Trots läskris: Inga besked om satsning på skolbibliotek

16 maj 2023 • 2 min

Nivåerna på svenska tioåringars läsning är så låg att skolminister Lotta Edholm talar om en läskris i svensk skola. Läslyftet förlängs meddelar ministern, men nämner inte skolbiblioteken när hon listar åtgärder för att komma till rätta med problemen.

I samband med att den internationella läsundersökningen Pirls lämnade skolminister Lotta Edholm (L) besked om insatser som behövs för att förbättra svenska barns läskunnighet.

Läsförmågan bland svenska tioåringar har försämrats sedan 2016, enligt rapporten. Och skillnaderna mellan elevgrupper och mellan skolor har ökat.

– Det är för mig ett tecken på att vi har en läskris i svensk skola, sade skolministern på en digital pressträff.

Pressträffen hölls från Bryssel där Lotta Edholm befann sig för att hålla i ett möte för skolministrar i EU.

Enligt undersökningen har de elever som ligger på låga nivåer i läsning ökat från 12 procent 2016 till 19 procent 2021.

– Om det fortsätter riskerar vi att se en generation av funktionella analfabeter. Det är något vi måste ta på stort allvar.

För att komma till rätta med läskrisen behöver svensk skola gå tillbaka till grunderna, konstaterade ministern. Mer fokus på läsning, fler böcker och mindre skärmtid.

– Det är inte minst viktigt för pojkarnas läsutveckling som konsekvent är sämre.

Läslyftet har varit en lyckad satsning, enligt Lotta Edholm, och regeringen lägger pengar på en förlängning.

Utöver det vill regeringen se tidigare insatser, utökad undervisningstid i lågstadiet och förstärkt satsning på lovskola, även för de yngre barnen. Fler speciallärare behövs, liksom förändrad lärarutbildning och mer trygghet och arbetsro, slog skolministern fast.

– Socialtjänstens arbete är också viktigt och här satsar vi på skolsociala team som ska hjälpa elever med problematisk skolfrånvaro att komma tillbaka.

Att Lotta Edholm inte nämnde bemannade skolbibliotek som en åtgärd för att förbättra läsningen bland svenska elever noterades på flera håll.

”Skolbibliotek?” frågar sig kort och gott signaturen KlaraBella på Twitter i samband med pressträffen.

Björn Orring, tillförordnad generalsekreterare i Svensk biblioteksförening skriver i en kommentar att ett effektivt sätt att höja läsnivåerna är att se till att alla skolor har skolbibliotek med en utbildad skolbibliotekarie. ”Vi förväntar oss därför att regeringen snarast lägger ett lagförslag om bemannade skolbibliotek.”

Klara Önnerfält och Lotta Davidson-Bask som gör podden Flödet saknade också frågan om skolbibliotek, och fick svaret att regeringen arbetar med frågan, skriver de på Twitter.

0 kommentarer

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min