Sjukhusbiblioteken 100 år

21 maj 2012 • < 1 min

Falu lasarettsbibliotek och informationscentral fyller 100 år i år. Eftersom det inte finns något sjukhusbibliotek i Sverige som är äldre...

Falu lasarettsbibliotek och informationscentral fyller 100 år i år. Eftersom det inte finns något sjukhusbibliotek i Sverige som är äldre så innebär detta att Sjukhusbiblioteken i Dalarna är äldst i landet.Det var Bernhard Eriksson, järnarbetare från Grängesberg och den första socialdemokratiska landstingsledamoten, som drev fram patientbiblioteket 1912. Första bibliotekarien kom år 1938 och hette Greta Åhlin. 1945 kom ett centralt medicinsk bibliotek igång vid Falu lasarett. Ulla Kjerrström blev bibliotekschef 1956 och hon introducerade idén om det kombinerade sjukhusbiblioteket och 1968 såg det första kombinerade sjukhusbiblioteket i Sverige, ja faktiskt i hela Norden, dagens ljus. Ulla Kjerrström efterträddes 1975 av Bengt Holmquist, som var verksam fram till 2006.

Under Bengt Holmquists tid som chef genomgick biblioteket en enastående utveckling, biblioteket var t ex först utanför universiteten med sökning i Medline – världens största medicinska databas (1978), och startade tillsammans med kollegor från sjukhusbiblioteken i Värmland och Kalmar län databasen Pion med patientinformation (1993).

Det faktum att Sjukhusbiblioteken i Dalarna är äldst i landet gör att jubileet blir en nationell angelägenhet. Därför hålls en nationell konferens vid Falu lasarett den 24-25 maj för att uppmärksamma detta. Konferensen arrangeras av Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, Svensk Biblioteksförening och Falu lasaretts bibliotek och informationscentral och har rubriken: ”Innovation och tradition. Framtidens sjukhusbibliotek med 100 år i backspegeln”.

På programmet står bl a en presentation av en pinfärsk utredning om sjukhusbibliotekens verksamhet som Barbro Thomas har gjort.

 

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Bibliotek oförberedda på lag om tillgänglighet

Nästa sommar träder en ny lag om tillgängliga medier i kraft. Myndigheten för tillgängliga medier informerar just nu bibliotekspersonal, men bilden är ännu oklar. "Vi vet inte riktigt hur bibliotek och läsare kommer påverkas."

23 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min