Om förberedelser för en oviss framtid

24 maj 2023 • 2 min

Hur ska biblioteken stå redo för det framtiden bjuder på i form av såväl kriser som digital utveckling? Det var temat när Biblioteksdagarna 2023 drog i gång på onsdagen.

Linköping konsert och kongress fylls av bibliotekspersonal i två dagar.

Efter en invigning med kulturminister Parisa Liljestrand på länk i stället för på plats som planerat, drog så Biblioteksdagarna på Linköpings konsert och kongress i gång. Första talare var Thomas Nygren, professor i didaktik vid Uppsala universitet, men presenterad som ”Mik-profil”.

Hur ska vi värja oss mot falsk information och hur ska vi undvika att bli manipulerade när AI spelar en allt större roll i samhället? Och vilken roll kan biblioteken spela? Även om möjligheterna att manipulera bilder är större än någonsin och även om informationspåverkan ökar tonade Thomas Nygren ner problemet.

– Det är fortfarande bara en liten andel som tror på vilseledande information, de flesta gör det inte.

Ju bättre informerade vi är desto större är motståndskraften mot falsk information.

– Det handlar om att få ut rätt typ av information, och då är ju biblioteken klockrena.

Men den stora faran som finns, enligt Thomas Nygren, är att misstron sprider sig. Om en bild eller filmsekvens är sann, spelar det ingen roll om människor inte tror att den är sann. Därför, menar han, är inte bara källkritik viktigt utan även källtillit.

Dagens andra punkt handlade om en annan typ av förberedelse, nämligen den för kriser och krig. Frågan har varit uppe i många sammanhang. Sedan pandemin har den också tagit plats i flera kommuners biblioteksplaner. Men vilken roll biblioteken ska ha i totalförsvaret finns det fortfarande många olika meningar om, berättade Eleonor Grenholm, KB, som har tagit fram en verktygslåda för bibliotekens beredskap.

Samtal om bibliotekens roll i kris och krig.

Vilken roll biblioteken ska spela i totalförsvaret kan variera beroende på vilken sorts bibliotek det handlar om och beroende på lokal kontext. Men bara att det finns en bibliotekarie kan vara en del av beredskapen, konstaterade Lisa Mobrand, utredare på förmågehöjande avdelningen på Myndigheten för psykologiskt försvar.

– Bibliotekarier är beredskap. Det är oerhört viktigt att se det, sade Lisa Mobrand.

Enligt Anders Eriksson, tillförordnad enhetschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, finns flera aspekter att tänka på när det gäller bibliotek i krig. Dels har det blivit tydligt att bibliotek som en del av kulturarvet är en direkt måltavla i krigssituationer. Men biblioteken som en trygg plats med utrymme för det normala spelar också en viktig roll.

– Att förmedla trovärdig information under en pågående kris är viktigt, men också förströelse som behövs för att upprätta vår motståndsförmåga och ge en känsla av hopp.

Ett viktigt sätt att förbereda varje bibliotek är därför att se på sin egen verksamhet och ta reda på vad som behövs för att den ska fungera även vid samhällsstörningar, enligt Anders Eriksson.

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Högerextrem våg mot tyska bibliotek

Kritiska granskningar av högerextrema grupper och den gröna politikern Annalena Baerbocks självbiografi finns bland de böcker som har förstörts. Ett bibliotek i Berlin möter problemet genom att bjuda in författare förstörda böcker för att de ska få diskutera sina idéer.

15 feb 2024 • 2 min

Essä

Grattis på 60-årsdagen!

AI har funnits längre än många av oss har levt, ändå är det först nu som teknologin väcker upphetsad debatt. I stället för att bli skrämda borde vi se de grå vardagsnyttorna, skriver Lars Ilshammar.

14 feb 2024 • 7 min