Biblioteken på Gotland anmälda till JO

19 jan 2021 • 2 min

Biblioteken på Gotland stängde lokalerna över jul och nyår. Men inte för alla. Nu har biblioteken blivit JO-anmälda.

Almedalsbiblioteket i Visby. Foto: Region Gotland

Liksom på så många andra håll stängde biblioteken på Gotland dörrarna för besök efter regeringens besked strax före jul. Men på Almedalsbiblioteket i Visby gällde besöksstoppet bara folkbiblioteket. Universitetsstudenter och personal kunde fortsatt vistas i lokalerna.

– Det är ett kombinerat folkbibliotek och universitetsbibliotek. Universitet har tillgång till biblioteket genom sina övriga lokaler och kommer åt det fast att det är stängt, säger Fredrik Gradelius (C), regionråd och ordförande i kultur- och fritidsberedningen.

Är det rimligt att olika villkor gäller för olika personer?

– Det kan man ju fundera över. Bedömningen gjordes på det sättet och jag har inte funderat över om det var dumt eller bra. Studenterna har ett behov av att komma åt biblioteksrummet för att genomföra sina studier.

Sedan drygt en vecka har Almedalsbiblioteket öppnat dörrarna till lokalerna igen, men de som bor på Gotland och vill besöka folkbibliotek får inte komma in och sätta sig. Det får däremot studenterna som hör till Uppsala universitet. De uppmanas i första hand att studera hemma, men får mötas max fyra personer åt gången.

Är det orättvist mot medborgarna på Gotland?

– Nej, det tycker jag inte. Studenterna har ett särintresse genom att de förväntas läsa och förkovra sig, säger Fredrik Gradelius.

Heléne Linder är enhetschef för Almedalsbiblioteket och förklarar att biblioteket har öppnat igen utifrån förutsättningen låna, lämna, gå.

– Vi har öppet i den mån man kan utifrån pandemilagen.

För studenterna gäller samma regler som för Uppsala universitetsbibliotek.

– Vi är ju det enda integrerade biblioteket i landet. Det är inte helt okomplicerat, men utifrån givna förutsättningar har det gått bra, säger Heléne Linder.

– I praktiken har det funkat väldigt bra, folk har haft respekt, både studenter och medborgare.

Jämfört med många andra folkbibliotek i landet har Gotland haft öppet för besök i större utsträckning. Trots det var det en medborgare som anmälde biblioteken i Region Gotland till JO för att lokalerna var stängda över jul och nyår. I anmälan hänvisas till en artikel i Biblioteksbladet om begränsningarna på Lunds universitetsbibliotek.

– Biblioteksrummet var stängt, men biblioteksservicen var öppen. Vi har haft en liten stängning av biblioteksrummet om man jämför med övriga Sverige, säger Heléne Linder.

Fredrik Gradelius har pratat med anmälaren och håller inte med om kritiken.

– Det var lite olyckligt formulerat på hemsidan. Lokalerna var stängda men tillgängliga såtillvida att man kunde ringa och hämta ut böcker vid givna tider. Det var aldrig stängt i den meningen att man inte kunde komma åt böckerna, säger han.

– Jag tycker att vi har levt upp till det vi ska. Vi uppfyller miniminivån.

Under jul och nyår har också arbetsmiljön på biblioteken på Gotland kritiserats på insändarsidor i lokalpressen. Heléne Linder berättar att läget påverkats av stora sparbeting.

– Vi har gjort stora förändringar i kombination med stora sparbeting. Men vi jobbar med det och har en god dialog med medarbetarna.

Under 2021 ska verksamheten spara 1,5 miljoner kronor och under de senaste åren handlar det om totalt flera miljoner kronor, enligt Heléne Linder.

– Förändringar är alltid jobbiga, det får man ha respekt för.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min