Snart dags att söka Stärkta bibliotek – för sista gången

27 jan 2023 • 2 min

Alla landets kommuner har någon gång sökt bidrag från Stärkta bibliotek. När det snart är dags att söka igen är det för sista gången. Men nya stöd ska utredas.

Cecilia Brisander. Foto: Kulturrådet

Budgeten för Stärkta bibliotek har halverats, från 150 miljoner kronor per år till 75 miljoner under 2023. Syftet med satsningen som Kulturrådet genomfört sedan 2018, på uppdrag av den dåvarande regeringen, har varit att stärka folkbiblioteken i Sverige, att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.

– Biblioteken har gjort en mängd olika insatser under de gångna åren, även under pandemin som hade sina utmaningar. När det gäller Stärkta bibliotek har vi genom alla bidragsomgångar haft ett högt söktryck. Sammantaget har alla 290 kommuner någon gång eller flera, sökt bidraget. Det är vår förhoppning att så många som möjligt söker, säger Cecilia Brisander, handläggare på Kulturrådet.

– Ökad tillgänglighet kan se ut på en mängd olika sätt. Tillgänglighet till lokalen genom många satsningar på mer öppna bibliotek och på att vara uppsökande på olika sätt, tillgänglighetsanpassningar i rum, i bemötande. Det kan också handla om tillgänglighet genom samverkan, om att öppna upp biblioteket och om att göra insatser tillsammans med invånarna, användarna och icke-användarna.

Fakta Webbinarium om Stärkta bibliotek

  • På torsdag den 2 februari arrangeras ett webbinarium där Kulturrådet informerar om den kommande bidragsomgången och svarar på frågor.
  • Kulturrådet informerar bland annat om vad de gärna ser att biblioteken söker för och vad de inte kommer att prioritera.
  • Föranmälan sker senast den 31 januari.
I vår är det alltså dags igen. Bidraget kan sökas mellan den 7 mars och den 4 april. Och i år alltså för sista gången. Kulturrådet har dock fått ett nytt uppdrag av regeringen. Man ska under året, fram till den första december, analysera folkbibliotekens framtida behov och identifiera möjliga former för statens stöd till folkbiblioteksverksamhet. Stärkta bibliotek ska ligga till grund för den analysen.

Cecilia Brisander menar att Stärkta bibliotek har givit många bibliotek möjligheter att lokalt göra insatser utifrån de behov som finns. Dessutom har man på flera håll kunnat prova och vara innovativa i sin verksamhetsutveckling.

Finns det en risk att biblioteken inte kommer att kunna vara lika innovativa framöver?

– Vi på Kulturrådet har alltid tryckt på långsiktighet och hållbarhet och på hur insatserna kan implementeras i den ordinarie verksamheten. Men det är en så stor och bred satsning så det är svårt att prata i generella termer, säger Cecilia Brisander.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min

Debatt

Vi bygger demokratin starkare

Örebro bibliotek har anställt en bibliotekssocionom och därmed försökt definiera gränsen för bibliotekssystemet. Genom att ta vårt uppdrag på allvar kan vi hjälpas åt att överbrygga klyftorna i samhället, skriver Lars Hilmersson och Lotta Perkiö.

14 mar 2023 • 4 min

Reportage

Livsviktiga boktips bakom galler

I 18 år har Thomas Öhnell levererat lästips och begärt in sena boklån från långtidsdömda på Hall. När nya regeringen ropar efter hårdare straff och högre murar är det inte första gången han hör det. ”Jag blir alltid lite orolig.”

13 mar 2023 • 4 min