Grattis Nacka gymnasium...

23 okt 2012 • 2 min

…vars bibliotek utsetts till Årets skolbibliotek av juryn i Nationella skolbiblioteksgruppen. På Nacka gymnasiums hemsida marknadsför sig biblioteket som ”en...

FOTO: @NgBib

…vars bibliotek utsetts till Årets skolbibliotek av juryn i Nationella skolbiblioteksgruppen.

På Nacka gymnasiums hemsida marknadsför sig biblioteket som ”en pedagogisk resurs som är väl integrerad i skolans verksamhet. Vi verkar för att stärka elevernas informationskompetens och hjälper dem på bästa sätt att nå kunskapsmålen. Eleverna möter oss både biblioteket och i klassrummet där läraren och bibliotekarien samarbetar i undervisningen. På biblioteket finns gott om studieplatser, böcker, tidskrifter, datorer, skrivare och trådlöst nätverk. Det finns även en Smartboard tillgänglig för informationssökning.”

Detta går igen i det måldokument som finns för Nacka gymnasiums bibliotek avseende läsåret 2012/2013. Utgångspunkten för de framtagna målen bottnar i den nya skollagen, i Nacka gymnasiums gemensamma mål samt de lokala förutsättningar och behov som finns på skolan. I måldokumentet står det bl a att biblioteket ska

                     vara en pedagogisk resurs som är väl integrerad i skolans verksamhet

                     verka för att stärka eleverna informationskompetens

                     stödja eleverna så att de utifrån egna förutsättningar uppnår kunskapsmålen

                    främja litterär och kulturell verksamhet

                     kännetecknas av kvalitetstänkande och nytänkande

 

Och de som enligt juryn förverkligar allt detta är en personalstyrka om tre bibliotekarier: Elisabeth Brandberg, Maria Åsberg och Ingemar Fransson.

Utmärkelsen Årets skolbibliotek delas ut av Nationella skolbiblioteksgruppen som består av representanter från flera aktörer inom skola och bibliotek tillsammans med författarorganisationer. Juryn utser tre skolbibliotek som de nominerar till Årets skolbibliotek. I år var det Celsiusskolan, Uppsala kommun, Nacka gymnasium, Nacka kommun samt Nättrabyskolan, Karlskrona kommun.

Juryn lägger särskild vikt vid:

skolledningens del i utvecklingsarbetet

en målinriktad och dokumenterad pedagogisk verksamhet

skolbibliotekets tillgänglighet avseende elever med särskilda behov

Priset kommer att delas ut på Skolforum, Älvsjö den 29 oktober 2012. Priset består av äran, ett vandringspris i form av en tavla av Sven Nordqvist, ett diplom av samma tavla att behålla på skolan samt ett författarbesök. Förra året fick Norra Fäladens skolområde i Lund motta priset.

 

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min