Biblioteken på Gotland anmälda till JO

19 jan 2021 • 2 min

Biblioteken på Gotland stängde lokalerna över jul och nyår. Men inte för alla. Nu har biblioteken blivit JO-anmälda.

Almedalsbiblioteket i Visby. Foto: Region Gotland

Liksom på så många andra håll stängde biblioteken på Gotland dörrarna för besök efter regeringens besked strax före jul. Men på Almedalsbiblioteket i Visby gällde besöksstoppet bara folkbiblioteket. Universitetsstudenter och personal kunde fortsatt vistas i lokalerna.

– Det är ett kombinerat folkbibliotek och universitetsbibliotek. Universitet har tillgång till biblioteket genom sina övriga lokaler och kommer åt det fast att det är stängt, säger Fredrik Gradelius (C), regionråd och ordförande i kultur- och fritidsberedningen.

Är det rimligt att olika villkor gäller för olika personer?

– Det kan man ju fundera över. Bedömningen gjordes på det sättet och jag har inte funderat över om det var dumt eller bra. Studenterna har ett behov av att komma åt biblioteksrummet för att genomföra sina studier.

Sedan drygt en vecka har Almedalsbiblioteket öppnat dörrarna till lokalerna igen, men de som bor på Gotland och vill besöka folkbibliotek får inte komma in och sätta sig. Det får däremot studenterna som hör till Uppsala universitet. De uppmanas i första hand att studera hemma, men får mötas max fyra personer åt gången.

Är det orättvist mot medborgarna på Gotland?

– Nej, det tycker jag inte. Studenterna har ett särintresse genom att de förväntas läsa och förkovra sig, säger Fredrik Gradelius.

Heléne Linder är enhetschef för Almedalsbiblioteket och förklarar att biblioteket har öppnat igen utifrån förutsättningen låna, lämna, gå.

– Vi har öppet i den mån man kan utifrån pandemilagen.

För studenterna gäller samma regler som för Uppsala universitetsbibliotek.

– Vi är ju det enda integrerade biblioteket i landet. Det är inte helt okomplicerat, men utifrån givna förutsättningar har det gått bra, säger Heléne Linder.

– I praktiken har det funkat väldigt bra, folk har haft respekt, både studenter och medborgare.

Jämfört med många andra folkbibliotek i landet har Gotland haft öppet för besök i större utsträckning. Trots det var det en medborgare som anmälde biblioteken i Region Gotland till JO för att lokalerna var stängda över jul och nyår. I anmälan hänvisas till en artikel i Biblioteksbladet om begränsningarna på Lunds universitetsbibliotek.

– Biblioteksrummet var stängt, men biblioteksservicen var öppen. Vi har haft en liten stängning av biblioteksrummet om man jämför med övriga Sverige, säger Heléne Linder.

Fredrik Gradelius har pratat med anmälaren och håller inte med om kritiken.

– Det var lite olyckligt formulerat på hemsidan. Lokalerna var stängda men tillgängliga såtillvida att man kunde ringa och hämta ut böcker vid givna tider. Det var aldrig stängt i den meningen att man inte kunde komma åt böckerna, säger han.

– Jag tycker att vi har levt upp till det vi ska. Vi uppfyller miniminivån.

Under jul och nyår har också arbetsmiljön på biblioteken på Gotland kritiserats på insändarsidor i lokalpressen. Heléne Linder berättar att läget påverkats av stora sparbeting.

– Vi har gjort stora förändringar i kombination med stora sparbeting. Men vi jobbar med det och har en god dialog med medarbetarna.

Under 2021 ska verksamheten spara 1,5 miljoner kronor och under de senaste åren handlar det om totalt flera miljoner kronor, enligt Heléne Linder.

– Förändringar är alltid jobbiga, det får man ha respekt för.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min