Budgeten: oklart om stärkta bibliotek

8 nov 2022 • < 1 min

Satsningen på stärkta bibliotek tas bort, enligt budgetpropositionen. Vid den pressträff som fortfarande pågår hävdar dock kulturminister Parisa Liljestrand att stödet blir kvar, dock halverat jämfört med i år.

Karin Linder, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening. Foto: Elisabeth Ohlson

Den satsning som har funnits för folkbiblioteken sedan 2018, Stärkta bibliotek, tas bort. Det framkommer i regeringens budgetpropositionen för 2023 som presenterades på tisdagsmorgonen.

Vid en pressträff med kulturminister Parisa Liljestrand som inleddes klockan 11 framkom dock en annan uppgift om framtiden för stärkta bibliotek. Enligt ministern blir stödet kvar och kommer nästa år att uppgå till mig 75 miljoner kronor. Detta, om uppgiften är korrekt, är i så fall en halvering av anslaget jämfört med i år.

Läs mer ›› Parisa Liljestrand: budgeten präglas av tuff ekonomisk tid

I budgeten varnas det samtidigt det för sämre ekonomi i kommunerna på grund av inflationen. Det gör att folkbiblioteken riskerar att tvingas till besparingar. Dålig timing, säger Karin Linder, Svensk biblioteksförening, i ett inlägg på föreningens hemsida.

– Sammanfattningsvis är det en svag budget för bibliotekssektorn och det finns ett stort behov av opinionsbildande arbete gentemot den nya regeringen, säger Karin Linder.

Hon saknar också satsningar på bemannade skolbibliotek.

– Vi saknar besked kring flera viktiga framtidsfrågor för biblioteken. Det sägs inget om när regeringens löfte om förstärkta skolbibliotek ska genomföras. Det statliga bidrag som infördes 2022 till skolbibliotek tas dessutom bort.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min