Om förberedelser för en oviss framtid

24 maj 2023 • 2 min

Hur ska biblioteken stå redo för det framtiden bjuder på i form av såväl kriser som digital utveckling? Det var temat när Biblioteksdagarna 2023 drog i gång på onsdagen.

Linköping konsert och kongress fylls av bibliotekspersonal i två dagar.

Efter en invigning med kulturminister Parisa Liljestrand på länk i stället för på plats som planerat, drog så Biblioteksdagarna på Linköpings konsert och kongress i gång. Första talare var Thomas Nygren, professor i didaktik vid Uppsala universitet, men presenterad som ”Mik-profil”.

Hur ska vi värja oss mot falsk information och hur ska vi undvika att bli manipulerade när AI spelar en allt större roll i samhället? Och vilken roll kan biblioteken spela? Även om möjligheterna att manipulera bilder är större än någonsin och även om informationspåverkan ökar tonade Thomas Nygren ner problemet.

– Det är fortfarande bara en liten andel som tror på vilseledande information, de flesta gör det inte.

Ju bättre informerade vi är desto större är motståndskraften mot falsk information.

– Det handlar om att få ut rätt typ av information, och då är ju biblioteken klockrena.

Men den stora faran som finns, enligt Thomas Nygren, är att misstron sprider sig. Om en bild eller filmsekvens är sann, spelar det ingen roll om människor inte tror att den är sann. Därför, menar han, är inte bara källkritik viktigt utan även källtillit.

Dagens andra punkt handlade om en annan typ av förberedelse, nämligen den för kriser och krig. Frågan har varit uppe i många sammanhang. Sedan pandemin har den också tagit plats i flera kommuners biblioteksplaner. Men vilken roll biblioteken ska ha i totalförsvaret finns det fortfarande många olika meningar om, berättade Eleonor Grenholm, KB, som har tagit fram en verktygslåda för bibliotekens beredskap.

Samtal om bibliotekens roll i kris och krig.

Vilken roll biblioteken ska spela i totalförsvaret kan variera beroende på vilken sorts bibliotek det handlar om och beroende på lokal kontext. Men bara att det finns en bibliotekarie kan vara en del av beredskapen, konstaterade Lisa Mobrand, utredare på förmågehöjande avdelningen på Myndigheten för psykologiskt försvar.

– Bibliotekarier är beredskap. Det är oerhört viktigt att se det, sade Lisa Mobrand.

Enligt Anders Eriksson, tillförordnad enhetschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, finns flera aspekter att tänka på när det gäller bibliotek i krig. Dels har det blivit tydligt att bibliotek som en del av kulturarvet är en direkt måltavla i krigssituationer. Men biblioteken som en trygg plats med utrymme för det normala spelar också en viktig roll.

– Att förmedla trovärdig information under en pågående kris är viktigt, men också förströelse som behövs för att upprätta vår motståndsförmåga och ge en känsla av hopp.

Ett viktigt sätt att förbereda varje bibliotek är därför att se på sin egen verksamhet och ta reda på vad som behövs för att den ska fungera även vid samhällsstörningar, enligt Anders Eriksson.

0 kommentarer

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min