Om förberedelser för en oviss framtid

24 maj 2023 • 2 min

Hur ska biblioteken stå redo för det framtiden bjuder på i form av såväl kriser som digital utveckling? Det var temat när Biblioteksdagarna 2023 drog i gång på onsdagen.

Linköping konsert och kongress fylls av bibliotekspersonal i två dagar.

Efter en invigning med kulturminister Parisa Liljestrand på länk i stället för på plats som planerat, drog så Biblioteksdagarna på Linköpings konsert och kongress i gång. Första talare var Thomas Nygren, professor i didaktik vid Uppsala universitet, men presenterad som ”Mik-profil”.

Hur ska vi värja oss mot falsk information och hur ska vi undvika att bli manipulerade när AI spelar en allt större roll i samhället? Och vilken roll kan biblioteken spela? Även om möjligheterna att manipulera bilder är större än någonsin och även om informationspåverkan ökar tonade Thomas Nygren ner problemet.

– Det är fortfarande bara en liten andel som tror på vilseledande information, de flesta gör det inte.

Ju bättre informerade vi är desto större är motståndskraften mot falsk information.

– Det handlar om att få ut rätt typ av information, och då är ju biblioteken klockrena.

Men den stora faran som finns, enligt Thomas Nygren, är att misstron sprider sig. Om en bild eller filmsekvens är sann, spelar det ingen roll om människor inte tror att den är sann. Därför, menar han, är inte bara källkritik viktigt utan även källtillit.

Dagens andra punkt handlade om en annan typ av förberedelse, nämligen den för kriser och krig. Frågan har varit uppe i många sammanhang. Sedan pandemin har den också tagit plats i flera kommuners biblioteksplaner. Men vilken roll biblioteken ska ha i totalförsvaret finns det fortfarande många olika meningar om, berättade Eleonor Grenholm, KB, som har tagit fram en verktygslåda för bibliotekens beredskap.

Samtal om bibliotekens roll i kris och krig.

Vilken roll biblioteken ska spela i totalförsvaret kan variera beroende på vilken sorts bibliotek det handlar om och beroende på lokal kontext. Men bara att det finns en bibliotekarie kan vara en del av beredskapen, konstaterade Lisa Mobrand, utredare på förmågehöjande avdelningen på Myndigheten för psykologiskt försvar.

– Bibliotekarier är beredskap. Det är oerhört viktigt att se det, sade Lisa Mobrand.

Enligt Anders Eriksson, tillförordnad enhetschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, finns flera aspekter att tänka på när det gäller bibliotek i krig. Dels har det blivit tydligt att bibliotek som en del av kulturarvet är en direkt måltavla i krigssituationer. Men biblioteken som en trygg plats med utrymme för det normala spelar också en viktig roll.

– Att förmedla trovärdig information under en pågående kris är viktigt, men också förströelse som behövs för att upprätta vår motståndsförmåga och ge en känsla av hopp.

Ett viktigt sätt att förbereda varje bibliotek är därför att se på sin egen verksamhet och ta reda på vad som behövs för att den ska fungera även vid samhällsstörningar, enligt Anders Eriksson.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min