För att fler ska få tillgång till allt

28 aug 2013 • < 1 min

Övertorneå har Sveriges flitigaste låntagare och i Tingsryd bor landets näst flitigaste. När det gäller Sveriges flitigaste biblioteksbesökare  bor de...

Övertorneå har Sveriges flitigaste låntagare och i Tingsryd bor landets näst flitigaste. När det gäller Sveriges flitigaste biblioteksbesökare  bor de i Åre och sett till län kan man t ex konstatera att barn och vuxna i Västerbottens län besöker sina bibliotek oftare och lånar fler böcker än invånarna i alla andra av Sveriges län. Och så där kan man hålla på. Svensk Biblioteksförenings rapporter med statistik över situationen på landets folkbibliotek är ett eldorado för den som vill bita kalender och jämföra på kors och tvärs. Och de brukar väcka stort intresse medialt både lokalt och regionalt.

Det är för åttonde året i rad som Svensk Biblioteksförening publicerar 311 rapporter – en för varje kommun, län och region – med statistik som ger fingervisningar om läget på landets folkbibliotek. Det statistiska materialet i rapporterna anger uppgifter för år 2012 och de fyra föregående åren för att man ska kunna göra jämförelser över tid. För det statistiska underlaget står Kungliga biblioteket, Statens kulturråd och Statistiska centralbyrån.

I det statistiska materialet kan man bland annat, förutom besök, utlån, bokbestånd etc få besked om driftskostnader, personaltäthet och AV-bestånd och antal nyförvärvade medier per invånare och mycket mer. Både de länsvisa och kommunala rapporterna rymmer, liksom tidigare, även nyckeltal för landets samlade folkbibliotek.

Från föreningens sida hoppas man att rapporterna ska stimulera till diskussioner om bibliotekens verksamhet och effekter. Vidare att de kan bidra till att lyfta fram såväl goda exempel som förbättringsområden. Underlaget kan bidra till åtgärder som ger fler får tillgång till bibliotekets alla resurser.

Samtliga rapporter finns att hämta från Svensk Biblioteksförenings hemsida eller här

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Bibliotek oförberedda på lag om tillgänglighet

Nästa sommar träder en ny lag om tillgängliga medier i kraft. Myndigheten för tillgängliga medier informerar just nu bibliotekspersonal, men bilden är ännu oklar. "Vi vet inte riktigt hur bibliotek och läsare kommer påverkas."

23 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min