Påstått valfusk på bibliotek – men få händelser rapporterade

13 sep 2022 • 2 min

På Twitter finns det påståenden om valfusk på bibliotek – men inget sådant har rapporterats till Valmyndigheten. Därifrån efterlyses i stället bibliotekens erfarenhet av att agera vallokaler.

Snart är de sista rösterna i årets val räknade. I sociala medier florerar påstående om att det förekommit valfusk på bibliotek som använts som vallokaler:

”Har varit på vårt lokala bibliotek några dagar i rad för att plugga. Under dessa dagar har valsedlar för SD och Medborgerlig samling mystiskt försvunnit. Det har gått så långt att förtidsröstare tar med sig egna valsedlar för att kunna rösta”, skriver twittraren Maria Larsdotter som presenterar sig som ”småländsk och högerorienterad”.

”… vid Hornstulls bibliotek möttes väljarna av en valaffisch för Socialdemokraterna i fönstret vid lådorna för valsedlarna”, skriver twittraren Reditum_sv som presenterar sig som jurist.

Personalen på Hornstulls bibliotek har dock inte sett någon valaffisch i lokalerna. De affischer som funnits i närheten har varit på gågatan utanför biblioteket.

Och Valmyndigheten bedömer att, som de uttrycker det, genomförandet av valen 2022 har varit normalt. Men fyra betydande avvikelser har inrapporterats på nationell nivå.

Inför valet kom Valmyndigheten med råd och förslag till kommunerna runt om i Sverige vad gäller valsäkerheten. Den förhöjda hotnivån baserades på att man utgick från ”att ett antal aktörer har kapacitet, intention och möjliga tillfällen att både påverka genomförandet av val och förtroendet för genomförandet av val”. Valmyndigheten kunde i förväg inte utesluta ett eller flera begränsade angrepp i samband med valen 2022.

2018 slogs Valmyndighetens hemsida ut i flera timmar på valdagen. I år gjordes tre överbelastningsattacker mot Valmyndighetens hemsida val.se den tionde och elfte september. Rösträkningen ska inte ha påverkats men exakt hur det påverkade myndigheten är oklart.

På valdagen gjorde även en driftsstörning i länsstyrelsens telefonväxel att inrapporteringen av preliminära valresultat gick långsamt.

Valmyndigheten konstaterar i sin rapport, Nationell lägesbild valen 2022, att 65 så kallade incidenter som är valsedelsrelaterade, har rapporterats in än så länge. Det rör sig bland annat om omflyttade, saknade, tillagda och stulna valsedlar.

– Kommunerna har inga krav på sig att incidentrapportera och vår erfarenhet från tidigare val säger att det tar ett tag för dem att rapportera in. Så det kan komma in fler rapporter, säger Sebastian Bay, teamledare för valsäkerhet vid Valmyndigheten.

– Men vad man kan säga om proportionerna är att antalet valsedelsincidenter är exakt samma jämfört med det totala antalet incidenter, som vi såg 2019, i samband med EU-valet. Det var första gången vi hade den här typen av incidentrapportering. Vi ser inga avvikelser så här långt och som vanligt är det svårt att veta vad de här valsedelsrelaterade incidenterna beror på, menar Sebastian Bay.

Han konstaterar att Valmyndigheten uppmanar kommunerna att när de tror att det är otillbörlig verkan vid röstning som brottet heter, att polisanmäla så att polisen kan utreda händelserna.

När det handlar om påverkan mot valadministrationen i form av hot, trakasserier och ordningsstörning rör det sig om 23 inrapporterade incidenter och tretton som rör misstänkt otillbörlig propaganda i och i anslutning till vallokalerna.

Själv förtidsröstade Sebastian Bay i ett bibliotek i Vällingby och är intresserad av hur biblioteken upplever valperioden.

– Ja, ur ett långsiktigt perspektiv hade det varit intressant att höra. Vissa kommuner har ju valt att lägga röstningen i större lokaler, som Umeå där man använder många sporthallar. Så det är jag nyfiken på, hur tycker verksamhetsägarna att det fungerar, undrar Sebastian Bay på Valmyndigheten.

1 kommentarer

  1. Det är viktigt att påpeka att det inte är biblioteket eller dess personal som ansvarar för förtidsvalet, det finns röstmottagare som ska sköta ordningen, fylla på valsedlar och ta emot förtidsröster.

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min