Grattis Nacka gymnasium...

23 okt 2012 • 2 min

…vars bibliotek utsetts till Årets skolbibliotek av juryn i Nationella skolbiblioteksgruppen. På Nacka gymnasiums hemsida marknadsför sig biblioteket som ”en...

FOTO: @NgBib

…vars bibliotek utsetts till Årets skolbibliotek av juryn i Nationella skolbiblioteksgruppen.

På Nacka gymnasiums hemsida marknadsför sig biblioteket som ”en pedagogisk resurs som är väl integrerad i skolans verksamhet. Vi verkar för att stärka elevernas informationskompetens och hjälper dem på bästa sätt att nå kunskapsmålen. Eleverna möter oss både biblioteket och i klassrummet där läraren och bibliotekarien samarbetar i undervisningen. På biblioteket finns gott om studieplatser, böcker, tidskrifter, datorer, skrivare och trådlöst nätverk. Det finns även en Smartboard tillgänglig för informationssökning.”

Detta går igen i det måldokument som finns för Nacka gymnasiums bibliotek avseende läsåret 2012/2013. Utgångspunkten för de framtagna målen bottnar i den nya skollagen, i Nacka gymnasiums gemensamma mål samt de lokala förutsättningar och behov som finns på skolan. I måldokumentet står det bl a att biblioteket ska

                     vara en pedagogisk resurs som är väl integrerad i skolans verksamhet

                     verka för att stärka eleverna informationskompetens

                     stödja eleverna så att de utifrån egna förutsättningar uppnår kunskapsmålen

                    främja litterär och kulturell verksamhet

                     kännetecknas av kvalitetstänkande och nytänkande

 

Och de som enligt juryn förverkligar allt detta är en personalstyrka om tre bibliotekarier: Elisabeth Brandberg, Maria Åsberg och Ingemar Fransson.

Utmärkelsen Årets skolbibliotek delas ut av Nationella skolbiblioteksgruppen som består av representanter från flera aktörer inom skola och bibliotek tillsammans med författarorganisationer. Juryn utser tre skolbibliotek som de nominerar till Årets skolbibliotek. I år var det Celsiusskolan, Uppsala kommun, Nacka gymnasium, Nacka kommun samt Nättrabyskolan, Karlskrona kommun.

Juryn lägger särskild vikt vid:

skolledningens del i utvecklingsarbetet

en målinriktad och dokumenterad pedagogisk verksamhet

skolbibliotekets tillgänglighet avseende elever med särskilda behov

Priset kommer att delas ut på Skolforum, Älvsjö den 29 oktober 2012. Priset består av äran, ett vandringspris i form av en tavla av Sven Nordqvist, ett diplom av samma tavla att behålla på skolan samt ett författarbesök. Förra året fick Norra Fäladens skolområde i Lund motta priset.

 

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min