Om förberedelser för en oviss framtid

24 maj 2023 • 2 min

Hur ska biblioteken stå redo för det framtiden bjuder på i form av såväl kriser som digital utveckling? Det var temat när Biblioteksdagarna 2023 drog i gång på onsdagen.

Linköping konsert och kongress fylls av bibliotekspersonal i två dagar.

Efter en invigning med kulturminister Parisa Liljestrand på länk i stället för på plats som planerat, drog så Biblioteksdagarna på Linköpings konsert och kongress i gång. Första talare var Thomas Nygren, professor i didaktik vid Uppsala universitet, men presenterad som ”Mik-profil”.

Hur ska vi värja oss mot falsk information och hur ska vi undvika att bli manipulerade när AI spelar en allt större roll i samhället? Och vilken roll kan biblioteken spela? Även om möjligheterna att manipulera bilder är större än någonsin och även om informationspåverkan ökar tonade Thomas Nygren ner problemet.

– Det är fortfarande bara en liten andel som tror på vilseledande information, de flesta gör det inte.

Ju bättre informerade vi är desto större är motståndskraften mot falsk information.

– Det handlar om att få ut rätt typ av information, och då är ju biblioteken klockrena.

Men den stora faran som finns, enligt Thomas Nygren, är att misstron sprider sig. Om en bild eller filmsekvens är sann, spelar det ingen roll om människor inte tror att den är sann. Därför, menar han, är inte bara källkritik viktigt utan även källtillit.

Dagens andra punkt handlade om en annan typ av förberedelse, nämligen den för kriser och krig. Frågan har varit uppe i många sammanhang. Sedan pandemin har den också tagit plats i flera kommuners biblioteksplaner. Men vilken roll biblioteken ska ha i totalförsvaret finns det fortfarande många olika meningar om, berättade Eleonor Grenholm, KB, som har tagit fram en verktygslåda för bibliotekens beredskap.

Samtal om bibliotekens roll i kris och krig.

Vilken roll biblioteken ska spela i totalförsvaret kan variera beroende på vilken sorts bibliotek det handlar om och beroende på lokal kontext. Men bara att det finns en bibliotekarie kan vara en del av beredskapen, konstaterade Lisa Mobrand, utredare på förmågehöjande avdelningen på Myndigheten för psykologiskt försvar.

– Bibliotekarier är beredskap. Det är oerhört viktigt att se det, sade Lisa Mobrand.

Enligt Anders Eriksson, tillförordnad enhetschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, finns flera aspekter att tänka på när det gäller bibliotek i krig. Dels har det blivit tydligt att bibliotek som en del av kulturarvet är en direkt måltavla i krigssituationer. Men biblioteken som en trygg plats med utrymme för det normala spelar också en viktig roll.

– Att förmedla trovärdig information under en pågående kris är viktigt, men också förströelse som behövs för att upprätta vår motståndsförmåga och ge en känsla av hopp.

Ett viktigt sätt att förbereda varje bibliotek är därför att se på sin egen verksamhet och ta reda på vad som behövs för att den ska fungera även vid samhällsstörningar, enligt Anders Eriksson.

0 kommentarer

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min