SD till Svensk biblioteksförening: "Ni blandar bort korten"

24 nov 2022 • 2 min

I ett brev ber Karin Linder Sverigedemokraternas partisekreterare att ta ansvar för att partiets företrädare håller en armlängds avstånd. Nu har hon fått svar.

Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder noterar i sitt brev att Sverigedemokraterna och övriga partier som står bakom Tidöavtalet avser att upprätthålla principen om armlängds avstånd. Trots detta, har företrädare för SD krävt att viss programverksamhet på bibliotek ska stoppas, skriver hon.

Bakgrunden är den sagostund som ska hållas på biblioteket i Kalmar, där dragartister läser sagor för barn. En SD-ledamot i kommunfullmäktige har krävt att sagostunden ska ställas in.

”Detta följer en djupt olustig trend där företrädare för Sverigedemokraterna kritiserat och försökt stoppa bland annat programverksamhet av olika slag på landets folkbibliotek under de senaste åren”, skriver Karin Linder.

I ett svar konstaterar Mattias Bäckström Johansson, partisekreterare för Sverigedemokraterna, att det inte är första gången den typ av kritik riktas mot partiet. Trots det står partiet bakom principen om armlängds avstånd mellan kulturen och politiken, skriver han vidare, men betonar att SD som politiskt parti förbehåller sig rätten att kritisera och diskutera hur skattebetalarnas pengar används. ”Konsten och kulturen ska förbli fri, men när den finansieras av skattemedel har vi som politiskt parti en skyldighet jämnt emot våra väljare att ha åsikter om hur dessa medel används.” (sic)

När SD i Kalmar föreslår att sagostunden ska ställas in handlar det alltså inte om att förbjuda den, utan om att den inte ska finansieras med skattemedel, enligt Mattias Bäckström Johansson. Och partiet har, hävdar han vidare, en skyldighet att lyfta de kritiska medborgarröster som tycker att sagostunden med dragartister är opassande för små barn, eftersom den finansieras med offentliga medel.

Mattias Bäckström Johansson skriver vidare att Karin Linder och Svensk biblioteksförening, ”genom att försöka blanda korten” skapar ett narrativ av att SD vill stoppa vissa kulturella uttryck. Det vill partiet inte, hävdar han, men slår fast att frågan om vilka kulturella ändamål som ska få stöd måste kunna diskuteras.

I brevet från Svensk biblioteksförening finns även en annan uppmaning till Mattias Bäckström Johansson. Det handlar om de hot som bibliotekspersonalen har fått ta emot i samband med sagotunderna. ”Vi förväntar oss också att du som partisekreterare tar ditt ansvar för ett samtalsklimat, inte minst på sociala medier, som säkerställer god ton och inte uppmuntrar till hat och hot mot enskilda eller verksamheter”, skriver Karin Linder.

På detta får hon inte något svar från Mattias Bäckström Johansson.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Startar bibliotek för social rättvisa

Organisationen Helamalmö startar sitt andra bibliotek. Ambitionen är samarbeta med universitetsbibliotek runtom i landet. ”När nya rapporter kommer så ska man kunna läsa dem hos oss”, säger verksamhetsledaren Nicolas Lunabba.

28 mar 2023 • 2 min

Debatt

Behövs folkbibliotekens eget museum?

Trots uppmärksamhet och uppskattning är framtiden för Biblioteksmuseet i Borås oviss. Det behövs bidrag till drift och fler engagerade individer – "och det brådskar", skriver Biblioteksmuseiföreningens ordförande Tommy Olsson.

27 mar 2023 • 3 min

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min