Trots läskris: Inga besked om satsning på skolbibliotek

16 maj 2023 • 2 min

Nivåerna på svenska tioåringars läsning är så låg att skolminister Lotta Edholm talar om en läskris i svensk skola. Läslyftet förlängs meddelar ministern, men nämner inte skolbiblioteken när hon listar åtgärder för att komma till rätta med problemen.

I samband med att den internationella läsundersökningen Pirls lämnade skolminister Lotta Edholm (L) besked om insatser som behövs för att förbättra svenska barns läskunnighet.

Läsförmågan bland svenska tioåringar har försämrats sedan 2016, enligt rapporten. Och skillnaderna mellan elevgrupper och mellan skolor har ökat.

– Det är för mig ett tecken på att vi har en läskris i svensk skola, sade skolministern på en digital pressträff.

Pressträffen hölls från Bryssel där Lotta Edholm befann sig för att hålla i ett möte för skolministrar i EU.

Enligt undersökningen har de elever som ligger på låga nivåer i läsning ökat från 12 procent 2016 till 19 procent 2021.

– Om det fortsätter riskerar vi att se en generation av funktionella analfabeter. Det är något vi måste ta på stort allvar.

För att komma till rätta med läskrisen behöver svensk skola gå tillbaka till grunderna, konstaterade ministern. Mer fokus på läsning, fler böcker och mindre skärmtid.

– Det är inte minst viktigt för pojkarnas läsutveckling som konsekvent är sämre.

Läslyftet har varit en lyckad satsning, enligt Lotta Edholm, och regeringen lägger pengar på en förlängning.

Utöver det vill regeringen se tidigare insatser, utökad undervisningstid i lågstadiet och förstärkt satsning på lovskola, även för de yngre barnen. Fler speciallärare behövs, liksom förändrad lärarutbildning och mer trygghet och arbetsro, slog skolministern fast.

– Socialtjänstens arbete är också viktigt och här satsar vi på skolsociala team som ska hjälpa elever med problematisk skolfrånvaro att komma tillbaka.

Att Lotta Edholm inte nämnde bemannade skolbibliotek som en åtgärd för att förbättra läsningen bland svenska elever noterades på flera håll.

”Skolbibliotek?” frågar sig kort och gott signaturen KlaraBella på Twitter i samband med pressträffen.

Björn Orring, tillförordnad generalsekreterare i Svensk biblioteksförening skriver i en kommentar att ett effektivt sätt att höja läsnivåerna är att se till att alla skolor har skolbibliotek med en utbildad skolbibliotekarie. ”Vi förväntar oss därför att regeringen snarast lägger ett lagförslag om bemannade skolbibliotek.”

Klara Önnerfält och Lotta Davidson-Bask som gör podden Flödet saknade också frågan om skolbibliotek, och fick svaret att regeringen arbetar med frågan, skriver de på Twitter.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min