Splittrad syn på bibliotekens roll i totalförsvaret

12 apr 2022 • 2 min

Bibliotekens roll i totalförsvaret har varit uppe till diskussion många gånger, men vad säger bibliotekarierna själva? Det varierar stort, konstaterar Gunnar Hellenstam, nyutexaminerad bibliotekarie.

Gunnar Hellenstam, nyutexaminerad bibliotekarie vid Umeå universitet, skrev examensarbete om bibliotekens roll i totalförsvaret.

I sitt examensarbete undersökte han om det finns en samsyn bland bibliotekarier när det gäller folkbibliotekens roll om det skulle bli krig eller i andra kriser. Det gör det inte konstaterar Gunnar Hellenstam. Dessutom varierar bilden av vad totalförsvaret är stort i yrkeskåren.

– Många tänker på grönklädda män i militären och inte på totalförsvaret som ett paraply över både civilt och militärt försvar, säger han.

Vilken roll skulle då biblioteken kunna ha i totalförsvaret? Gunnar Hellenstam hänvisar till förslaget om nationell biblioteksplan där uppgiften att tillhandahålla information och motarbeta desinformation väger tungt. Men biblioteken kan också ha en annan funktion, påpekar han.

– Jag lyfter fram en annan aspekt, den om bibliotekens roll som social infrastruktur som kan vara minst lika viktig.

Det handlar bland annat om bibliotekens arbete för att motverka utanförskap.

– Det skulle, i ett försvarssammanhang, kunna kopplas till det som kallas försvarsvilja där det spelar roll om man ser samhället som en helhet där vi i en kris går samman och stöttar och hjälper varandra, snarare än som olika grupperingar av människor som i en kris isolerar sig och ser varandra som ett hot.

Vilken roll, om någon, som biblioteken ska ha i totalförsvaret råder det delade meningar om. Det blev också tydligt i de samtal som Gunnar Hellenstam förde. Flera var också tveksamma till om biblioteken överhuvudtaget borde vara en del av totalförsvaret.

– Många har reservationer och tveksamheter, men de grundar sig på olika saker och skiljer sig från respondent till respondent.

När Gunnar Hellenstam påbörjade sitt arbete med examensarbetet om bibliotekens roll i kris befann sig Sverige och världen i en pandemi.

– Ämnet kändes aktuellt mot bakgrund av coronakrisen. Och nu med tanke på vad som har hänt i Ukraina känns det ännu mer aktuellt. Det visar hur fort det kan gå från relativt lugn till totalt kaos. Därför är det här viktiga frågor att ta ställning till redan innan något händer, säger han.

– Det som är det svåra är att förbereda sig för det oväntade.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min