Nybyggda Centralen har öppnat i Tranemo

4 sep 2020 • 3 min

När kommunen skulle få ett nytt bibliotek ville civilsamhället och näringslivet delta i allt från planering till utförande. Bibliotekschefen Fredrike Holzhausen Henriksson hoppas att resultatet blir ett bibliotek för alla.

Vatten är ett tema för det nya huset. Det ska bland annat synas i fasadens azurblå färg.

För ett par veckor sedan öppnade det nya biblioteket, kallat Centralen, i Tranemo. Sedvanlig invigning uteblev på grund av corona, men flera aktiviteter planeras under hösten. Vägen till ett nytt bibliotek har gått via såväl Tranemos invånare som det lokala näringslivet.

Biblioteket i Tranemo huserade länge i en gammal stickfabrik en bit utanför centrum. För ett par år sedan var verksamheten på väg att flyttas till Postens gamla lokaler, ett förslag som emellertid väckte motstånd bland ett stort antal kommuninvånare. Några av dem bildade föreningen Centralen, som lämnade in tusen namnunderskrifter tillsammans med ett medborgarförslag om en helt annan lösning för biblioteket.

Förslaget föll i god jord hos kommunens politiska ledning och snart står en nybyggd fastighet, som ska rymma såväl bibliotek som hotell och en bistro, klar intill Tranemosjön.

– Nu börjar det kännas på riktigt, det är jättepirrigt, sade bibliotekschefen Fredrike Holzhausen Henriksson, när de sista delarna av gamla verksamheten höll på att packas ihop.

I mitten av augusti, slog det nya biblioteket upp portarna.

Planerna för huset – också det döpt till Centralen – och verksamheterna som kommer att bedrivas där, har mejslats fram i ett samspel mellan kommunen, som formellt äger och bygger fastigheten, biblioteket, en förening bestående av lokala företagare som kommer att stå för hotellverksamheten, en krögare som ska driva bistron och föreningen Centralen.

Att civilsamhället och näringslivet varit så involverade har varit både spännande och utmanande, tycker Fredrike Holzhausen Henriksson.

– Det är många viljor och aspekter att förhålla sig till. Man har olika ingångar och det ska man vara medveten om när man går in i ett sådant här projekt.

Fredrike Holzhausen Henriksson på plats när bygget var i full gång. Foto: Veronica Ronnemo

Samtidigt har just den här komplexiteten varit väldigt rolig, betonar hon. Engagemanget har varit stort och hon är övertygad om att slutresultatet blir bättre när så många bidrar.

– Vi tittar också på gränsöverskridande lösningar där vi kan använda oss av varandras verksamheter.

Det finns två teman för huset: vatten och ordet, vilket kommer att återspeglas på olika sätt i allt från de tolv hotellrummen till byggnadens azurblå exteriör. Mitt i huset finns ett inomhustorg med servering. Dit kommer biblioteket att flytta ut tidningar och tidskrifter om dagarna. Det finns flera scener eller platser där scener kan skapas. Torget är en arena för uppträdanden, den breda trappan i biblioteket en annan. Programverksamheten kommer att skapas i samarbete mellan biblioteket och föreningen Centralen.

Mitt i huset finns ett inomhustorg. Den breda trappan och andra ytor kan användas som scener. På torget finns också en servering och biblioteket flyttar ut sina tidningar och tidskrifter hit. Foto: Tranemo kommun, Föreningen Centralen

Fredrike Holzhausen Henriksson tror att en mobil interiör och de nya samverkansformerna i huset kan skapa den flexibilitet som behövs för att leva upp till förväntningarna om ett modernt bibliotek. Litteraturen kommer fortsatt att vara en betydande del av verksamheten, men man vill också fungera som en mötesplats för folkbildning och främja den fria åsiktsbildningen med hjälp av bland annat intressanta föreläsningar.

Antalet besökare till Tranemos bibliotek har ökat de senaste åren, medan antalet lån minskat.

– Jag tänker att vi ska kunna bli mer angelägna för fler och till exempel jobba ännu mer läsfrämjande nu när vi kommer att vara mer centralt belägna, säger Fredrike Holzhausen Henriksson.

Ulf Klevbrant som är kommunens projektledare för bygget, har tidigare, i Svensk biblioteksförenings rapport Byggboom, beskrivit hur planeringen av fastigheten har fått ta tid och att både biblioteket och föreningen Centralen har fört dialog med Tranemos invånare om vilka behov och önskemål som finns.

– Det har varit stort fokus på att inte bara få ett bibliotek, utan en mötesplats. Det handlar om att på något sätt göra Tranemo som ort lite större. Det är ett unikt arbete eftersom det är så djupt förankrat överallt, sa han till Svensk biblioteksförening.

Bibliotekschefen Fredrike Holzhausen Henriksson berättar att biblioteket tillsammans med övriga involverade enheter har kontinuerliga styrgruppsmöten där alla får säga sitt om planerna för verksamheten. Hon hoppas att många ska hitta till Tranemos nya bibliotek och att besökarna får upp ögonen för vad ett modernt bibliotek är.

– Vi vill verkligen bjuda in, att man ska känna att det här är ett hus som är allas.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min