Samisk avdelning invigs på bibliotek i Västerbotten

30 maj 2024 • < 1 min

Som ett led i att synliggöra samisk kultur invigs nu en omgjord samisk avdelning på Ammarnäs bibliotek i Sorsele kommun. Det hela är del av ett projekt som pågått under senaste året.

Det är genom medel från Sametinget som Samernas bibliotek och Sorsele kommun i Västerbotten drivit projektet ”Samisk samling – vems samling?” under 2023 och 2024. Det har nu resulterat i en nyomgjord samisk avdelning på Ammarnäs bibliotek, som invigs i juni i samband med Samiska sommarveckan i Gávtjavrrie.

Mer specifikt handlar det om ett nytt hylluppställningssystem som på ett bättre sätt ska lyfta och synliggöra bibliotekets utbud av samisk litteratur. Det har tagits fram genom olika workshops tillsammans med samiska biblioteksbesökare och bibliotekarier i Sápmi.

Temat har varit ”avkolonisering” där deltagarna själva har fått sortera och kategorisera samisk litteratur och annan litteratur om samer. Tanken är sedan att systemet och dess kategorier ska utvärderas och katalogiseras löpande.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min