För att fler ska få tillgång till allt

28 aug 2013 • < 1 min

Övertorneå har Sveriges flitigaste låntagare och i Tingsryd bor landets näst flitigaste. När det gäller Sveriges flitigaste biblioteksbesökare  bor de...

Övertorneå har Sveriges flitigaste låntagare och i Tingsryd bor landets näst flitigaste. När det gäller Sveriges flitigaste biblioteksbesökare  bor de i Åre och sett till län kan man t ex konstatera att barn och vuxna i Västerbottens län besöker sina bibliotek oftare och lånar fler böcker än invånarna i alla andra av Sveriges län. Och så där kan man hålla på. Svensk Biblioteksförenings rapporter med statistik över situationen på landets folkbibliotek är ett eldorado för den som vill bita kalender och jämföra på kors och tvärs. Och de brukar väcka stort intresse medialt både lokalt och regionalt.

Det är för åttonde året i rad som Svensk Biblioteksförening publicerar 311 rapporter – en för varje kommun, län och region – med statistik som ger fingervisningar om läget på landets folkbibliotek. Det statistiska materialet i rapporterna anger uppgifter för år 2012 och de fyra föregående åren för att man ska kunna göra jämförelser över tid. För det statistiska underlaget står Kungliga biblioteket, Statens kulturråd och Statistiska centralbyrån.

I det statistiska materialet kan man bland annat, förutom besök, utlån, bokbestånd etc få besked om driftskostnader, personaltäthet och AV-bestånd och antal nyförvärvade medier per invånare och mycket mer. Både de länsvisa och kommunala rapporterna rymmer, liksom tidigare, även nyckeltal för landets samlade folkbibliotek.

Från föreningens sida hoppas man att rapporterna ska stimulera till diskussioner om bibliotekens verksamhet och effekter. Vidare att de kan bidra till att lyfta fram såväl goda exempel som förbättringsområden. Underlaget kan bidra till åtgärder som ger fler får tillgång till bibliotekets alla resurser.

Samtliga rapporter finns att hämta från Svensk Biblioteksförenings hemsida eller här

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min