Sista året för Stärkta bibliotek – här är hela listan

1 jun 2023 • 2 min

Enligt kulturminister Parisa Liljestrand har stödet för Stärkta bibliotek varit framgångsrikt. När det nu delas ut för sista gången väntar dock ministern på förslag på nya stödformer.

I år har det kommit in 230 ansökningar till Kulturrådet. Alla ansökningar omfattar totalt 177 miljoner kronor. Men Kulturrådet har i år mindre pengar att fördela till satsningen Stärkta bibliotek, 73 miljoner kronor. Det kan jämföras med förra året då 244 kommuner fick dela på drygt 150 miljoner kronor.

Parisa Liljestrand, kulturminister. Foto: Johannes Frandsen, regeringskansliet.

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) skriver i en kommentar till Biblioteksbladet att stödet för Stärkta bibliotek har varit framgångsrikt, men att regeringen har gett Kulturrådet och KB uppdrag att analysera behoven och föreslå nya möjliga stöd till folkbiblioteken. ”Erfarenheter från satsningen Stärkta bibliotek ska ligga till grund för analysen. Regeringen kan inte föregå budgetprocessen inför 2024 som just nu pågår där resultatet presenteras när budgetpropositionen lämnas till riksdagen i september”, skriver hon i mejl.

Det största beviljade bidraget i år går till ett projekt i Malmö som får 3 miljoner kronor och därefter kommer ett projekt i Sorsele som tilldelas 2,8 miljoner kronor.

Insatser som kan ge långsiktiga effekter och kan implementeras i ordinarie verksamhet har prioriterats. Många ansökningar fokuserar på folkbibliotekens prioriterade målgrupper.

– Det finns en stor bredd utifrån lokala behov, utmaningar och möjligheter. Lokal samverkan finner vi också, främst för att nå barn och unga, samt äldre som lever i digitalt utanförskap, säger Isabella Kaloudis, handläggare för Stärkta bibliotek, i ett pressutskick.

Andra projekt som har beviljats stöd handlar om flerspråkighet, digitala satsningar och insatser för att utveckla tillgängligheten på biblioteken. Bland projekten som fåt bidrag för detta nämns den samiska biblioteksbussen Julla Májja, Världens bibliotek och Biblioteket Play.

Hela listan för beviljade bidrag:

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min