Sjukhusbiblioteken 100 år

21 maj 2012 • < 1 min

Falu lasarettsbibliotek och informationscentral fyller 100 år i år. Eftersom det inte finns något sjukhusbibliotek i Sverige som är äldre...

Falu lasarettsbibliotek och informationscentral fyller 100 år i år. Eftersom det inte finns något sjukhusbibliotek i Sverige som är äldre så innebär detta att Sjukhusbiblioteken i Dalarna är äldst i landet.Det var Bernhard Eriksson, järnarbetare från Grängesberg och den första socialdemokratiska landstingsledamoten, som drev fram patientbiblioteket 1912. Första bibliotekarien kom år 1938 och hette Greta Åhlin. 1945 kom ett centralt medicinsk bibliotek igång vid Falu lasarett. Ulla Kjerrström blev bibliotekschef 1956 och hon introducerade idén om det kombinerade sjukhusbiblioteket och 1968 såg det första kombinerade sjukhusbiblioteket i Sverige, ja faktiskt i hela Norden, dagens ljus. Ulla Kjerrström efterträddes 1975 av Bengt Holmquist, som var verksam fram till 2006.

Under Bengt Holmquists tid som chef genomgick biblioteket en enastående utveckling, biblioteket var t ex först utanför universiteten med sökning i Medline – världens största medicinska databas (1978), och startade tillsammans med kollegor från sjukhusbiblioteken i Värmland och Kalmar län databasen Pion med patientinformation (1993).

Det faktum att Sjukhusbiblioteken i Dalarna är äldst i landet gör att jubileet blir en nationell angelägenhet. Därför hålls en nationell konferens vid Falu lasarett den 24-25 maj för att uppmärksamma detta. Konferensen arrangeras av Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, Svensk Biblioteksförening och Falu lasaretts bibliotek och informationscentral och har rubriken: ”Innovation och tradition. Framtidens sjukhusbibliotek med 100 år i backspegeln”.

På programmet står bl a en presentation av en pinfärsk utredning om sjukhusbibliotekens verksamhet som Barbro Thomas har gjort.

 

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min