Halverat stöd till stärkta bibliotek

8 nov 2022 • 2 min

Regeringens anslag till stärkta bibliotek halveras 2023 jämfört med i år. Det framkom vid en pressträff med kulturminister Parisa Liljestrand på tisdagsförmiddagen.

Vid en pressträff på tisdagsförmiddagen presenterade kulturminister Parisa Liljestrand (M) kulturens delar av nästa års statsbudget. Ett besked var att bidraget till stärkta bibliotek halveras jämfört med i år.

I budgeten för 2023 lägger regeringen 75 miljoner kronor på stimulansbidraget för stärkta bibliotek, uppgav kulturminister Parisa Liljestrand (M) under en pressträff på tisdagsförmiddagen.

Biblioteksbladet fick möjlighet att intervjua kulturministern efter pressträffen och frågade då hur hon tänker kring anslaget (som enligt de otydliga skrivningarna i själva budgetpropositionen snarare ser ut att försvinna helt).

75 miljoner är ju egentligen en halvering mot i år då anslaget har uppgått till 150 miljoner?

– Det stämmer. I år ligger det två gånger pengarna och precis som jag nämnde under presskonferensen så är det här en budget som framför allt präglas av en extremt tuff ekonomisk tid. Att vi i den tiden ändå lyckas värna kulturbudgeten och lägga 75 miljoner till Stärkta bibliotek, det är jag glad för.

Även om det är mindre pengar än i år?

– Så är det.

Folkbiblioteken riskerar att drabbas av att kommunerna är tvungna att spara pengar. Hur kan regeringen hjälpa folkbiblioteken i det läget?

– Jag tänker att det är viktigt att komma ihåg att kulturbudgeten som jag har presenterat i dag, den är en del i en större budget för riket. I finansministerns budget ingår det riktade generella statsbidrag till kommuner och regioner, på sex miljarder kronor. Alltså en ökning med sex miljarder kronor. Det är naturligtvis också något som kommunerna och regionerna kommer att kunna använda i denna sektor.

1 kommentarer

  1. Det är med nedslagenhet och besvikelse jag ser hur man drar undan medel för biblioteken. Jag har arbetat 37 år som lärare och biblioteken har varit viktiga i min lärargärning för att uppnå de undervisningsmål jag har haft leva upp till. Det har oftast varit så att vi har som lärare fått hoppa in då och då för att hjälpa till när bibliotekspersonal saknats på grund av ekonomi. Bibliotekspersonal är en del av det begrepp som vi benämner som bibliotek. Läser nu som pensionär en distanskurs vid Lunds Universitet som heter ”Bibliotekens historia” och det är slående vilken grundmurad faktor just biblioteken har varit och är genom historien, för bildning, undervisning och forskning, ja för mänsklig kulturell utveckling över huvud taget. Att börja karva och skära i denna sektor är lika förödande som att börja karva och ta bort inom medicin och utbildning över huvud taget.

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min