Skarpt och smart eller ett övertramp?

25 maj 2023 • 4 min

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

Inlägg på Instagram från Högsbo bibliotek.

Skoj, en blinkning, olyckligt eller till och med smaklöst? Åsikterna om Högsbo biblioteks inlägg på Instagram går i sär i Bibliotekssverige.

Anya Feltreuter, bibliotekschef i Mjölby..

Anya Feltreuter, bibliotekschef, Mjölby:
Jag ser inget problem i att ett folkbibliotek visar att man följer samhällsdebatten. Biblioteken behöver vara lite mer på tårna i aktuella frågor. Att vara på tårna och lite provokativ innebär naturligtvis att man kan missuppfattas och det verkar vara det som hänt här. Hade Högsbo gallrat Lena Anderssons böcker på grund av hennes politiska åsikter vore det naturligtvis en helt annan fråga och ett rejält övertramp. Men nu var det inte fallet (vilket förvisso hade kunnat framgå tydligare i inlägget).

 

Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö. Foto: Erik B Leo

Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie, Malmö:
I Sverige, i städer och i bostadsområden, lever mer än hälften av våra barn i barnfattigdom. På sina håll är statistiken ännu mer nedslående. Detta måste belysas, diskuteras och debatteras.
Bibliotek kan och bör ta rollen av att kurera, facilitera och bjuda in till samtal om aktuella samhällsfrågor.Viktigt då att biblioteken är tydliga i att kommunicera vad biblioteket står för.

Att skoja, blinka, vara spydig, skämta tycker jag inte är bibliotekets roll när det gäller frågor som denna. Men jag tycker i andra kontexter att bibliotek och humor är ett vinnande koncept. Och bra att bibliotek är synliga i samhällsdebatten.

Olof Berge-Kleber, Borås. Foto: privat

Olof Berge-Kleber, bibliotekschef, Borås:
Det är svårt att recensera andra bibliotek då det kan finnas många orsaker till att saker sker och till exempel vilka böcker som gallras, orsaker som inte framgår i en tidningsartikel eller ett Instagram-inlägg.
Jag kan dock svara för Biblioteken i Borås, vi står för åsikts- och yttrandefrihet och en mångfald i vårt bestånd.
Jag är just nu på Biblioteksdagarna och har precis lyssnat på ett samtal med Nadine Farid Johnson, chef för Pen America Washington och Jens Zingmark från Dawit Isaak-biblioteket. Det samtalet lyfte fram bibliotekens viktiga roll för åsikts- och yttrandefrihet. Det jag kan tycka då är att det blir extra viktigt att vi som bibliotek, i stället för att censurera eller ens riskera att framstå som att vi censurerar, lyfter diskussioner och kanske tar chansen att diskutera de frågorna när olika kontroverser uppstår.

Marie Larsdotter, bibliotekschef Smedjebacken.

Marie Larsdotter, bibliotekschef, Smedjebacken:

Den här frågan kring Lenas artikel har verkligen fått oanade proportioner. Att gallra hennes böcker är att ta det för långt. För att inte säga smaklöst. Man kan ju inte rensa bort en författares böcker för att man ogillar dennes åsikter.
Daniel Forsman, stadsbibliotekarie i Stockholm.

Daniel Forsman, stadsbibliotekarie, Stockholm:
Stockholms stadsbibliotek står för åsikts- och yttrandefrihet och är neutralt i politiska, ideologiska och religiösa frågor. Bibliotekens roll är att ge verktyg för att navigera i en komplex omvärld och vi vet att hur vi presenterar program och litteratur har stor betydelse. Därför krävs det omsorg och eftertanke när man närmar sig kontroversiella ämnen eller aktuell debatt så att biblioteket inte uppfattas som partiskt. Vi vet även att frågan och förståelsen för gallring är känslig då allmänheten inte vanligtvis har kännedom om våra rutiner eller orsakerna till gallring. Med våra nuvarande riktlinjer har jag svårt att se motsvarande skyltning inom Stockholms stadsbibliotek.

Johanna Hansson, Uppsala universitetsbibliotek. foto: Magnus Hjalmarsson

Johanna Hansson, biträdande överbibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek, tidigare ordförande i Svensk biblioteksförening:
Det biblioteken framför allt har att värna och förvalta är legitimiteten som en allmän plats, öppen för alla som accepterar de ramar som finns (hänsyn till andra, inte hota/hata/störa, respekt för andras integritet och uppfattningar). Alla betyder också alla åsikter. Biblioteken företräder den demokratiska strukturen och det lagstadgade uppdraget att inkludera och inte diskriminera. Det gäller åt alla håll. Biblioteken ska inte värna en viss åsiktsfåra.
Jag blir ibland lite förvånad över att den professionella reflexen inte är starkare kring detta. Det blir för ofta olika måttstockar beroende på om man håller med om en sak eller inte. Då äventyrar men ett förtroende som jag menar att vi ska vara väldigt rädda om.
Utifrån det tycker jag att det som har hänt i Högsbo – oavsett intentionen – är olyckligt. Man kan tycka att det är lite skoj, men då missar man det större sammanhanget.

