Svenskarna och internet 2011

12 dec 2011 • 2 min

  I Sverige har internet nästan blivit var mans egendom och ingår numera som en naturlig del i vardagen. Åtminstone...

 

I Sverige har internet nästan blivit var mans egendom och ingår numera som en naturlig del i vardagen. Åtminstone om man jämför hur situationen såg ut för en 10-15 år sedan. Den mest dramatiska utvecklingen som har skett är den som handlar om mobilt internet samt den som rör användningen av internet bland dem som är yngre än 18 år.

88 procent av befolkningen över tolv år har idag tillgång till internet och 85 procent har tillgång till bredband i hemmet. Internet fortsätter visserligen att sprida sig men går nu mycket långsammare.

Detta konstateras i rapporten Svenskarna och Internet 2011 som Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) står bakom. I den beskrivs och diskuteras svenska folkets relation till internet i Sverige idag. Studien visar att utvecklingen har gått i ett rasande tempo och att allt fler använder sig av internet på arbetsplatsen, i skolan och på fritiden. En förklaring är att antalet användningsområden ökat, en annan att tillgången på datorer har ökat.

Allt fler använder internet dagligen – i åldern 12-44 år är 9 av 10 dagliga användare. Men andelen dagliga användare har ökat i nästan alla åldersgrupper. De största förändringarna sedan 2009 har skett i åldergrupperna 6-8 år, där det dagliga användandet nära nog fördubblats (+16%), 35-44 år (+16%) samt i gruppen 65-74 år (+14%).

2011 har internetdebuten sjunkit till tre års åldern, dvs hälften av alla treåringar, eller varannan, kommer idag i kontakt med internet. Och sedan 2009 har det dagliga användandet ökat rejält bland förskolebarnen (dvs fyra-, fem- och sexåringarna).

En annan stor förändring under bara de senaste två åren handlar om mobilt internet där förbättrad teknik och överkomliga avgifter lett till ett uppsving. När underlagen för rapporten togs fram våren 2011 använde 36procent av Sveriges befolkning internet via mobilen, 27 procent hade tillgång till en smart telefon. Bara mellan åren 2010 och 2011 har användningen av mobilt internet dubblerats i åldrarna 12-25 år. Två av tre eller 66 procent i åldern 16-25 år har någon gång använt mobilen för att gå ut på internet. Motsvarande siffra förra året var 33 procent. Bland de ännu yngre (12-15 år) har antalet mer än fördubblats – från 19 procent 2010 till 45 procent 2011. Inte bara antalet som använder mobilt internet har ökat utan även användningen, dvs hur ofta, hur mycket och hur långt tid.

Men det finns också ett digitalt utanförskap även om andelen svenskar som står utanför successivt minskar. 2009 var det 1,7 miljoner svenskar som aldrig eller sällan använde internet. 2011 har siffran sjunkit till 1,33 miljoner svenskar. Det går med andra ord långsamt. Det är också viktigt att komma i håg att tillgång till internet inte nödvändigtvis innebär att man är digitalt delaktig.

Mer om detta i BBL nr 1/2012

 

 

1 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min