För att fler ska få tillgång till allt

28 aug 2013 • < 1 min

Övertorneå har Sveriges flitigaste låntagare och i Tingsryd bor landets näst flitigaste. När det gäller Sveriges flitigaste biblioteksbesökare  bor de...

Övertorneå har Sveriges flitigaste låntagare och i Tingsryd bor landets näst flitigaste. När det gäller Sveriges flitigaste biblioteksbesökare  bor de i Åre och sett till län kan man t ex konstatera att barn och vuxna i Västerbottens län besöker sina bibliotek oftare och lånar fler böcker än invånarna i alla andra av Sveriges län. Och så där kan man hålla på. Svensk Biblioteksförenings rapporter med statistik över situationen på landets folkbibliotek är ett eldorado för den som vill bita kalender och jämföra på kors och tvärs. Och de brukar väcka stort intresse medialt både lokalt och regionalt.

Det är för åttonde året i rad som Svensk Biblioteksförening publicerar 311 rapporter – en för varje kommun, län och region – med statistik som ger fingervisningar om läget på landets folkbibliotek. Det statistiska materialet i rapporterna anger uppgifter för år 2012 och de fyra föregående åren för att man ska kunna göra jämförelser över tid. För det statistiska underlaget står Kungliga biblioteket, Statens kulturråd och Statistiska centralbyrån.

I det statistiska materialet kan man bland annat, förutom besök, utlån, bokbestånd etc få besked om driftskostnader, personaltäthet och AV-bestånd och antal nyförvärvade medier per invånare och mycket mer. Både de länsvisa och kommunala rapporterna rymmer, liksom tidigare, även nyckeltal för landets samlade folkbibliotek.

Från föreningens sida hoppas man att rapporterna ska stimulera till diskussioner om bibliotekens verksamhet och effekter. Vidare att de kan bidra till att lyfta fram såväl goda exempel som förbättringsområden. Underlaget kan bidra till åtgärder som ger fler får tillgång till bibliotekets alla resurser.

Samtliga rapporter finns att hämta från Svensk Biblioteksförenings hemsida eller här

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min