Påstått valfusk på bibliotek – men få händelser rapporterade

13 sep 2022 • 2 min

På Twitter finns det påståenden om valfusk på bibliotek – men inget sådant har rapporterats till Valmyndigheten. Därifrån efterlyses i stället bibliotekens erfarenhet av att agera vallokaler.

Snart är de sista rösterna i årets val räknade. I sociala medier florerar påstående om att det förekommit valfusk på bibliotek som använts som vallokaler:

”Har varit på vårt lokala bibliotek några dagar i rad för att plugga. Under dessa dagar har valsedlar för SD och Medborgerlig samling mystiskt försvunnit. Det har gått så långt att förtidsröstare tar med sig egna valsedlar för att kunna rösta”, skriver twittraren Maria Larsdotter som presenterar sig som ”småländsk och högerorienterad”.

”… vid Hornstulls bibliotek möttes väljarna av en valaffisch för Socialdemokraterna i fönstret vid lådorna för valsedlarna”, skriver twittraren Reditum_sv som presenterar sig som jurist.

Personalen på Hornstulls bibliotek har dock inte sett någon valaffisch i lokalerna. De affischer som funnits i närheten har varit på gågatan utanför biblioteket.

Och Valmyndigheten bedömer att, som de uttrycker det, genomförandet av valen 2022 har varit normalt. Men fyra betydande avvikelser har inrapporterats på nationell nivå.

Inför valet kom Valmyndigheten med råd och förslag till kommunerna runt om i Sverige vad gäller valsäkerheten. Den förhöjda hotnivån baserades på att man utgick från ”att ett antal aktörer har kapacitet, intention och möjliga tillfällen att både påverka genomförandet av val och förtroendet för genomförandet av val”. Valmyndigheten kunde i förväg inte utesluta ett eller flera begränsade angrepp i samband med valen 2022.

2018 slogs Valmyndighetens hemsida ut i flera timmar på valdagen. I år gjordes tre överbelastningsattacker mot Valmyndighetens hemsida val.se den tionde och elfte september. Rösträkningen ska inte ha påverkats men exakt hur det påverkade myndigheten är oklart.

På valdagen gjorde även en driftsstörning i länsstyrelsens telefonväxel att inrapporteringen av preliminära valresultat gick långsamt.

Valmyndigheten konstaterar i sin rapport, Nationell lägesbild valen 2022, att 65 så kallade incidenter som är valsedelsrelaterade, har rapporterats in än så länge. Det rör sig bland annat om omflyttade, saknade, tillagda och stulna valsedlar.

– Kommunerna har inga krav på sig att incidentrapportera och vår erfarenhet från tidigare val säger att det tar ett tag för dem att rapportera in. Så det kan komma in fler rapporter, säger Sebastian Bay, teamledare för valsäkerhet vid Valmyndigheten.

– Men vad man kan säga om proportionerna är att antalet valsedelsincidenter är exakt samma jämfört med det totala antalet incidenter, som vi såg 2019, i samband med EU-valet. Det var första gången vi hade den här typen av incidentrapportering. Vi ser inga avvikelser så här långt och som vanligt är det svårt att veta vad de här valsedelsrelaterade incidenterna beror på, menar Sebastian Bay.

Han konstaterar att Valmyndigheten uppmanar kommunerna att när de tror att det är otillbörlig verkan vid röstning som brottet heter, att polisanmäla så att polisen kan utreda händelserna.

När det handlar om påverkan mot valadministrationen i form av hot, trakasserier och ordningsstörning rör det sig om 23 inrapporterade incidenter och tretton som rör misstänkt otillbörlig propaganda i och i anslutning till vallokalerna.

Själv förtidsröstade Sebastian Bay i ett bibliotek i Vällingby och är intresserad av hur biblioteken upplever valperioden.

– Ja, ur ett långsiktigt perspektiv hade det varit intressant att höra. Vissa kommuner har ju valt att lägga röstningen i större lokaler, som Umeå där man använder många sporthallar. Så det är jag nyfiken på, hur tycker verksamhetsägarna att det fungerar, undrar Sebastian Bay på Valmyndigheten.

1 kommentarer

  1. Det är viktigt att påpeka att det inte är biblioteket eller dess personal som ansvarar för förtidsvalet, det finns röstmottagare som ska sköta ordningen, fylla på valsedlar och ta emot förtidsröster.

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min