Budgeten: oklart om stärkta bibliotek

8 nov 2022 • < 1 min

Satsningen på stärkta bibliotek tas bort, enligt budgetpropositionen. Vid den pressträff som fortfarande pågår hävdar dock kulturminister Parisa Liljestrand att stödet blir kvar, dock halverat jämfört med i år.

Karin Linder, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening. Foto: Elisabeth Ohlson

Den satsning som har funnits för folkbiblioteken sedan 2018, Stärkta bibliotek, tas bort. Det framkommer i regeringens budgetpropositionen för 2023 som presenterades på tisdagsmorgonen.

Vid en pressträff med kulturminister Parisa Liljestrand som inleddes klockan 11 framkom dock en annan uppgift om framtiden för stärkta bibliotek. Enligt ministern blir stödet kvar och kommer nästa år att uppgå till mig 75 miljoner kronor. Detta, om uppgiften är korrekt, är i så fall en halvering av anslaget jämfört med i år.

Läs mer ›› Parisa Liljestrand: budgeten präglas av tuff ekonomisk tid

I budgeten varnas det samtidigt det för sämre ekonomi i kommunerna på grund av inflationen. Det gör att folkbiblioteken riskerar att tvingas till besparingar. Dålig timing, säger Karin Linder, Svensk biblioteksförening, i ett inlägg på föreningens hemsida.

– Sammanfattningsvis är det en svag budget för bibliotekssektorn och det finns ett stort behov av opinionsbildande arbete gentemot den nya regeringen, säger Karin Linder.

Hon saknar också satsningar på bemannade skolbibliotek.

– Vi saknar besked kring flera viktiga framtidsfrågor för biblioteken. Det sägs inget om när regeringens löfte om förstärkta skolbibliotek ska genomföras. Det statliga bidrag som infördes 2022 till skolbibliotek tas dessutom bort.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Startar bibliotek för social rättvisa

Organisationen Helamalmö startar sitt andra bibliotek. Ambitionen är samarbeta med universitetsbibliotek runtom i landet. ”När nya rapporter kommer så ska man kunna läsa dem hos oss”, säger verksamhetsledaren Nicolas Lunabba.

28 mar 2023 • 2 min

Debatt

Behövs folkbibliotekens eget museum?

Trots uppmärksamhet och uppskattning är framtiden för Biblioteksmuseet i Borås oviss. Det behövs bidrag till drift och fler engagerade individer – "och det brådskar", skriver Biblioteksmuseiföreningens ordförande Tommy Olsson.

27 mar 2023 • 3 min

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min