Splittrad syn på bibliotekens roll i totalförsvaret

12 apr 2022 • 2 min

Bibliotekens roll i totalförsvaret har varit uppe till diskussion många gånger, men vad säger bibliotekarierna själva? Det varierar stort, konstaterar Gunnar Hellenstam, nyutexaminerad bibliotekarie.

Gunnar Hellenstam, nyutexaminerad bibliotekarie vid Umeå universitet, skrev examensarbete om bibliotekens roll i totalförsvaret.

I sitt examensarbete undersökte han om det finns en samsyn bland bibliotekarier när det gäller folkbibliotekens roll om det skulle bli krig eller i andra kriser. Det gör det inte konstaterar Gunnar Hellenstam. Dessutom varierar bilden av vad totalförsvaret är stort i yrkeskåren.

– Många tänker på grönklädda män i militären och inte på totalförsvaret som ett paraply över både civilt och militärt försvar, säger han.

Vilken roll skulle då biblioteken kunna ha i totalförsvaret? Gunnar Hellenstam hänvisar till förslaget om nationell biblioteksplan där uppgiften att tillhandahålla information och motarbeta desinformation väger tungt. Men biblioteken kan också ha en annan funktion, påpekar han.

– Jag lyfter fram en annan aspekt, den om bibliotekens roll som social infrastruktur som kan vara minst lika viktig.

Det handlar bland annat om bibliotekens arbete för att motverka utanförskap.

– Det skulle, i ett försvarssammanhang, kunna kopplas till det som kallas försvarsvilja där det spelar roll om man ser samhället som en helhet där vi i en kris går samman och stöttar och hjälper varandra, snarare än som olika grupperingar av människor som i en kris isolerar sig och ser varandra som ett hot.

Vilken roll, om någon, som biblioteken ska ha i totalförsvaret råder det delade meningar om. Det blev också tydligt i de samtal som Gunnar Hellenstam förde. Flera var också tveksamma till om biblioteken överhuvudtaget borde vara en del av totalförsvaret.

– Många har reservationer och tveksamheter, men de grundar sig på olika saker och skiljer sig från respondent till respondent.

När Gunnar Hellenstam påbörjade sitt arbete med examensarbetet om bibliotekens roll i kris befann sig Sverige och världen i en pandemi.

– Ämnet kändes aktuellt mot bakgrund av coronakrisen. Och nu med tanke på vad som har hänt i Ukraina känns det ännu mer aktuellt. Det visar hur fort det kan gå från relativt lugn till totalt kaos. Därför är det här viktiga frågor att ta ställning till redan innan något händer, säger han.

– Det som är det svåra är att förbereda sig för det oväntade.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min