Ny service: studiepaket

1 dec 2011 • 2 min

Svensk Biblioteksförening har som bekant en ambitiös rapportproduktion. Bland dem som uppmärksammats i år återfinns till exempel ”Barn berättar. En...

Svensk Biblioteksförening har som bekant en ambitiös rapportproduktion. Bland dem som uppmärksammats i år återfinns till exempel ”Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek” samt ”Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal”. Nu har Svensk Biblioteksförening satt samman ett studiepaket till respektive rapport.

Dessa studiepaket är gratis, de går att beställa i fysisk form eller att ladda ned från föreningens hemsida från och med mitten av december. Tanken är att ge föreningens medlemmar möjlighet att i den egna verksamheten jobba vidare med de frågeställningar som rapporterna lyfter. Kanske vill man använda materialet som ett led i kompetensutveckling och/eller ha som utgångspunkt för gruppdiskussioner på arbetsplatsen.

Respektive paket rymmer, förutom själva rapporten, en Power Point-presentation, en studiehandledning samt en litteraturlista för vidare studier.

Ambitionen är att paketen ska gå att använda flexibelt – det ska vara möjligt att anpassa det till den egna arbetsplatsen och välja hur man vill använda materialet: för diskussion i stora eller små grupper, som fördjupning i enda specifik fråga relevant för den egna arbetsplatsen, som utgångspunkt för verksamhets- och kompetensutveckling etc.

Anna Kåring Wagman, utredare på Svensk Biblioteksförening, har satt samman studiepaketet som hör till ”Olika syn på saken” och där består t ex frågedelen av nio diskussionsfrågor kopplade till rapportens olika resultat.

Åse Hedemark, fil dr i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet, står bakom studiepaketet till rapporten ”Barn berättar”, som hon också är författare till. Paketet rymmer utöver diskussionsfrågor och gruppövningar även förslag på praktiska tillämpningar; Om man önskar kan man alltså använda rapportens resultat för att mer konkret studera, utveckla och förändra – som i det här fallet – den lässtimulerande verksamheten vid det egna biblioteket.

Först ut är alltså Barn berättar och Olika syn på saken. Men tanken är att studiepaket ska tas fram till de av föreningens rapporter som är verksamhetsanknutna – som ett led i att främja biblioteksutveckling.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min

Debatt

Vi bygger demokratin starkare

Örebro bibliotek har anställt en bibliotekssocionom och därmed försökt definiera gränsen för bibliotekssystemet. Genom att ta vårt uppdrag på allvar kan vi hjälpas åt att överbrygga klyftorna i samhället, skriver Lars Hilmersson och Lotta Perkiö.

14 mar 2023 • 4 min

Reportage

Livsviktiga boktips bakom galler

I 18 år har Thomas Öhnell levererat lästips och begärt in sena boklån från långtidsdömda på Hall. När nya regeringen ropar efter hårdare straff och högre murar är det inte första gången han hör det. ”Jag blir alltid lite orolig.”

13 mar 2023 • 4 min