De servar vården med senaste forskningen – ”Det har aldrig gått så fort”

7 maj 2020 • 4 min

Det är helt tyst i sjukhusbiblioteket vid Nyköpings lasarett. Men tempot har aldrig varit så högt som nu.

Tempot är högre än vanligt på sjukhusbiblioteket i Nyköping, trots att det är stängt för besökare. Christina Larsson och Ragnar Eng lägger nästan all sin arbetstid på att ta fram senaste forskningen om covid-19 till vårdpersonalen. Foto: Annika Clemens

Dörren i en typisk sjukhuskorridor bara något stenkast från det gula coronatältet där misstänkta covid-19-patienter testas är låst. Under coronakrisen har sjukhusbiblioteket stängt för patienter och anhöriga och i princip all tid för personalen går åt till att serva vårdpersonal med den senaste forskningen.

Sörmland är den värst drabbade regionen i landet med flest konstaterade fall av covid-19 i förhållande till befolkningen. Det märks även på sjukhusbiblioteken.

Ett gult tält, inte långt från sjukhusbiblioteket, fungerar för provtagning av misstänkta covid-patienter.

– Det känns att vi verkligen gör skillnad i vårdpersonalens vardag, säger Ragnar Eng, bibliotekarie i Region Sörmland.

Samtidigt är det lite läskigt, tycker han. För det har aldrig gått så fort tidigare. Ny information efterfrågas varje dag av vårdpersonal och helst vill de ha svar samma dag.

– Nu kan vi lämna ifrån oss information som kan visa sig vara fel nästa vecka. Man är väldigt medveten om, på gott och ont, att det vi gör får följder för vården.

Personalen på sjukhusbiblioteken i Region Sörmland jobbar i på sjukhusen i Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna. Vanligtvis har de möten via videolänk en gång i veckan. Nu möts de på internet varje dag. Biblioteken är stängda både för att begränsa smittspridningen men också för att bibliotekarierna ska ha mer tid att leverera information till vårdpersonalen.

– För att hålla ihop gruppen har vi ett kort möte varje dag med covid-relaterade frågor. Ibland flera gånger per dag. Informationen kommer så fort nu när gäller covid. Artiklarna inte alltid vidimerade, eller ens publicerade, säger Kristina Smedeby, bibliotekschef i Region Sörmland.

Kristina Smedeby, bibliotekschef i Region Sörmland. Foto: Region Sörmland.

Det är stor skillnad på arbetet under pandemin, berättar hon. Fler frågor hanteras, mer omvärldsbevakning görs och bibliotekarierna jobbar mycket snabbare och osäkrare än vad de någonsin har gjort tidigare.

– Det svåraste är att man som bibliotekarie vill känna att vi har tittat på allt och att allt är värderat. Nu måste vi släppa ifrån oss sökningar som snart kan visa sig inte stämma. Det är något som skaver hos en proffs-bibliotekarie, säger hon.

Men bibliotekarierna får tänka om och är nu tydliga med att informationen som levereras till vårdpersonalen är den information som finns just för stunden. De har mindre kontakt med vårdpersonalen än vanligt då de flesta frågor kommer via mejl.

I biblioteket på Nyköpings lasarett har Ragnar Engs kollega, Christina Larsson, flera pågående bevakningar som hon kollar varje dag. Ny information kommer löpande om exempelvis hur man ska behandla gravida som är sjuka i covid-19, hur behandlade covid-patienter ska rehabiliteras och hur länge en person är smittsam efter tillfrisknandet. Hon följer också olika specialistföreningar, både i Sverige och internationellt.

– Brittiska specialistföreningen för gynekologi är uppe i åttonde upplagan av riktlinjer för hur man behandlar gravida som är smittade. Varje gång det kommer en ny version skickar jag den vidare.

Samarbete mellan regionerna finns också och Christina Larsson har använt sig av exempelvis söksträngar från Region Skåne. Sjukhusbiblioteken i Skåne jobbar också med att bygga upp en samordnad, regionövergripande informationstjänst för covid-19 dit vårdpersonal kan vända sig.

Man är väldigt medveten om, på gott och ont, att det vi gör får följder för vården

I Sörmland har pandemin också öppnat ögonen hos en del av vårdpersonalen för vad det är sjukhusbiblioteken faktiskt kan hjälpa till med.

– Ibland möter man personer som inte visste att vi kan hjälpa till med det här, säger Ragnar Eng.

Sjukhusbiblioteket vid Nyköpings lasarett är stängt för besökare, men anställda i region Sörmland kommer in när de vill och kan ta del av beståndet. Foto: Annika Clemens

Och det kan vara svårt att få kommunikationsavdelningen att lägga upp den information som biblioteket önskar på intranätet, säger Kristina Smedeby.

– Många i vårdpersonalen vet att vi är till för dem, men på kommunikationsstaben tror de att vi är till för allmänheten. Det finns en del förutfattade meningar kring vad bibliotek är, säger hon.

Fakta Snabbspår för covid-19

Sjukhusbiblioteken i Sörmland har ett snabbspår för frågor som rör pandemin. Sökuppdrag och artikelbeställningar som rör covid-19 prioriteras och vårdpersonalen märker mejl särskilt som rör pandemin. Sjukhusbiblioteken hjälper vårdpersonal att söka och ta fram information som behövs i deras kliniska vardag. Under pandemin håller biblioteket stängt för anhöriga och patienter. Regionanställda kan dock gå in på egen hand och låna böcker.

Även om sjukhusbiblioteken vanligtvis har öppet för patienter och anhöriga som vill låna skönlitteratur är det huvudsakliga uppdraget något annat.

– Det är att vara en stödfunktion till vårdpersonalen. Att på alla nivåer underlätta för regionens medarbetare att göra val och fatta beslut baserade på bästa tillgängliga kunskap, säger Kristina Smedeby.

Vården är under stor press, något som även sjukhusbibliotekarierna märker av.

– Man märker stämningen och känslan på sjukhusen. Alla är väldigt samlade och koncentrerade. Alla brukar gå fort i korridorerna, men nu går de ännu fortare, säger Kristina Smedeby.

Hon tror att de kan ha nytta av den stora förändringen som coronasmittan har inneburit för sjukhusbibliotekarierna i framtiden. De har alltid varit duktiga på spetskunskap, men krisen har gjort att de har tvingats att jobba bredare och snabbt sätta sig in i olika medicinska områden. Det är ett jobb som känns bra att göra, konstaterar Kristina Smedeby.

– Vi bidrar till att skydda liv, det är en fin och bra känsla. Vi gör ett viktigt jobb.

Christina Larsson och Ragnar Eng, bibliotekarier på Nyköpings lasarett, sitter mer framför datorerna under pandemin än vanligtvis. Foto: Annika Clemens

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min