utöver att vara bibliotek ska tjäna som stadens vardagsrum med många möjligheter till eget skapande, till att ta del av kultur och av medborgarinformation. Det är en mer positiv trend som löper parallellt med den som talar om sämre siffror när det gäller besök och utlån. Om den glädjande trenden i sin tur innebär att man kraftsamlar resurserna på ett enda ställe och överlag försämrar tillgängligheten till bibliotek genom att lägga ner filialer är det mindre positivt. Innan någon räcker upp en hand vill jag för säkerhets skull inskärpa att nej, jag tycker inte att man ska ha undermåliga bibliotek med knappa öppettider. Men det finns icke desto mindre ett samband mellan tillgänglighet och besök/utlåning på (bra) bibliotek, det har inte minst SOM-undersökningarna visat.

Meröppna bibliotek – ett koncept som även det sprider sig i landet – kan vara ett sätt att möta kraven på ökad tillgänglighet. Men det kan också vara ett sätt att spara. Och frågan är för vilka man ökar tillgängligheten: superanvändarna som är glada över flexiblare tider för lån och återlämning? Eller kan det vara så lyckligt att det mer kravlösa meröppna biblioteket kan få icke-användarna att komma?

I pionjärlandet Danmark finns numera över 200 meröppna bibliotek. I Ålborg har man – som följd av krav på stora besparingar – numera 12 meröppna lokalbibliotek vilket är flest i landet. På fem av biblioteken, belägna i tätorten, har besöken ökat men utlåningen minskat. På de sju biblioteken, belägna i kommunens utkanter, har både besöken och utlåningen ökat.

Det meröppna biblioteket är inte något som omfamnas av alla – det finns en oro för vilka signaler det sänder ifråga om att anordna biblioteksverksamhet. Och det sluttande plan som besöken och utlånen befinner sig på år efter år i statistiken kan sist och slutligen komma att spetsas till i frågor kring legitimitet. Om det sker hoppas jag bara att man kommer ihåg allt det positiva. Allt det andra.

Dessa och andra framtidsfrågor kommer förhoppningsvis att diskuteras flitigt på Årsmöteskonferensen och Biblioteksdagarna i Örebro som står för dörren. Det är ett faktum som i hög grad färgar BBL nr 4.

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min