Halverat stöd till stärkta bibliotek

8 nov 2022 • 2 min

Regeringens anslag till stärkta bibliotek halveras 2023 jämfört med i år. Det framkom vid en pressträff med kulturminister Parisa Liljestrand på tisdagsförmiddagen.

Vid en pressträff på tisdagsförmiddagen presenterade kulturminister Parisa Liljestrand (M) kulturens delar av nästa års statsbudget. Ett besked var att bidraget till stärkta bibliotek halveras jämfört med i år.

I budgeten för 2023 lägger regeringen 75 miljoner kronor på stimulansbidraget för stärkta bibliotek, uppgav kulturminister Parisa Liljestrand (M) under en pressträff på tisdagsförmiddagen.

Biblioteksbladet fick möjlighet att intervjua kulturministern efter pressträffen och frågade då hur hon tänker kring anslaget (som enligt de otydliga skrivningarna i själva budgetpropositionen snarare ser ut att försvinna helt).

75 miljoner är ju egentligen en halvering mot i år då anslaget har uppgått till 150 miljoner?

– Det stämmer. I år ligger det två gånger pengarna och precis som jag nämnde under presskonferensen så är det här en budget som framför allt präglas av en extremt tuff ekonomisk tid. Att vi i den tiden ändå lyckas värna kulturbudgeten och lägga 75 miljoner till Stärkta bibliotek, det är jag glad för.

Även om det är mindre pengar än i år?

– Så är det.

Folkbiblioteken riskerar att drabbas av att kommunerna är tvungna att spara pengar. Hur kan regeringen hjälpa folkbiblioteken i det läget?

– Jag tänker att det är viktigt att komma ihåg att kulturbudgeten som jag har presenterat i dag, den är en del i en större budget för riket. I finansministerns budget ingår det riktade generella statsbidrag till kommuner och regioner, på sex miljarder kronor. Alltså en ökning med sex miljarder kronor. Det är naturligtvis också något som kommunerna och regionerna kommer att kunna använda i denna sektor.

1 kommentarer

  1. Det är med nedslagenhet och besvikelse jag ser hur man drar undan medel för biblioteken. Jag har arbetat 37 år som lärare och biblioteken har varit viktiga i min lärargärning för att uppnå de undervisningsmål jag har haft leva upp till. Det har oftast varit så att vi har som lärare fått hoppa in då och då för att hjälpa till när bibliotekspersonal saknats på grund av ekonomi. Bibliotekspersonal är en del av det begrepp som vi benämner som bibliotek. Läser nu som pensionär en distanskurs vid Lunds Universitet som heter ”Bibliotekens historia” och det är slående vilken grundmurad faktor just biblioteken har varit och är genom historien, för bildning, undervisning och forskning, ja för mänsklig kulturell utveckling över huvud taget. Att börja karva och skära i denna sektor är lika förödande som att börja karva och ta bort inom medicin och utbildning över huvud taget.

Senaste nytt

Nyheter

Startar bibliotek för social rättvisa

Organisationen Helamalmö startar sitt andra bibliotek. Ambitionen är samarbeta med universitetsbibliotek runtom i landet. ”När nya rapporter kommer så ska man kunna läsa dem hos oss”, säger verksamhetsledaren Nicolas Lunabba.

28 mar 2023 • 2 min

Debatt

Behövs folkbibliotekens eget museum?

Trots uppmärksamhet och uppskattning är framtiden för Biblioteksmuseet i Borås oviss. Det behövs bidrag till drift och fler engagerade individer – "och det brådskar", skriver Biblioteksmuseiföreningens ordförande Tommy Olsson.

27 mar 2023 • 3 min

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min