Splittrad syn på bibliotekens roll i totalförsvaret

12 apr 2022 • 2 min

Bibliotekens roll i totalförsvaret har varit uppe till diskussion många gånger, men vad säger bibliotekarierna själva? Det varierar stort, konstaterar Gunnar Hellenstam, nyutexaminerad bibliotekarie.

Gunnar Hellenstam, nyutexaminerad bibliotekarie vid Umeå universitet, skrev examensarbete om bibliotekens roll i totalförsvaret.

I sitt examensarbete undersökte han om det finns en samsyn bland bibliotekarier när det gäller folkbibliotekens roll om det skulle bli krig eller i andra kriser. Det gör det inte konstaterar Gunnar Hellenstam. Dessutom varierar bilden av vad totalförsvaret är stort i yrkeskåren.

– Många tänker på grönklädda män i militären och inte på totalförsvaret som ett paraply över både civilt och militärt försvar, säger han.

Vilken roll skulle då biblioteken kunna ha i totalförsvaret? Gunnar Hellenstam hänvisar till förslaget om nationell biblioteksplan där uppgiften att tillhandahålla information och motarbeta desinformation väger tungt. Men biblioteken kan också ha en annan funktion, påpekar han.

– Jag lyfter fram en annan aspekt, den om bibliotekens roll som social infrastruktur som kan vara minst lika viktig.

Det handlar bland annat om bibliotekens arbete för att motverka utanförskap.

– Det skulle, i ett försvarssammanhang, kunna kopplas till det som kallas försvarsvilja där det spelar roll om man ser samhället som en helhet där vi i en kris går samman och stöttar och hjälper varandra, snarare än som olika grupperingar av människor som i en kris isolerar sig och ser varandra som ett hot.

Vilken roll, om någon, som biblioteken ska ha i totalförsvaret råder det delade meningar om. Det blev också tydligt i de samtal som Gunnar Hellenstam förde. Flera var också tveksamma till om biblioteken överhuvudtaget borde vara en del av totalförsvaret.

– Många har reservationer och tveksamheter, men de grundar sig på olika saker och skiljer sig från respondent till respondent.

När Gunnar Hellenstam påbörjade sitt arbete med examensarbetet om bibliotekens roll i kris befann sig Sverige och världen i en pandemi.

– Ämnet kändes aktuellt mot bakgrund av coronakrisen. Och nu med tanke på vad som har hänt i Ukraina känns det ännu mer aktuellt. Det visar hur fort det kan gå från relativt lugn till totalt kaos. Därför är det här viktiga frågor att ta ställning till redan innan något händer, säger han.

– Det som är det svåra är att förbereda sig för det oväntade.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min