På torsdagsförmiddagen skriver Högsbo bibliotek en kommentar i anslutning till det ursprungliga inlägget på Instagram:
Vi är ledsna att inlägget uppfattats som att vi gallrar i Lena Anderssons böcker i censurerande syfte. Det gör vi naturligtvis inte. Gallring är en självklar del av det dagliga arbetet på biblioteket – lika mycket böcker som köps in måste tas bort för att vi helt enkelt ska få plats. Detta görs med stor eftertanke och enligt vedertagna principer.
Med vårt inlägg ville vi lyfta fram att man på biblioteket har möjlighet att låna böcker gratis och även ta del av våra utgallrade böcker utan kostnad, i en tid då det är ekonomiskt tajt för många av oss – detta med en blinkning till den pågående kulturdebatten om fattigdom.

Läs också ›› Bibliotekschefen i Högsbo: ”Vi är så, så, så ledsna”

7 kommentarer

 1. Ett övertramp men ett väldigt roligt sådant! Vill tillägga att jag ÄLSKAR Lenas roman Egenmäktigt förfarande, däremot blir jag minst sagt provocerad av hennes debattartikel. Det är också viktigt att ha en diskussion om hur vi på biblioteken i Sverige ska förhålla oss till ”neutralitet och opartiskhet” – hur ska vi relaterat till det göra om (när?) vi får order om att rapportera papperslösa som besöker biblioteket?

 2. Den offentliga debatten måste vara fri. Ingen skall behöva riskera repressalier för sina framförda åsikter. Jag hoppas och tror att bibliotekarier i gemen ställer sig bakom dessa villkor.
  I det här fallet verkar en aktivistisk böjelse ha påverkat förmågan att uppfatta det egna samhällsansvaret.

 3. Otroligt osmakligt att rensa bort böcker med en ”blinkning” till pågående debatt.
  All skattefinansierat måste rensas från antidemokratiska krafter som vill straffa det fria ordet och yttrandefriheten.
  Ett av oss skattebetalare betalat bibliotek kanske ska driva biblioteket i privat regi istället och klara sig på medlemsavgifter?
  Bibliotekarien får väl sin lön från alla möjliga skattebetalare?
  Vill man att andra bibliotek ska kunna rensa bort böcker vars författares åsikter man inte håller med om?
  Naiva aktivister som inte tycks ha en susning om vilka krafter man rättfärdigar.

  1. Det stora problemet är att allmänheten inte förstått hur gallring fungerar. Antingen har du inte heller förstått, eller så vill du inte förstå. Det finns massor med exemplar av Lena Anderssons böcker, som på grund av sin popularitet köps in i stora volymer, för att sedan förhållandevis snabbt gallras då kön minskar. Det är inget konstigt och görs hela tiden. Den som vill kan alltså utan problem gå in på Högsbo bibliotek och låna Lena Anderssons böcker.

 4. Det är skönt att se att åtminstone vissa bibliotekarier vågar kritisera Högsbobibliotekets ”skämt”. Jag minns härom året när en bibliotekarie i ett av landets bibliotek i samband med 1 maj hade gjort en skyltning bestående av böcker som belyste de ohyggliga brott som begåtts i socialismens namn genom historien. Visserligen var även det beskrivet som ett ”skämt” och hade plockats ned innan biblioteket öppnade, men inte en jeppe i vårt skrå red ut med dragen lans för att försvara honom eller på något sätt relativisera tilltaget, vilket tyvärr skett i alltför hög grad i samband med Högsbohistorien. Det faktum att det ältas så mycket hos oss visar att aktivism åt ena hållet alltjämt ses som antingen oproblematiskt eller något som måste rättfärdigas, om än indirekt. Jag har själv haft utbyte under de senaste dagarna med kollegor på nätet som uttrycker totalt oförstånd inför kritiken mot Högsbo, vilket är skrämmande på riktigt.

  När man står med fötterna fast förankrade i den värdegrundscertifierade mylla som utgör en åsiktskorridors mitt är det lätt att tappa det demokratiska perspektivet.

 5. Det här är så fruktansvärt olämpligt och ogenomtänkt i en tid då information är så känsligt och komplext. Istället för att ta chansen att belysa och kliva fram som sansad och neutral informationskälla i en aktuell fråga väljer man i Högsbo att publicera ett Instagram-inlägg som verkligen cementerar nidbilden av bibliotekarien som en vänsterpolitisk aktivist. Jag kan bara hålla med Johanna Hansson om att det är oerhört märkligt att den professionella reflexen inte är starkare när det kommer till saklighet och neutralitet. Det är inte ofta jag skäms över min yrkeskår, men i det här fallet gör jag verkligen det.

 6. Förljugen ynkedom att försöka krypa ur att utgallringen och skämtet handlar om Lena Anderssons ledare om ev vanvård av barn och tipset om att gröt är billigt (som jag äter varje dag till frukost sedan 20 år).
  Sedan menar jag att nu får vi tills vidare acceptera att det förhåller sig så att barn kommer hungriga till skolan och då måste de få att äta.
  Skolan har en nyckelroll för att integrera så många som möjligt. Detta kräver mycket stora resurser från staten så att skolorna i utsatta områden kan förvandlas till attraktiva toppskolor – avgörande för hur vårt samhälle ska se ut om 10-20 år.

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min