Snart dags att söka Stärkta bibliotek – för sista gången

27 jan 2023 • 2 min

Alla landets kommuner har någon gång sökt bidrag från Stärkta bibliotek. När det snart är dags att söka igen är det för sista gången. Men nya stöd ska utredas.

Cecilia Brisander. Foto: Kulturrådet

Budgeten för Stärkta bibliotek har halverats, från 150 miljoner kronor per år till 75 miljoner under 2023. Syftet med satsningen som Kulturrådet genomfört sedan 2018, på uppdrag av den dåvarande regeringen, har varit att stärka folkbiblioteken i Sverige, att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.

– Biblioteken har gjort en mängd olika insatser under de gångna åren, även under pandemin som hade sina utmaningar. När det gäller Stärkta bibliotek har vi genom alla bidragsomgångar haft ett högt söktryck. Sammantaget har alla 290 kommuner någon gång eller flera, sökt bidraget. Det är vår förhoppning att så många som möjligt söker, säger Cecilia Brisander, handläggare på Kulturrådet.

– Ökad tillgänglighet kan se ut på en mängd olika sätt. Tillgänglighet till lokalen genom många satsningar på mer öppna bibliotek och på att vara uppsökande på olika sätt, tillgänglighetsanpassningar i rum, i bemötande. Det kan också handla om tillgänglighet genom samverkan, om att öppna upp biblioteket och om att göra insatser tillsammans med invånarna, användarna och icke-användarna.

Fakta Webbinarium om Stärkta bibliotek

  • På torsdag den 2 februari arrangeras ett webbinarium där Kulturrådet informerar om den kommande bidragsomgången och svarar på frågor.
  • Kulturrådet informerar bland annat om vad de gärna ser att biblioteken söker för och vad de inte kommer att prioritera.
  • Föranmälan sker senast den 31 januari.
I vår är det alltså dags igen. Bidraget kan sökas mellan den 7 mars och den 4 april. Och i år alltså för sista gången. Kulturrådet har dock fått ett nytt uppdrag av regeringen. Man ska under året, fram till den första december, analysera folkbibliotekens framtida behov och identifiera möjliga former för statens stöd till folkbiblioteksverksamhet. Stärkta bibliotek ska ligga till grund för den analysen.

Cecilia Brisander menar att Stärkta bibliotek har givit många bibliotek möjligheter att lokalt göra insatser utifrån de behov som finns. Dessutom har man på flera håll kunnat prova och vara innovativa i sin verksamhetsutveckling.

Finns det en risk att biblioteken inte kommer att kunna vara lika innovativa framöver?

– Vi på Kulturrådet har alltid tryckt på långsiktighet och hållbarhet och på hur insatserna kan implementeras i den ordinarie verksamheten. Men det är en så stor och bred satsning så det är svårt att prata i generella termer, säger Cecilia Brisander.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min