Sista året för Stärkta bibliotek – här är hela listan

1 jun 2023 • 2 min

Enligt kulturminister Parisa Liljestrand har stödet för Stärkta bibliotek varit framgångsrikt. När det nu delas ut för sista gången väntar dock ministern på förslag på nya stödformer.

I år har det kommit in 230 ansökningar till Kulturrådet. Alla ansökningar omfattar totalt 177 miljoner kronor. Men Kulturrådet har i år mindre pengar att fördela till satsningen Stärkta bibliotek, 73 miljoner kronor. Det kan jämföras med förra året då 244 kommuner fick dela på drygt 150 miljoner kronor.

Parisa Liljestrand, kulturminister. Foto: Johannes Frandsen, regeringskansliet.

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) skriver i en kommentar till Biblioteksbladet att stödet för Stärkta bibliotek har varit framgångsrikt, men att regeringen har gett Kulturrådet och KB uppdrag att analysera behoven och föreslå nya möjliga stöd till folkbiblioteken. ”Erfarenheter från satsningen Stärkta bibliotek ska ligga till grund för analysen. Regeringen kan inte föregå budgetprocessen inför 2024 som just nu pågår där resultatet presenteras när budgetpropositionen lämnas till riksdagen i september”, skriver hon i mejl.

Det största beviljade bidraget i år går till ett projekt i Malmö som får 3 miljoner kronor och därefter kommer ett projekt i Sorsele som tilldelas 2,8 miljoner kronor.

Insatser som kan ge långsiktiga effekter och kan implementeras i ordinarie verksamhet har prioriterats. Många ansökningar fokuserar på folkbibliotekens prioriterade målgrupper.

– Det finns en stor bredd utifrån lokala behov, utmaningar och möjligheter. Lokal samverkan finner vi också, främst för att nå barn och unga, samt äldre som lever i digitalt utanförskap, säger Isabella Kaloudis, handläggare för Stärkta bibliotek, i ett pressutskick.

Andra projekt som har beviljats stöd handlar om flerspråkighet, digitala satsningar och insatser för att utveckla tillgängligheten på biblioteken. Bland projekten som fåt bidrag för detta nämns den samiska biblioteksbussen Julla Májja, Världens bibliotek och Biblioteket Play.

Hela listan för beviljade bidrag:

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min