Ny service: studiepaket

1 dec 2011 • 2 min

Svensk Biblioteksförening har som bekant en ambitiös rapportproduktion. Bland dem som uppmärksammats i år återfinns till exempel ”Barn berättar. En...

Svensk Biblioteksförening har som bekant en ambitiös rapportproduktion. Bland dem som uppmärksammats i år återfinns till exempel ”Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek” samt ”Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal”. Nu har Svensk Biblioteksförening satt samman ett studiepaket till respektive rapport.

Dessa studiepaket är gratis, de går att beställa i fysisk form eller att ladda ned från föreningens hemsida från och med mitten av december. Tanken är att ge föreningens medlemmar möjlighet att i den egna verksamheten jobba vidare med de frågeställningar som rapporterna lyfter. Kanske vill man använda materialet som ett led i kompetensutveckling och/eller ha som utgångspunkt för gruppdiskussioner på arbetsplatsen.

Respektive paket rymmer, förutom själva rapporten, en Power Point-presentation, en studiehandledning samt en litteraturlista för vidare studier.

Ambitionen är att paketen ska gå att använda flexibelt – det ska vara möjligt att anpassa det till den egna arbetsplatsen och välja hur man vill använda materialet: för diskussion i stora eller små grupper, som fördjupning i enda specifik fråga relevant för den egna arbetsplatsen, som utgångspunkt för verksamhets- och kompetensutveckling etc.

Anna Kåring Wagman, utredare på Svensk Biblioteksförening, har satt samman studiepaketet som hör till ”Olika syn på saken” och där består t ex frågedelen av nio diskussionsfrågor kopplade till rapportens olika resultat.

Åse Hedemark, fil dr i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet, står bakom studiepaketet till rapporten ”Barn berättar”, som hon också är författare till. Paketet rymmer utöver diskussionsfrågor och gruppövningar även förslag på praktiska tillämpningar; Om man önskar kan man alltså använda rapportens resultat för att mer konkret studera, utveckla och förändra – som i det här fallet – den lässtimulerande verksamheten vid det egna biblioteket.

Först ut är alltså Barn berättar och Olika syn på saken. Men tanken är att studiepaket ska tas fram till de av föreningens rapporter som är verksamhetsanknutna – som ett led i att främja biblioteksutveckling.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min