Nytt bidrag ska gå till satsningar på läsfrämjande

31 okt 2022 • < 1 min

Från och med tisdag kan de som arbetar på folkbibliotek söka nytt stöd för kompetensutveckling inom läsfrämjande.

Med start tisdagen 1 november kan kommuner och regioner söka ett nytt bidrag från Kulturrådet, för kompetenshöjande insatser inom läsfrämjande. Bidraget går att söka fram till den 15 november och vänder sig till medarbetare på folkbiblioteken.

Satsningen som fått namnet Läsfrämjandelyft för folkbibliotek består av flera olika delar och huvudfokus är på barns och ungas läsning. Med start tisdagen 1 november kan kommuner och regioner söka ett nytt bidrag från Kulturrådet, för kompetenshöjande insatser inom läsfrämjande. Bidraget går att söka fram till den 15 november och vänder sig till medarbetare på folkbiblioteken.Med tanke på att behoven ser så olika ut ges de sökande stora möjligheter att själva avgöra vad pengarna ska gå till.
I pressmeddelandet säger projektledaren Annika Hermele: ”Vilken typ av insats man ska använda bidraget till behöver inte vara formulerat vid ansökningstillfället. Men medlen kan exempelvis användas för att arrangera kurser, workshops eller studieresor.”

Material kring läsfrämjande kommer att läggas in på lärplattformen Digiteket under 2023 och medel kan bland annat användas för att frigöra tid till att berätta om eget läsfrämjande arbete som kan inspirera andra, genom att ta fram material till Digiteket. Bidraget kan användas under hela 2023.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Startar bibliotek för social rättvisa

Organisationen Helamalmö startar sitt andra bibliotek. Ambitionen är samarbeta med universitetsbibliotek runtom i landet. ”När nya rapporter kommer så ska man kunna läsa dem hos oss”, säger verksamhetsledaren Nicolas Lunabba.

28 mar 2023 • 2 min

Debatt

Behövs folkbibliotekens eget museum?

Trots uppmärksamhet och uppskattning är framtiden för Biblioteksmuseet i Borås oviss. Det behövs bidrag till drift och fler engagerade individer – "och det brådskar", skriver Biblioteksmuseiföreningens ordförande Tommy Olsson.

27 mar 2023 • 3 min

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min