Snart dags att söka Stärkta bibliotek – för sista gången

27 jan 2023 • 2 min

Alla landets kommuner har någon gång sökt bidrag från Stärkta bibliotek. När det snart är dags att söka igen är det för sista gången. Men nya stöd ska utredas.

Cecilia Brisander. Foto: Kulturrådet

Budgeten för Stärkta bibliotek har halverats, från 150 miljoner kronor per år till 75 miljoner under 2023. Syftet med satsningen som Kulturrådet genomfört sedan 2018, på uppdrag av den dåvarande regeringen, har varit att stärka folkbiblioteken i Sverige, att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.

– Biblioteken har gjort en mängd olika insatser under de gångna åren, även under pandemin som hade sina utmaningar. När det gäller Stärkta bibliotek har vi genom alla bidragsomgångar haft ett högt söktryck. Sammantaget har alla 290 kommuner någon gång eller flera, sökt bidraget. Det är vår förhoppning att så många som möjligt söker, säger Cecilia Brisander, handläggare på Kulturrådet.

– Ökad tillgänglighet kan se ut på en mängd olika sätt. Tillgänglighet till lokalen genom många satsningar på mer öppna bibliotek och på att vara uppsökande på olika sätt, tillgänglighetsanpassningar i rum, i bemötande. Det kan också handla om tillgänglighet genom samverkan, om att öppna upp biblioteket och om att göra insatser tillsammans med invånarna, användarna och icke-användarna.

Fakta Webbinarium om Stärkta bibliotek

  • På torsdag den 2 februari arrangeras ett webbinarium där Kulturrådet informerar om den kommande bidragsomgången och svarar på frågor.
  • Kulturrådet informerar bland annat om vad de gärna ser att biblioteken söker för och vad de inte kommer att prioritera.
  • Föranmälan sker senast den 31 januari.
I vår är det alltså dags igen. Bidraget kan sökas mellan den 7 mars och den 4 april. Och i år alltså för sista gången. Kulturrådet har dock fått ett nytt uppdrag av regeringen. Man ska under året, fram till den första december, analysera folkbibliotekens framtida behov och identifiera möjliga former för statens stöd till folkbiblioteksverksamhet. Stärkta bibliotek ska ligga till grund för den analysen.

Cecilia Brisander menar att Stärkta bibliotek har givit många bibliotek möjligheter att lokalt göra insatser utifrån de behov som finns. Dessutom har man på flera håll kunnat prova och vara innovativa i sin verksamhetsutveckling.

Finns det en risk att biblioteken inte kommer att kunna vara lika innovativa framöver?

– Vi på Kulturrådet har alltid tryckt på långsiktighet och hållbarhet och på hur insatserna kan implementeras i den ordinarie verksamheten. Men det är en så stor och bred satsning så det är svårt att prata i generella termer, säger Cecilia Brisander.

0 kommentarer

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min