Mer till stärkta bibliotek och nationell strategi före nyår

14 sep 2021 • 2 min

Regeringen fördubblar anslaget till stärkta bibliotek inför 2022. ”Jag vill skicka signalen: låt oss tillsammans stärka folkbiblioteken”, säger kulturminister Amanda Lind till Biblioteksbladet och avslöjar samtidigt att en nationell biblioteksstrategi läggs fram före årsskiftet.

På tisdagsmorgonen presenterade kultur- och demokratiminister Amanda Lind höstbudgetens nyheter på kulturområdet. Ett av beskeden var att den tillfälliga satsningen på stärkta bibliotek ligger kvar på samma nivå som i år, alltså 150 miljoner, i stället för att trappas ner till 75 miljoner vilket var den plan som presenterades för ett år sedan.

Amanda Lind anger tre skäl till att stödet stärks:

– Det första är att det är en populär och efterfrågad satsning, och att det finns ett stort tryck från kommunerna. Många vill göra insatser och det tycker jag är positivt att vi kan bejaka. Den nedtrappning av stödet som låg i planen, skulle innebär mindre insatser och färre kommuner som hade kunnat ta del av det, och det hade varit tråkigt.

– Det andra är pandemin: att i det här läget dra undan delar av det här stödet skulle skicka en dålig signal. Jag vill hellre skicka signalen låt oss tillsammans stärka folkbiblioteken. Inte minst i tider av kris är det så viktigt.

– Och sedan den tredje delen: bibliotekens funktion som vårt demokratiska hjärta är i mångt och mycket värt att försvara och stå upp för.

Enligt den plan som lades fram för ett år sedan kommer stödet att fasas ut efter 2023. Finns det tankar om att i stället göra det permanent?

– Det finns skäl att göra en ordentlig utvärdering och fundera på hur vi ska se på det här stödet framåt. Det finns inga sådana ställningstaganden i den här budgeten, men helt klart är att stödet har haft god effekt och det är viktigt med ett statligt engagemang i folkbiblioteken. Inte minst för att betona deras viktiga roll för litteratur och läsande men också för demokrati.

När budgeten för 2021 lades fram för ett år sedan sa Amanda Lind att hon hoppades lägga fram en nationell biblioteksstrategi under riksdagsåret. Detta har inte skett och beskedet från regeringskansliet har hela tiden varit att frågan bereds.

Vad kan du berätta om beredningsarbetet?

– Det var min ambition då att vi skulle få biblioteksstrategin på plats, men sedan har pandemin tagit oerhört mycket kraft och energi. Arbetet pågår fortfarande och om jag ska våga ge någon ny utfästelse så är vårt mål att lägga fram biblioteksstrategin innan det här årets slut.

I en kommentar säger Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder att hon uppskattar att regeringen sett att biblioteken behöver stärkta medel för att hämta hem styrka och kraft för att ladda om efter pandemin.
– Efter en så stor påfrestning som pandemin medfört är det rimligt med en sådan satsning. Jag ser också fram emot mer långsiktiga statliga medel som gör att arbetet blir mer hållbart. Jag tolkar kulturministerns ord som att den insikten även finns hos regeringen.

Se regeringens pressträff i efterhand här:

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min