Ny service: studiepaket

1 dec 2011 • 2 min

Svensk Biblioteksförening har som bekant en ambitiös rapportproduktion. Bland dem som uppmärksammats i år återfinns till exempel ”Barn berättar. En...

Svensk Biblioteksförening har som bekant en ambitiös rapportproduktion. Bland dem som uppmärksammats i år återfinns till exempel ”Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek” samt ”Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal”. Nu har Svensk Biblioteksförening satt samman ett studiepaket till respektive rapport.

Dessa studiepaket är gratis, de går att beställa i fysisk form eller att ladda ned från föreningens hemsida från och med mitten av december. Tanken är att ge föreningens medlemmar möjlighet att i den egna verksamheten jobba vidare med de frågeställningar som rapporterna lyfter. Kanske vill man använda materialet som ett led i kompetensutveckling och/eller ha som utgångspunkt för gruppdiskussioner på arbetsplatsen.

Respektive paket rymmer, förutom själva rapporten, en Power Point-presentation, en studiehandledning samt en litteraturlista för vidare studier.

Ambitionen är att paketen ska gå att använda flexibelt – det ska vara möjligt att anpassa det till den egna arbetsplatsen och välja hur man vill använda materialet: för diskussion i stora eller små grupper, som fördjupning i enda specifik fråga relevant för den egna arbetsplatsen, som utgångspunkt för verksamhets- och kompetensutveckling etc.

Anna Kåring Wagman, utredare på Svensk Biblioteksförening, har satt samman studiepaketet som hör till ”Olika syn på saken” och där består t ex frågedelen av nio diskussionsfrågor kopplade till rapportens olika resultat.

Åse Hedemark, fil dr i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet, står bakom studiepaketet till rapporten ”Barn berättar”, som hon också är författare till. Paketet rymmer utöver diskussionsfrågor och gruppövningar även förslag på praktiska tillämpningar; Om man önskar kan man alltså använda rapportens resultat för att mer konkret studera, utveckla och förändra – som i det här fallet – den lässtimulerande verksamheten vid det egna biblioteket.

Först ut är alltså Barn berättar och Olika syn på saken. Men tanken är att studiepaket ska tas fram till de av föreningens rapporter som är verksamhetsanknutna – som ett led i att främja biblioteksutveckling.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min