Turbulent på biblioteken på Gotland

7 maj 2021 • 3 min

Ytterligare sex personer har sagt upp sig eller begärt tjänstledigt från biblioteken på Gotland. ”Vi går omkring och känner sorg, det är så många som har lämnat oss.”

På Gotland finns tio bibliotek och en bokbuss. I Visby ligger bland annat Almedalsbiblioteket som är ett integrerat folk- och universitetsbibliotek. Foto: Region Gotland

Arbetssituationen har varit ansträngd på biblioteken på Gotland en längre tid. Vid årsskiftet rapporterade lokalradion om ett tiotal uppsägningar och utköp av personal. Nu har tre kollegor till sagt upp sig och ytterligare tre begärt tjänstledigt.

Skyddsombud Carina Norderäng berättar att arbetsmiljön är mycket ansträngd.

– Den psykosociala arbetsmiljön är väldigt dålig, det finns fortfarande ingen tillit mellan personal och chefer.

Misstron har funnits sedan nya chefer började hösten 2019, men har förstärkts bland annat av nya medarbetarkontrakt som ska införas samt en omorganisation som tvingar flera anställda att byta arbetsort.

Men grunden till missnöjet, enligt flera i personalen, är den bristande respekt som cheferna visar för de anställda.

– Det största problemet är att vi har blivit omyndigförklarade. Vi har chefer som är auktoritära, som säger till oss att vara tysta under APT-möten och som säger att vi ska vara positiva och lojala. Vi har ingen auktoritet att uttala oss om biblioteksvärlden, säger en anställd som har sagt upp sig, men väljer att vara anonym av rädsla för att uppfattas som bråkig när hon söker nya jobb.

Visst har många i personalen synpunkter och åsikter på verksamheten. Kanske kan det uppfattas som problematiskt för cheferna, säger hon vidare.

– Vi är ett gäng till stor del erfarna och utbildade som brinner för biblioteken. Jag kan tänka mig att det kan uppfattas som besvärligt. Och det är nödvändigt med en chef som kan säga ifrån. Men det har gått från diskussioner till krav på absolut tystnad och lojalitet.

Carina Norderäng är skyddsombud på biblioteken på Gotland.

Flera skäl kan finnas till uppsägningarna, men missnöjet med arbetssituationen spelar in, enligt Carina Norderäng.

– Många vågar inte säga vad de tycker och känner för att de är rädda för repressalier och disciplinära åtgärder.

Det finns anställda som beskriver arbetssituationen som hotfull mot dem som säger emot cheferna eller vill diskutera nya beslut.

– Vi brukar få höra att det är vi som har svårt för förändringar, men jag tycker inte det. Jag tycker bara att vi har svårt för ledarskap som inte arbetar utifrån Region Gotlands ledord: delaktighet, förtroende och omtanke. Det finns inget av det, säger Carina Norderäng.

Biblioteksbladet har sökt bibliotekschef Heléne Linder och kultur- och fritidschef Angelica Andersson Fihn. Vi har inte lyckats nå någon av dem på telefon. Angelica Andersson Fihn väljer att svara på mejl att hon tycker att det är tråkigt att alla medarbetare inte är nöjda med förändringarna som genomförs. ”En omorganisation innebär alltid en stor förändring för alla berörda och jag har stor förståelse för att den här förändringen är tuff för våra medarbetare. Syftet vi vill nå är att i slutändan förbättra för våra medborgare”, skriver hon.

I början av året hänvisade Heléne Linder till stora besparingar med anledning av det missnöje som fanns då. Även Angelica Andersson Fihn hänvisar till besparingarna och förklarar att omorganisationen görs för att nyttja ”den fantastiska kompetens som finns…” och att syftet är att ge alla invånare på Gotland likvärdig service.

Carina Norderäng är en av dem som måste byta arbetsplats mot sin önskan i den nya organisationen. En annan är Caroline Asserlund som inte får jobba kvar i Visby där hon bor, utan måste börja pendla till Hemse på södra delen av ön. Hon berättar att hennes kroniska leversjukdom gör att hon inte skulle må bra av pendlingen och har valt att begära tjänstledigt.

– Vi kanske ses som obstinata, men när hela din profession, allt det du är, ifrågasätts, då är det klart att man måste säga ifrån. Vi ifrågasätter och gör allt vi kan för att rädda våra bibliotek.

Ett försök har gjorts att förbättra situationen och psykologer har tagits in till hjälp.

– Det görs försök för att få bättre stämning, men bristen på tillit är så stor att det kommer att ta mycket lång tid tills vi når ett neutralt läge, säger Carina Norderäng.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min