Mer till stärkta bibliotek och nationell strategi före nyår

14 sep 2021 • 2 min

Regeringen fördubblar anslaget till stärkta bibliotek inför 2022. ”Jag vill skicka signalen: låt oss tillsammans stärka folkbiblioteken”, säger kulturminister Amanda Lind till Biblioteksbladet och avslöjar samtidigt att en nationell biblioteksstrategi läggs fram före årsskiftet.

På tisdagsmorgonen presenterade kultur- och demokratiminister Amanda Lind höstbudgetens nyheter på kulturområdet. Ett av beskeden var att den tillfälliga satsningen på stärkta bibliotek ligger kvar på samma nivå som i år, alltså 150 miljoner, i stället för att trappas ner till 75 miljoner vilket var den plan som presenterades för ett år sedan.

Amanda Lind anger tre skäl till att stödet stärks:

– Det första är att det är en populär och efterfrågad satsning, och att det finns ett stort tryck från kommunerna. Många vill göra insatser och det tycker jag är positivt att vi kan bejaka. Den nedtrappning av stödet som låg i planen, skulle innebär mindre insatser och färre kommuner som hade kunnat ta del av det, och det hade varit tråkigt.

– Det andra är pandemin: att i det här läget dra undan delar av det här stödet skulle skicka en dålig signal. Jag vill hellre skicka signalen låt oss tillsammans stärka folkbiblioteken. Inte minst i tider av kris är det så viktigt.

– Och sedan den tredje delen: bibliotekens funktion som vårt demokratiska hjärta är i mångt och mycket värt att försvara och stå upp för.

Enligt den plan som lades fram för ett år sedan kommer stödet att fasas ut efter 2023. Finns det tankar om att i stället göra det permanent?

– Det finns skäl att göra en ordentlig utvärdering och fundera på hur vi ska se på det här stödet framåt. Det finns inga sådana ställningstaganden i den här budgeten, men helt klart är att stödet har haft god effekt och det är viktigt med ett statligt engagemang i folkbiblioteken. Inte minst för att betona deras viktiga roll för litteratur och läsande men också för demokrati.

När budgeten för 2021 lades fram för ett år sedan sa Amanda Lind att hon hoppades lägga fram en nationell biblioteksstrategi under riksdagsåret. Detta har inte skett och beskedet från regeringskansliet har hela tiden varit att frågan bereds.

Vad kan du berätta om beredningsarbetet?

– Det var min ambition då att vi skulle få biblioteksstrategin på plats, men sedan har pandemin tagit oerhört mycket kraft och energi. Arbetet pågår fortfarande och om jag ska våga ge någon ny utfästelse så är vårt mål att lägga fram biblioteksstrategin innan det här årets slut.

I en kommentar säger Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder att hon uppskattar att regeringen sett att biblioteken behöver stärkta medel för att hämta hem styrka och kraft för att ladda om efter pandemin.
– Efter en så stor påfrestning som pandemin medfört är det rimligt med en sådan satsning. Jag ser också fram emot mer långsiktiga statliga medel som gör att arbetet blir mer hållbart. Jag tolkar kulturministerns ord som att den insikten även finns hos regeringen.

Se regeringens pressträff i efterhand här:

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Högerextrem våg mot tyska bibliotek

Kritiska granskningar av högerextrema grupper och den gröna politikern Annalena Baerbocks självbiografi finns bland de böcker som har förstörts. Ett bibliotek i Berlin möter problemet genom att bjuda in författare förstörda böcker för att de ska få diskutera sina idéer.

15 feb 2024 • 2 min

Essä

Grattis på 60-årsdagen!

AI har funnits längre än många av oss har levt, ändå är det först nu som teknologin väcker upphetsad debatt. I stället för att bli skrämda borde vi se de grå vardagsnyttorna, skriver Lars Ilshammar.

14 feb 2024 • 7 min

Nyheter

"Vi är inga gränspoliser"

Göteborg är en av flera kommuner som har markerat mot förslaget om anmälningsplikt. Det har tagits väl emot bland personalen på biblioteken. ”Det känns skönt att vi står eniga”, säger Kristian Schultz, bibliotekarie i Göteborg.

13 feb 2024 • 2 min