För att fler ska få tillgång till allt

28 aug 2013 • < 1 min

Övertorneå har Sveriges flitigaste låntagare och i Tingsryd bor landets näst flitigaste. När det gäller Sveriges flitigaste biblioteksbesökare  bor de...

Övertorneå har Sveriges flitigaste låntagare och i Tingsryd bor landets näst flitigaste. När det gäller Sveriges flitigaste biblioteksbesökare  bor de i Åre och sett till län kan man t ex konstatera att barn och vuxna i Västerbottens län besöker sina bibliotek oftare och lånar fler böcker än invånarna i alla andra av Sveriges län. Och så där kan man hålla på. Svensk Biblioteksförenings rapporter med statistik över situationen på landets folkbibliotek är ett eldorado för den som vill bita kalender och jämföra på kors och tvärs. Och de brukar väcka stort intresse medialt både lokalt och regionalt.

Det är för åttonde året i rad som Svensk Biblioteksförening publicerar 311 rapporter – en för varje kommun, län och region – med statistik som ger fingervisningar om läget på landets folkbibliotek. Det statistiska materialet i rapporterna anger uppgifter för år 2012 och de fyra föregående åren för att man ska kunna göra jämförelser över tid. För det statistiska underlaget står Kungliga biblioteket, Statens kulturråd och Statistiska centralbyrån.

I det statistiska materialet kan man bland annat, förutom besök, utlån, bokbestånd etc få besked om driftskostnader, personaltäthet och AV-bestånd och antal nyförvärvade medier per invånare och mycket mer. Både de länsvisa och kommunala rapporterna rymmer, liksom tidigare, även nyckeltal för landets samlade folkbibliotek.

Från föreningens sida hoppas man att rapporterna ska stimulera till diskussioner om bibliotekens verksamhet och effekter. Vidare att de kan bidra till att lyfta fram såväl goda exempel som förbättringsområden. Underlaget kan bidra till åtgärder som ger fler får tillgång till bibliotekets alla resurser.

Samtliga rapporter finns att hämta från Svensk Biblioteksförenings hemsida eller här

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min