Grattis Nacka gymnasium...

23 okt 2012 • 2 min

…vars bibliotek utsetts till Årets skolbibliotek av juryn i Nationella skolbiblioteksgruppen. På Nacka gymnasiums hemsida marknadsför sig biblioteket som ”en...

FOTO: @NgBib

…vars bibliotek utsetts till Årets skolbibliotek av juryn i Nationella skolbiblioteksgruppen.

På Nacka gymnasiums hemsida marknadsför sig biblioteket som ”en pedagogisk resurs som är väl integrerad i skolans verksamhet. Vi verkar för att stärka elevernas informationskompetens och hjälper dem på bästa sätt att nå kunskapsmålen. Eleverna möter oss både biblioteket och i klassrummet där läraren och bibliotekarien samarbetar i undervisningen. På biblioteket finns gott om studieplatser, böcker, tidskrifter, datorer, skrivare och trådlöst nätverk. Det finns även en Smartboard tillgänglig för informationssökning.”

Detta går igen i det måldokument som finns för Nacka gymnasiums bibliotek avseende läsåret 2012/2013. Utgångspunkten för de framtagna målen bottnar i den nya skollagen, i Nacka gymnasiums gemensamma mål samt de lokala förutsättningar och behov som finns på skolan. I måldokumentet står det bl a att biblioteket ska

                     vara en pedagogisk resurs som är väl integrerad i skolans verksamhet

                     verka för att stärka eleverna informationskompetens

                     stödja eleverna så att de utifrån egna förutsättningar uppnår kunskapsmålen

                    främja litterär och kulturell verksamhet

                     kännetecknas av kvalitetstänkande och nytänkande

 

Och de som enligt juryn förverkligar allt detta är en personalstyrka om tre bibliotekarier: Elisabeth Brandberg, Maria Åsberg och Ingemar Fransson.

Utmärkelsen Årets skolbibliotek delas ut av Nationella skolbiblioteksgruppen som består av representanter från flera aktörer inom skola och bibliotek tillsammans med författarorganisationer. Juryn utser tre skolbibliotek som de nominerar till Årets skolbibliotek. I år var det Celsiusskolan, Uppsala kommun, Nacka gymnasium, Nacka kommun samt Nättrabyskolan, Karlskrona kommun.

Juryn lägger särskild vikt vid:

skolledningens del i utvecklingsarbetet

en målinriktad och dokumenterad pedagogisk verksamhet

skolbibliotekets tillgänglighet avseende elever med särskilda behov

Priset kommer att delas ut på Skolforum, Älvsjö den 29 oktober 2012. Priset består av äran, ett vandringspris i form av en tavla av Sven Nordqvist, ett diplom av samma tavla att behålla på skolan samt ett författarbesök. Förra året fick Norra Fäladens skolområde i Lund motta priset.

 

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min