Populärt låna elmätare i söder

24 jan 2023 • 3 min

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

De höga elpriserna skapar nya vanor på biblioteken. I Karlskrona, där biblioteken lånar ut så kallade energikassar, står 42 personer på kö.

– Det har blivit jättestor efterfrågan, säger Kristoffer Hilmersson, tillförordnad bibliotekschef.

Efterfrågan på att låna hem en elmätare för att mäta hur mycket el olika hushållsapparater drar och hur man själv på enklaste sätt kan minska sin elkonsumtion, har ökat under senaste året. Särskilt i elområde fyra, i södra Sverige, där elpriserna har varit som allra högst.

Priset på el i södra Sverige ligger i dag, tisdag, på 196 öre per kilowattimme. Det kan jämföras med snittpriset för januari förra året som låg på 109 öre, eller 2021 då snittpriset för årets första månad låg på 50 öre. Och i augusti förra året var snittpriset i Malmöregionen över 300 öre per kilowattimme.

Det är siffror som förklarar köerna för att låna elmätare på biblioteken. Det märks bland annat på Karlskrona bibliotek där köerna växer för att låna så kallade energipåsar.

– Jag skulle säga att det började komma när elpriserna började gå upp, säger Kristoffer Hilmersson.

Energipåsarna som lånas ut en vecka i taget i Karlskrona innehåller en energimätare, värmekamera, rökpenna, termometer/hygrometer samt ett instruktionshäfte. En extra elmätare har också köpts in för att möte efterfrågan. Även i grannkommunerna är efterfrågan stor.

Linda Willander, bibliotekschef i Ystad.

I Ystad har elmätare funnits för utlåning i cirka tio år, men sedan i maj förra året ser bibliotekschef Linda Willander en ökad efterfrågan.

– Här är de utlånade hela tiden nu. Folk har frågat efter dem och det är en sån grej man gärna lånar i stället för att köpa själv. Man mäter och sedan är man klar, säger hon.

Hon tycker att det är en bra service och en bra demokratigrej för invånarna. Men det kan också vara positivt för bibliotekets verksamhet.

– Det handlar om att få hit folk. Precis som när vi var röstlokal. Man kommer hit för en grej, så ser man hela utbudet och tycker förhoppningsvis att det är en trevlig miljö.

I Bengtsfors, i elområde tre, lånas elmätare ut, men utan någon större efterfrågan, även om den har ökat något det senaste året. I Sundbyberg, också elområde tre, plockades elmätarna bort från bibliotekens låneutbud för några år sedan eftersom intresset var så svalt, berättar Anna Branteby Schnelzer, verksamhetsansvarig. Men med stigande elpriser letades de upp igen i höstas och ytterligare några köptes in. Sedan dess har de varit utlånade i princip hela tiden.

– Jag skulle säga att intresset är stort. Det ligger nästan alltid någon på reservationshyllan.

I norra delarna av landet verkar efterfrågan på att låna elmätare vara mindre, även om elpriserna har stigit också där på senare tid. I Hedemora har elmätare funnits för utlåning i över tio år och liksom i många andra kommuner är det energirådgivarna som har tagit initiativ till att de ska finnas för utlåning. Även här har efterfrågan ökat markant under senaste året, sedan biblioteket marknadsförde elmätarna, berättar Gun-Marie Bergström, bibliotekschef.

– Om det inte finns någon annan instans som kan administrera tjänsten tycker jag att det är okej. Det kan vara bra om man kan samarbeta inom kommunen för att nå ut till fler. Vi har nog lockat en och annan till biblioteket som inte annars skulle ha kommit till oss.

I de nordligaste delarna av landet, i elområde ett, har elpriserna länge legat lägre än i södra Sverige. Även om de på senare tid har de skjutit i höjden även där är efterfrågan på att låna elmätare inte lika stor. I Haparanda har elmätarna marknadsförts på biblioteket, men intresset för att låna dem är lågt.

Även i Robertsfors, som ligger på gränsen och därmed tillhör både elområde ett och två, är efterfrågan liten.

– Vi har några utlån, men det är svårt att nå ut med information om att vi har dem, säger Helen Forsberg, bibliotekarie i Robertsfors.

– Efterfrågan borde vara större när man tänker på hur mycket el vi göra av med. Jag tycker det är en bra service vi har.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min

Politik

Få "library lovers" i Sverige

I en ansats att lyfta biblioteksfrågorna har organisationen Public Libraries 2030 utmanat EU-parlamentariker att bli en biblioteksälskare, en "library lover". I Sverige är det bara en politiker som har antagit utmaningen.

7 maj 2024 • 3 min