Protester mot stängning av sjukhusbibliotek

22 dec 2021 • 4 min

Förra veckan lämnades en lista med 456 namnunderskrifter till ansvariga politiker i protest mot att biblioteket på Akademiska sjukhuset i Uppsala stänger. ”Biblioteket är suverän friskvård”, skriver en av de som protesterar.

Den sista mars nästa år stänger biblioteket som håller till i Psykiatrins hus på Akademiska sjukhuset.

– Jag tycker att det är bedrövligt ur patientperspektiv, säger Ann-Sofie Lans Lindgren, bibliotekarie.

– Vi möter många patienter här och biblioteket är som en knutpunkt i huset. För patienterna betyder biblioteket att de får tillgång till litteratur, film och andra medier trots att de inte är redo att ta steget och gå och besöka ett stadsbibliotek. Många kommer hit i samband med ett besök hos kurator eller psykolog, trots att de får kämpa med att ta sig ut på morgonen. Många fixar inte att ta sig till ett stort öppet bibliotek.

Biblioteket i psykiatrins hus på Akademiska sjukhuset ska stänga och personalen har mött många bekymrade besökare. Foto: Erik Klang

Kollegan Erik Klang har jobbat i biblioteket sedan 2006 och har uppskattat arbetet, framför allt tack vare de många möten de haft med besökare.

– Vi har vetat att vi har varit uppskattade, men aldrig så mycket som det senaste halvåret. Det har varit ganska jobbigt att möta så många besvikna besökare.

Cecilia Linder (M), ordförande i kulturnämnden i Region Uppsala. Foto: Magnus Laupa

Orsaken till att kulturnämnden i Region Uppsala beslutade att biblioteket på Akademiska sjukhuset stänger den sista mars nästa år är höga kostnader och att antalet utlån har minskat. Dessutom är det inte regionens uppgift att driva ett folkbibliotek, förklarar kulturdirektör Annika Eklund. Arbetet med att söka efter och förse vårdpersonal med relevant forskning sker från universitetsbiblioteket. Biblioteket på sjukhuset finns främst för patienter, men även sjukhuspersonalen kan låna böcker där. Före pandemin gick bibliotekarierna även runt på avdelningar med bokvagnar.

Cecilia Linder (M), är ordförande i kulturnämnden:

– Rent ekonomiskt är det inte försvarbart. Det kostar oss tre miljoner kronor i dag och de pengarna vill vi använda till annat, säger hon.

Hon förklarar också att Akademiska sjukhusets ledning inte vill ha biblioteket kvar.

– Under överskådlig tid ser man inte fysiska böcker och uppsökande verksamhet som en väg framåt.

Jag är ett psykfall som mår bättre av att läsa

Kritik har riktats mot beslutet. Dels från den politiska oppositionen; Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade nej till stängningen. Och dels från organisationen Funktionsrätt. Förra veckan lämnade de över en protestlista till Cecilia Linder och Annika Eklund. 456 personer hade skrivit på. ”Sjukhusbiblioteket är en viktig del av högkvalitativ vård och vägen mot tillfrisknande!” skriver en person. ”Jag är ett psykfall som mår bättre av att läsa”, skriver en annan.

Janne Wallgren, kanslichef och ombudsman på Funktionsrätt Uppsala län, har ifrågasatt stängningsbeslutet.

Janne Wallgren är kanslichef på Funktionsrätt Uppsala län och förklarar att de har ett partnerskapsavtal med Region Uppsala som säger att överläggning ska ske med organisationen inför organisationsförändringar.

– Biblioteket ligger i Psykiatrins hus och de som går dit har inget annat att tillgå än biblioteket. Innan pandemin gick de också ut med bokvagnar, det var uppskattat, säger han.

– Jag har ifrågasatt handläggningen. De har konsekvent undvikit att svara på mina frågor. Vad ska man ha riktlinjer och partnerskapsavtal till om de bara gör som de vill ändå?

Cecilia Linder uppfattar det som att kritiken mest har varit riktad mot psykiatrin. Hon hänvisar också till att Stadsbiblioteket i Uppsala ska öppna en filial inte långt från sjukhuset. Kulturdirektör Annika Eklund förklarar också att det är fel målgrupp som nås av biblioteket.

– De statistiska underlag som vi har visar att de som utnyttjar bibliotekets tjänster mest är personalen och det är inte det syfte som biblioteket ska fylla.

Annika Eklund, kulturdirektör i Region Uppsala. Foto: Magnus Laupa

När biblioteket stänger ska det i stället satsas på en ny typ av verksamhet riktad mot barn och unga. Verksamheten ska fokusera på digitala medier och arbeta i samarbete med lekterapi och sjukhusskola.

Ledningen planerar att erbjuda Erik Klang nya arbetsuppgifter inom regionen. Ann-Sofie Lans Lindgren har tagit tjänstledigt för studier under våren, men planen är att hon ska arbeta med verksamheten för barn och unga som blir kvar, när hon är tillbaka. Den tredje tjänsten är vakant sedan i somras och kommer inte att tillsättas.

– Det är sorgligt tycker jag, säger Ann-Sofie Lans Lindgren.

– Det är svårt att inte vara med till slutet, jag har hjärtat i verksamheten och jag ser vilken skillnad det kan göra.

Urval av kommentarer från protestlistan

 • Jag jobbar i ingång 10 och ser dagligen patienter som sitter I sjukhusbiblioteket och läser, använder datorn eller pratar med andra. Det är en friskfaktor!
 • Jag har tidigare arbetat som sjukhuspräst på UAS och har hört och sett hur mycket biblioteket betyder för patienter. Låt det vara kvar, det har redan krympts alldeles nog.
 • Efter drygt tio år inom slutenvården så var bokvagnen ibland mitt enda besök. Uppskattat. Lite prat med bibliotekarien som bröt det tunga, tips på bok osv.
 • Bibliotek är en mänsklig rättighet. Och suverän friskvård.
 • Jag tror att det rör sig mer om principer och signalvärden än om egentlig besparing. Och samhällsekonomiskt är det definitivt ingen besparing.
 • Har arbetat inom psykiatrin inom många år och har erfarenhet hur denna patientgrupp misskrediteras i samhället inom somatiska vården. Biblioteket som nu finns i psykiatrins hus och innan dess på Kronparken har varit en fristad!
 • Sjukhusbibliotek är en hälsofaktor för både patienter och personal. En sjukvård som bygger på evidens är helt beroende av sitt bibliotek.
 • Jag är ett psykfall som mår bättre av att läsa.
 • Biblioteket är en levande plats i sterila miljöer. Vi måste kämpa för dess bevarande.
 • Bibliotek är viktiga och så mycket mer än bara bokutlåning.
 • Sjukhusbiblioteket är en viktig del av högkvalitativ vård och vägen mot tillfrisknande!
 • Jag skriver under på grund av att jag personligen jobbar på psykiatrin och ser hur uppskattat biblioteket är och hör hur våra inneliggande patienter uppskattar och tycker böckerna hjälper till i deras tillfrisknande.

0 kommentarer

Senaste nytt

Politik

SD-kritik mot hbtqi-certifiering och dragqueens

I helgen läser dragqueens sagor på biblioteket i Lomma. Besöket och bibliotekets hbtqi-certifiering har ifrågasatts av Sverigedemokraterna. På biblioteket har kritiken väckt kämpaglöd. ”Nu vill vi ha regnbågsflaggor överallt!”

8 dec 2023 • 3 min

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min