"Självklart att rösta emot Wlic i Dubai"

2 aug 2023 • 2 min

I dag avslutas omröstningen om att förlägga bibliotekens världskongress 2024 till Dubai. Miriam Nauri, chef för Karolinska institutets bibliotek, hoppas att omröstningen leder till en diskussion om Iflas principer.

Kritik mot att placera världskongressen i just Dubai har kommit från många olika håll. I Sverige har både Svensk biblioteksförening och Kungliga biblioteket ifrågasatt Iflas beslut och det har även biblioteksföreningarna i Norge och Danmark, liksom Amnesty.

På onsdagen kom beskedet att Svensk biblioteksförenings styrelse vid ett extra sammanträde beslutat att rösta emot valet att förlägga evenemanget till Dubai. KB fattade motsvarande beslut häromdagen.

Miriam Nauri är bibliotekschef på Karolinska institutet. Hon tycker att det är bra att Iflas styrelse med omröstningen, som hon uttrycker det, tar ett omtag för att sondera terrängen.

– Vi har fått ett bra underlag från styrelsen. Underlaget sammanfattar vad som skulle kunna tänkas tala för och emot. Vi har landat i det för oss självklara beslutet att rösta emot att konferensen ska hållas i Dubai, säger Miriam Nauri.

Hon lägger till att hon tycker att det är oerhört viktigt att Ifla som global organisation försöker säkra att den internationella konferensen hålls på olika platser i världen. På så sätt kan så många som möjligt delta.

– Men organisationen måste säkra att konferensen kan genomföras i enlighet med Iflas styrande värderingar och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, och särskilt artikel 19 som handlar om åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Konferensen i Dubai skulle inte ge sådana förutsättningar, menar Miriam Nauri.

Dessutom har det, påpekar hon, framkommit att arrangörerna på förhand har fastställt och fått ett medgivande från Iflas styrelse, som säger att ämnen som rör hbtq-personers rättigheter, inte får ingå i konferensprogrammet.

– Det är oacceptabelt. Det kan vi inte stå för. Men jag hoppas att omröstningen leder till en diskussion om vad ett bibliotek är. Vad är en biblioteksorganisation? Vad betyder styrdokumenten som vi har, och vår professionella etik? Finns det anledning att ställa vissa minimikrav vad gäller exempelvis yttrandefriheten? Det tycker jag ju att det borde finnas inför att man arrangerar en konferens.

Miriam Nauri, som mellan 2015 och 2019 var ordförande för Iflas bibliografiska sektion, säger att hon utgår från att Ifla kommer att redovisa omröstningsresultatet och att det tas upp i samband med general assembly, det högsta beslutande organet, som möts i Rotterdam den 23 och 24 augusti, under årets världskongress, Wlic 2023.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min