Halverat stöd till stärkta bibliotek

8 nov 2022 • 2 min

Regeringens anslag till stärkta bibliotek halveras 2023 jämfört med i år. Det framkom vid en pressträff med kulturminister Parisa Liljestrand på tisdagsförmiddagen.

Vid en pressträff på tisdagsförmiddagen presenterade kulturminister Parisa Liljestrand (M) kulturens delar av nästa års statsbudget. Ett besked var att bidraget till stärkta bibliotek halveras jämfört med i år.

I budgeten för 2023 lägger regeringen 75 miljoner kronor på stimulansbidraget för stärkta bibliotek, uppgav kulturminister Parisa Liljestrand (M) under en pressträff på tisdagsförmiddagen.

Biblioteksbladet fick möjlighet att intervjua kulturministern efter pressträffen och frågade då hur hon tänker kring anslaget (som enligt de otydliga skrivningarna i själva budgetpropositionen snarare ser ut att försvinna helt).

75 miljoner är ju egentligen en halvering mot i år då anslaget har uppgått till 150 miljoner?

– Det stämmer. I år ligger det två gånger pengarna och precis som jag nämnde under presskonferensen så är det här en budget som framför allt präglas av en extremt tuff ekonomisk tid. Att vi i den tiden ändå lyckas värna kulturbudgeten och lägga 75 miljoner till Stärkta bibliotek, det är jag glad för.

Även om det är mindre pengar än i år?

– Så är det.

Folkbiblioteken riskerar att drabbas av att kommunerna är tvungna att spara pengar. Hur kan regeringen hjälpa folkbiblioteken i det läget?

– Jag tänker att det är viktigt att komma ihåg att kulturbudgeten som jag har presenterat i dag, den är en del i en större budget för riket. I finansministerns budget ingår det riktade generella statsbidrag till kommuner och regioner, på sex miljarder kronor. Alltså en ökning med sex miljarder kronor. Det är naturligtvis också något som kommunerna och regionerna kommer att kunna använda i denna sektor.

1 kommentarer

  1. Det är med nedslagenhet och besvikelse jag ser hur man drar undan medel för biblioteken. Jag har arbetat 37 år som lärare och biblioteken har varit viktiga i min lärargärning för att uppnå de undervisningsmål jag har haft leva upp till. Det har oftast varit så att vi har som lärare fått hoppa in då och då för att hjälpa till när bibliotekspersonal saknats på grund av ekonomi. Bibliotekspersonal är en del av det begrepp som vi benämner som bibliotek. Läser nu som pensionär en distanskurs vid Lunds Universitet som heter ”Bibliotekens historia” och det är slående vilken grundmurad faktor just biblioteken har varit och är genom historien, för bildning, undervisning och forskning, ja för mänsklig kulturell utveckling över huvud taget. Att börja karva och skära i denna sektor är lika förödande som att börja karva och ta bort inom medicin och utbildning över huvud taget.

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Den judiska kulturen tar plats på bokmässan

Ett av Bokmässans teman i år är judisk kultur. Bland annat visar Resursbiblioteket för jiddisch sitt nya minoritetskit. Tanken är att bibliotek ska kunna, på ett enkelt sätt synliggöra judisk kultur i biblioteksrummet.

29 sep 2023 • 3 min

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min