Undervisning på distans – men biblioteket höll öppet

17 jun 2020 • 3 min

Biblioteket på Södertörns högskola har hållit öppet på dagtid under hela pandemin, trots att all undervisning har skett på distans. ”Jag känner att jag gör något viktigt”

Biblioteket på Södertörns högskola har hållit öppet under pandemin. Foto: Annika Clemens

– Man behöver böckerna. Och det är mer harmoniskt att plugga på biblioteket.

Så säger en ung man vid ett runt bord i det luftiga biblioteket på Södertörns högskola. Han pluggar till fritidspedagog och mitt emot honom sitter hans kusin som läser till socionom. Båda har skyddad identitet och kan inte uppge sina namn. De bor i Norsborg och för dem betyder det mycket att de kan sitta på biblioteket.

– Man har bättre koncentration här, det finns inte samma saker som hemma där det är lättare att lägga datorn åt sidan, säger kusinen.

– Speciellt yngre syskon kan störa när de spelar mycket tv-spel.

Daniela Fredmer, Asiya Kizza, Tanya Varli och Lilliane Nakasinde läser till sjuksköterska på Röda Korsets högskola som har gemensamt bibliotek med Södertörns högskola. Foto: Annika Clemens

När pandemin slog till och flera universitetsbibliotek stängde i och med att undervisningen gick över till distans hölls diskussioner även på Södertörn.

– Vi såg snart att vi behövde ha biblioteket öppet, säger Jonas Gilbert, bibliotekschef.

Eleverna behöver ha tillgång till kurslitteratur, studieplats och kunna låna dator. Högskolan har ett uppdrag att rikta sig mot nya grupper och många studenter är studieovana och bor i områden med högre trångboddhet. Detta vägdes mot den ökade smittorisken när elever åker kollektivt till högskolan. Jonas Gilbert sitter med i högskolans ledningsgrupp och var med i diskussionerna.

– Rektorn sa att vi får betrakta biblioteket som en samhällskritisk verksamhet. Det var ett bra svar, tycker jag.

Jonas Gilbert, bibliotekschef på Södertörns högskola. Foto: Annika Clemens

Biblioteket stängde för utomstående och helt på kvällar och helger, men har hållit öppet på dagtid på vardagar under hela pandemin.

Jonas Gilbert var också i kontakt med folkbiblioteken i Huddinge och Stockholm, som på vissa håll har fått ta emot fler besökare när andra verksamheter som vuxenutbildning, dagverksamhet och universitetsbibliotek har stängt.

– Det är också ett skäl till att hålla öppet. Vi vill inte lasta över studenterna till andra verksamheter.

Biblioteket är en uppskattad studieplats och vanligtvis passerar mellan 2 000 och 3 000 personer där varje dag. Under krisen minskade besöken till cirka 400 per dag. Ylva Nordblad, biblioteksassistent, har varit på plats och fått ta emot en hel del tacksamhet från forskare och studenter.

– Det är ändå många som är glada över att vi har öppet. För de studenter som inte har internet hemma är det svårt annars.

Ibland har de fått påminna större sällskap att inte sitta för tätt, men i stort tycker hon att det har fungerat bra.

– Jag känner att jag gör något viktigt även om tillgången är lite begränsad.

Ylva Nordblad har jobbat under pandemin när biblioteket på Södertörns högskola har varit öppet. Foto: Annika Clemens

Vid ett bord intill en av glasväggarna sitter ett gäng sjuksköterskestudenter med datorer och böcker uppslagna. Biblioteket är gemensamt både för Södertörns högskola och Röda korsets högskola. Även de uppskattar att kunna sitta och studera på biblioteket.

– Vi sitter här väldigt mycket faktiskt, det är skönt. Det är svårt att fokusera i hemmiljön, säger Daniela Fredmer.

Lilliane Nakasinde konstaterar att hon mår bättre när hon läser på biblioteket.

– Annars mår man inte bra psykiskt. Och man behöver böcker.

Till hösten hoppas Södertörns högskola kunna hålla mer undervisning på campus. Rekordmånga har sökt universitetsutbildningar i höst. Exakt hur mycket biblioteket kommer att ha öppet är inte klart än. Men det finns många lärdomar att dra av den vår som har gått, konstaterar Jonas Gilbert.

– Nu har vi chansen att göra något mycket bättre.

Biblioteket på Södertörns högskola invigdes 2004. Foto: Annika Clemens

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min