Svenskarna och internet 2011

12 dec 2011 • 2 min

  I Sverige har internet nästan blivit var mans egendom och ingår numera som en naturlig del i vardagen. Åtminstone...

 

I Sverige har internet nästan blivit var mans egendom och ingår numera som en naturlig del i vardagen. Åtminstone om man jämför hur situationen såg ut för en 10-15 år sedan. Den mest dramatiska utvecklingen som har skett är den som handlar om mobilt internet samt den som rör användningen av internet bland dem som är yngre än 18 år.

88 procent av befolkningen över tolv år har idag tillgång till internet och 85 procent har tillgång till bredband i hemmet. Internet fortsätter visserligen att sprida sig men går nu mycket långsammare.

Detta konstateras i rapporten Svenskarna och Internet 2011 som Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) står bakom. I den beskrivs och diskuteras svenska folkets relation till internet i Sverige idag. Studien visar att utvecklingen har gått i ett rasande tempo och att allt fler använder sig av internet på arbetsplatsen, i skolan och på fritiden. En förklaring är att antalet användningsområden ökat, en annan att tillgången på datorer har ökat.

Allt fler använder internet dagligen – i åldern 12-44 år är 9 av 10 dagliga användare. Men andelen dagliga användare har ökat i nästan alla åldersgrupper. De största förändringarna sedan 2009 har skett i åldergrupperna 6-8 år, där det dagliga användandet nära nog fördubblats (+16%), 35-44 år (+16%) samt i gruppen 65-74 år (+14%).

2011 har internetdebuten sjunkit till tre års åldern, dvs hälften av alla treåringar, eller varannan, kommer idag i kontakt med internet. Och sedan 2009 har det dagliga användandet ökat rejält bland förskolebarnen (dvs fyra-, fem- och sexåringarna).

En annan stor förändring under bara de senaste två åren handlar om mobilt internet där förbättrad teknik och överkomliga avgifter lett till ett uppsving. När underlagen för rapporten togs fram våren 2011 använde 36procent av Sveriges befolkning internet via mobilen, 27 procent hade tillgång till en smart telefon. Bara mellan åren 2010 och 2011 har användningen av mobilt internet dubblerats i åldrarna 12-25 år. Två av tre eller 66 procent i åldern 16-25 år har någon gång använt mobilen för att gå ut på internet. Motsvarande siffra förra året var 33 procent. Bland de ännu yngre (12-15 år) har antalet mer än fördubblats – från 19 procent 2010 till 45 procent 2011. Inte bara antalet som använder mobilt internet har ökat utan även användningen, dvs hur ofta, hur mycket och hur långt tid.

Men det finns också ett digitalt utanförskap även om andelen svenskar som står utanför successivt minskar. 2009 var det 1,7 miljoner svenskar som aldrig eller sällan använde internet. 2011 har siffran sjunkit till 1,33 miljoner svenskar. Det går med andra ord långsamt. Det är också viktigt att komma i håg att tillgång till internet inte nödvändigtvis innebär att man är digitalt delaktig.

Mer om detta i BBL nr 1/2012

 

 

1 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Läsning i fokus på årets bokmässa

Hur kan biblioteken bli en farligare plats? De är en av frågorna som ställs på höstens bokmässa som med lästält, drakar och dragqueens och kändisar som läser sagor vill locka barn och unga till mässan.

8 jun 2023 • 2 min

Nyheter

Prisas för sin innovativa kraft

Katarina Standár utses till Årets informationsspecialist 2023. Hon har utvecklat bibliotekets varumärke och hittat nya vägar för open access-frågor. ”Handlar om tillgängliggörande på bibliotek.”

8 jun 2023 • < 1 min

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min